HALF MILJOEN VOOR BESTRIJDING ENERGIEARMOEDE

HALF MILJOEN VOOR BESTRIJDING ENERGIEARMOEDE

Gemeente Hulst zet tot 2024 ruim een half miljoen euro in om huishoudens met hoge
energielasten te ondersteunen. Het Rijk stelt dit bedrag ter beschikking voor de aanpak van
energiearmoede. Voorwaarde is dat het bedrag inzet wordt voor maatregelen die helpen de
energierekening te verlagen of het energiegebruik in de woning te verminderen.

Energiebank Hulst
Uit onderzoek blijkt dat de beste resultaten worden bereikt met lokale organisaties. Hulst werkt
daarom samen met de recent opgericht Energiebank Hulst. De Energiebank Hulst leidt de
komende periode energiecoaches op. Deze gaan vanaf september actief op pad om de doelgroep
te voorzien van advies. Daarnaast helpen zij bij het uitvoeren van kleine energiebesparende
maatregelen (zoals het inregelen van CV-systemen, kierdichting, tochtborstels, radiatorfolie en
ledlampen).

900 huishoudens
In Hulst hebben een kleine 900 huishoudens te maken met energiearmoede. Dit zijn huishoudens
met enerzijds een laag inkomen en anderzijds een hoge energierekening.
De gemeenteraad bespreekt deze plannen in de commissie Samenleving op woensdag 21
september.

2022-09-11T06:02:36+01:00