HULST INVESTEERDE VEEL EN HOUDT TOCH FLINK OVER

HULST INVESTEERDE VEEL EN HOUDT TOCH FLINK OVER

Onze jaarstukken 2021 zijn er. Hulst sluit het jaar af met een financieel overschot van 2,1
miljoen euro. “We investeerden vorig jaar fors en hielden toch veel geld over. Ondertussen is
ook onze spaarpot aangevuld. Daardoor kunnen we in de toekomst nog beter tegen een stootje.
Dat is mooi!”, aldus wethouder van financiën Denis Steijaert.

Wat waren de mee- en tegenvallers?
Het overschot ontstond vooral doordat we meer geld uit het gemeentefonds kregen dan we
dachten en konden weten. Dat was 546.000 euro. Het gemeentefonds is de belangrijkste
inkomstenbron voor de gemeente. Verder betaalden we minder rente op onze leningen. Bij de
gemeenschappelijke regelingen hadden we een aantal meevallers. Verder gaven we voor onze
eigen bedrijfsvoering minder uit dan voorzien.
Zorgenkind blijven de steeds hoger wordende uitgaven voor het sociaal domein. Ten opzichte
van 2020 waren die ruim drie miljoen euro hoger. Dit komt vooral door de jeugdzorg.

Hoe staan we er financieel voor?
De gemeentelijke spaarrekening is in 2021 gegroeid. Het eigen vermogen van de gemeente werd
fors groter. We zijn nu nóg beter voorbereid op eventuele tegenvallers en onzekerheden in de
toekomst. Onze langlopende schulden daalden met 10%.

Hebben we geïnvesteerd?
Hulst heeft in 2021 5,5 miljoen geïnvesteerd. We gaven zo’n 3,4 miljoen euro uit aan wegen en
riolering. Het nieuwe museum kostte ons in 2021 ruim één miljoen. Daarnaast investeerden we
onder andere in de huisvesting van de Sint Willibrordusschool en de voorbereiding van de
unilocatie van het Reynaertcollege. Verder waren er ook voorbereidingskosten voor de
uitbreiding van woonwijk Groote Kreek.

Wat gaan we doen met het overschot?
Van de 2,1 miljoen euro gaan we zo’n 900.000 euro toevoegen aan de gemeentelijke spaarpot.
Daarmee kunnen we eventuele tegenvallers in de toekomst opvangen.
We zijn van plan om 546.000 euro – die over is uit het gemeentefonds – in 2022 te gebruiken voor
dingen die we al voorzien hadden. Denk daarbij aan onder andere gestegen kosten in het sociaal
domein, compensatiemaatregelen corona en de gemeenteraadsverkiezingen.
Met de rest – zo’n 600.000 euro – willen we de volgende dingen betalen:
– de huisvesting van de muziekschool
– de aanleg van het fietspark aan de Wittebrugstraat
– een bijdrage aan de sfeerverlichting binnenstad
– het onderzoeken van de ontwikkeling van recreatieve
voorzieningen (zwembad)
– en aanpassingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

2022-06-18T09:48:49+01:00