VERHOGING ENERGIETOESLAG

VERHOGING ENERGIETOESLAG

De gemeente Hulst vraagt ons volgende informatie te delen:

 

Beste samenwerkingspartner,

In het eerste half jaar van 2022 hebben wij u enkele keren geïnformeerd over de eenmalige energietoeslag.

Dit is een regeling van de Rijksoverheid om huishoudens met een laag inkomen te helpen met de extra energiekosten.

Verhoging energietoeslag

Ons college heeft besloten om de eenmalige energietoeslag te verhogen van € 800 naar € 1.300 euro.

Dit conform de landelijke verhoogde richtlijn van de Rijksoverheid.

De verhoging gaat in vanaf 1 september 2022.

In de komende periode communiceert onze gemeente via diverse kanalen over de verhoogde energietoeslag.

Daarnaast wordt de informatie, zoals op de website, aangepast op basis van de nieuwe situatie.

https://www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Werk_Inkomen/Energietoeslag_aanvragen

Aanvragen verhoogde energietoeslag

De ingangsdatum van de verhoogde energietoeslag in onze gemeente is 01 september 2022. Dit betekent het volgende:

  • Inwoners die al € 800 euro hebben ontvangen voor de eenmalige energietoeslag, hoeven niets te doen. Zij ontvangen automatisch de extra € 500 euro. Dat gebeurt in het najaar.
  • Inwoners die een aanvraag hebben ingediend voor 01 september 2022, maar nog geen antwoord hebben ontvangen, krijgen indien zij daartoe recht hebben de toeslag in twee delen. Het eerste deel is € 800 euro. Het tweede deel van € 500 euro komt in het najaar.
  • Inwoners die op 01 september 2022 of later (uiterlijk 31 december 2022) een aanvraag indienen, ontvangen indien zij daartoe recht hebben in één deel € 1.300 euro.
  • Inwoners die nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen.

Hoe energietoeslag aanvragen?
Inwoners kunnen de aanvraag digitaal indienen via www.gemeentehulst.nl. Daarbij leveren zij een aantal bewijsstukken in en ondertekenen zij de aanvraag met DigiD.

Lukt het niet om de aanvraag digitaal te doen, dan kunnen zij een papieren aanvraagformulier ophalen in de gemeentewinkel.

Het kan ook per post worden ontvangen. Hiervoor bellen inwoners met de gemeente op 14 0114.

De formulierenbrigade van Hulst voor Elkaar kan ondersteuning bieden bij het invullen van formulieren.

Verzoek aan u als samenwerkingspartner

Om onze inwoners zo goed mogelijk te bereiken, willen we u vragen om de regeling onder de aandacht te brengen bij uw contacten. Bijvoorbeeld inwoners, vrijwilligers en medewerkers.

Wij danken u alvast voor de medewerking.

2022-08-29T05:56:22+01:00