START AANPLANTEN DORPSBOS KLOOSTERZANDE

START AANPLANTEN DORPSBOS KLOOSTERZANDE

Op initiatief van de buurt komt er een dorpsbos in Kloosterzande. Op een perceel van de
gemeente Hulst planten we zo’n 2.300 stuks aan bomen en planten. Via de bottom-up projecten
van de gemeente Hulst is het mogelijk dit te realiseren.

Waar komt het dorpsbos?
In de Monnikenstraat, achter de Cloosterstraat, heeft de gemeente Hulst een stuk grond liggen
waar nog geen bestemming voor is. Hier komt een dorpsbos van zo’n 5.000 m2. Het dorpsbos
verdelen we in vier gelijke plantvakken.

Hoe komt het dorpsbos er uit te zien?
Elk plantvak krijgt een andere soorten samenstelling van bomen en struiken. De beplanting
bestaat uit onder andere zomereik, winterlinde, fladderriep, boswilg en zoete kers. Tussen de
vier plantvakken komen natuurlijke wandelpaden.

Wat is de functie van het bos?
Naast het vergroten van de biodiversiteit en natuurwaarden, biedt het bos mogelijkheden om te
wandelen.

Wanneer start de aanplant?
Tijdens de Nationale Boomfeestdag – op woensdag 16 november 2022 – maken we een begin met
de aanleg van het dorpsbos. Dit gebeurt door vrijwilligers samen met kinderen van basisschool ’t
Getij in Kloosterzande. Deze dag start na een korte uitleg van Stichting Landschapsbeheer
Zeeland om 10.20 uur het planten van het dorpsbos.
Wethouder Depauw van de gemeente Hulst helpt ook een handje mee, samen met medewerkers
van de buitendienst en H4A.

Hoe verder?
Na deze dag plant H4A het dorpsbos verder aan. Eind november 2022 is het klaar. Wel kunnen de
weersomstandigheden nog een rol spelen.

2022-11-10T11:03:42+01:00