RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 16 februari 2023 vergadert de gemeenteraad van Hulst. Deze vergadering wordt –
zoals gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Vergaderdata raadscommissies:
Dinsdag 31 januari 2023 Raadscommissie Ruimte
woensdag 1 februari 2023 Raadscommissie Samenleving
Donderdag 2 februari 2023 Raadscommissie Middelen

De Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van maandag 30 januari 2023 komt te
vervallen.

U kunt de vergaderingen bijwonen. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live
luisteren kan via www.gemeentehulst.nl . De raadscommissies beginnen om 19.30 uur.
De resultaten van het overleg in de vergaderingen van de raadscommissies, bespreekt het
presidium op donderdag 9 februari 2023. In het presidium zitten alle fractievoorzitter van de
politieke partijen uit de raad. Zij maken samen de voorlopige agenda van de raadsvergadering.
De vergaderstukken van de raadscommissies, presidium en raad zijn online te bekijken op
www.gemeentehulst.nl.

Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de
raadscommissies? Neem dan contact op met de raadsgriffier, D. Van Bunder, bereikbaar op
telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2023-01-21T06:26:26+01:00