ILONA JENSE – VAN HAARST VOORGEDRAGEN ALS NIEUWE BURGEMEESTER HULST

ILONA JENSE – VAN HAARST VOORGEDRAGEN ALS NIEUWE BURGEMEESTER HULST

De gemeenteraad van Hulst draagt Ilona Jense – van Haarst voor als nieuwe burgemeester van de
gemeente Hulst. Dat besloot de raad op 7 juli 2022.

Aanleiding
Huidig burgemeester Jan-Frans Mulder gaf aan dit jaar te willen stoppen als burgemeester van
onze gemeente. Daarom gingen we op zoek naar een nieuwe burgemeester.

De beste burgemeester voor Hulst
De gemeenteraad vond de beste burgemeester van Hulst in de persoon van mevrouw
Ilona Jense – van Haarst (43). Zij komt uit Pijnacker, is gehuwd en trotse moeder van
drie kinderen.
De gemeenteraad van Hulst beveelt de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties mevrouw Jense – van Haarst aan voor benoeming als burgemeester
van de gemeente Hulst.

Achtergrond
Mevrouw Jense – van Haarst studeerde rechten. Sinds 2018 is zij wethouder en 1e
locoburgemeester in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Eerder leverde zij als zzp-er
bedrijfsondersteuning en was actief in de evenementenorganisatie. Daarnaast werkte ze ook als
stafjurist. In de periode 2010-2018 was mevrouw Jense – van Haarst raadslid voor de VVD in
Pijnacker-Nootdorp. Daarvan was ze de laatste vier jaar fractievoorzitter.

Motivering
De vertrouwenscommissie ziet mevrouw Jense – van Haarst een voorbeeldfunctie vervullen die
past bij een burgemeester van een gemeente met zo’n 28.000 inwoners. Haar brief en het
gesprek overtuigden de vertrouwenscommissie van haar capaciteiten. Zij is volgens de
gemeenteraad de verbinder die noodzakelijk is om de raad en het college van burgemeester en
wethouders samen te laten werken met de Hulster bevolking. Op die manier kunnen de grote
ambities van Hulst effectief vorm krijgen.
Mevrouw Jense – van Haarst gaf aan zich binnen het jaar met haar gezin in de gemeente Hulst te
vestigen.

Vervolg
De aanbeveling gaat nu naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Die
leiden de voordracht door naar de Koning. Daarna kan de benoeming (voor zes jaar)
plaatsvinden. Dat gebeurt bij Koninklijk Besluit. Streefdatum voor dit besluit is september 2022.

De gemeenteraad hoopt dat mevrouw Jense – van Haarst op 12 oktober 2022 is benoemd en kan
worden geïnstalleerd.

Dank
De gemeenteraad van Hulst dankt alle kandidaten die solliciteerden naar het ambt van
burgemeester van de gemeente Hulst voor de belangstelling. Hen wenst de raad veel succes in
de verdere carrière.

2022-07-10T05:28:47+01:00