RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 6 oktober 2022 vergadert de gemeenteraad van Hulst. Deze vergadering wordt –
zoals gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Vergaderdata raadscommissies:
Maandag 19 september 2022 Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken
Dinsdag 20 september 2022 Raadscommissie Ruimte
Woensdag 21 september 2022 Raadscommissie Samenleving

De Raadscommissie Middelen van donderdag 22 september 2022 komt te vervallen.
U kunt de vergadering bijwonen. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live luisteren
kan via www.gemeentehulst.nl . De raadscommissies beginnen om 19.30 uur.

De resultaten van het overleg in de vergaderingen van de raadscommissies, bespreekt het
presidium op donderdag 29 september 2022. In het presidium zitten alle fractievoorzitter van de
politieke partijen uit de raad. Zij maken samen de voorlopige agenda van de raadsvergadering.

De vergaderstukken van de raadscommissies, presidium en raad zijn online te bekijken op
www.gemeentehulst.nl.

Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de
raadscommissies? Neem dan contact op met de raadsgriffier, D. Van Bunder, bereikbaar op
telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2022-09-11T06:00:36+01:00