WERKZAAMHEDEN KAREL DOORMANSTRAAT IN KLOOSTERZANDE

WERKZAAMHEDEN KAREL DOORMANSTRAAT IN KLOOSTERZANDE

In de Karel Doormanstraat in Kloosterzande gaan we onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Wat gaat er gebeuren?
Allereerst frezen we van de asfaltdeklaag in de Karel Doormanstraat. Daarna repareren we de
goottegels en aansluitend krijgt de straat nieuw asfalt.

Wanneer gaat dit gebeuren?
De werkzaamheden voeren we uit in de periode van maandag 10 oktober tot en met donderdag
13 oktober 2022.

Is er verkeershinder?
Tijdens de werken is de Karel Doormanstraat afgesloten.
Het kruispunt Karel Doormanstraat / Michel de Ruijterstraat blijft wel open voor verkeer. De
woningen in de Trompstraat en Michiel de Ruijterstraat blijven bereikbaar via de Groenendijk en
Jacob van Heemskerckstraat. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Piet Heinstraat
De Piet Heinstraat is van 10 oktober tot en met 12 oktober 2022 enkel voor bestemmingsverkeer
bereikbaar via één zijde. Op donderdag 13 oktober 2022 is de Piet Heinstraat tussen 6.00 uur en
18.00 uur niet bereikbaar voor verkeer. Dit komt door het aanbrengen van het asfalt in de Karel
Doormanstraat.

2022-10-07T06:01:09+01:00