VERVOERSVERBOD

VERVOERSVERBOD

In en om Kloosterzande en het buitengebied staan momenteel bordjes met “VERVOERSVERBOD”. Voor veel mensen een nietszeggende mededeling, want wàt mag er niet vervoerd worden en waarom niet?

Het aangeduide gebied ligt hemelsbreed binnen de 10 km-zone rond het pluimveebedrijf in Schore (Zuid-Beveland) waar wegens vogelgriep 76.000 kippen zijn geruimd. De overheid kan dan een vervoersverbod opleggen. Rondom het gebied van de uitbraak gelden dan beperkingen voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

 

2022-08-20T12:39:09+01:00