BUITEN BEWEGEN WORDT NOG LEUKER

BUITEN BEWEGEN WORDT NOG LEUKER

Lekker sporten in de openlucht is steeds populairder. Lekker spelen, lopen, wandelen, fietsen;
kortom lekker bewegen. Wat is daarvoor nodig in de openbare ruimte? Dat gaan we de komende
tijd samen bekijken.

Waarom een onderzoek?
Bewegen is belangrijk voor iedereen. Daarom bekijken we de plekken in de gemeente waar je
kunt spelen, bewegen, ontmoeten en sporten. Denk aan parken, pleintjes, bankjes, de stoep en
speelterreinen. Wat is er goed en wat kan beter? Waar is spelen leuk? Mis je iets in de buurt? Om
een goed beeld te krijgen, doen we hier onderzoek naar in de vorm van een virtuele enquête.

Hoe gaat het onderzoek?
Tijdens het onderzoek gaan we langs op een aantal basisscholen om het buiten bewegen te
bespreken. Bij de andere basisscholen vragen we de kinderen de enquête in te vullen en/of een
plattegrond te maken van hun omgeving met alle wensen en ideeën.

De ideeën van de VMBO brugklassers die zij tijdens het droomtraject 2021/2022 opperden,
nemen we ook mee in het onderzoek. Daarnaast vragen we ook verschillende
stichtingen/verenigingen om inbreng. Maar ook uw wensen en ideeën hebben wij nodig! De
enquête is in te vullen tussen 3 en 23 oktober. Via de link
https://new.maptionnaire.com/q/89adz89mx2ma is de enquête in te vullen. Ook is de
enquête in te vullen via een QR code, (maar die konden we niet kopiëren uit het persbericht dat de gemeente ons bezorgde n.v.d.r.).

Wat gebeurt er met de ideeën?
We verzamelen alle suggesties en ideeën. De resultaten van de vragenlijsten gebruiken we bij
het maken van het toekomstplan. Daarin staat hoe we de openbare ruimte in de toekomst gaan
inrichten en onderhouden . Met dat plan hopen we te bereiken dat sporten, spelen, bewegen en
ontmoeten in de buitenruimte nog leuker wordt.

 

2022-10-03T11:29:10+01:00