admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 389 blog entries.
28 april, 2022

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN

Op donderdag 5 mei 2022 is het Bevrijdingsdag. Die dag zijn alle gemeentelijke diensten van
Hulst gesloten. Ook op vrijdag 6 mei 2022 zijn we gesloten. Maandag 9 mei 2022 kunt u weer
terecht.

Spoed
Voor spoedeisende zaken in de openbare ruimte, kan contact worden opgenomen via
telefoonnummer (0114) 38 92 89. Dit nummer is bedoeld voor situaties in de openbare ruimte
(straten / plantsoenen) of door storingen in de riolering, die direct gevaar.

Geen avondopenstelling op 4 mei
De avondopenstelling van de gemeentewinkel gaat op woensdag 4 mei 2022 in verband met
Dodenherdenking niet door. Die dag sluit de gemeentewinkel om 16.00 uur.

25 april, 2022

VERZOEK ONDERZOEK MOBILITEIT

Beste inwoners van Kloosterzande,

Ter afronding van de bachelor Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen voer ik op dit moment een afstudeeronderzoek uit naar het verband tussen de vervoersmogelijkheden van Zeeuws-Vlamingen en de leefbaarheid binnen de regio. Aangezien dit op dit moment een maatschappelijk en politiek relevant onderwerp is, hoor ik graag wat uw ervaringen zijn met het onderwerp bereikbaarheid en mobiliteit. Als inwoner van Kloosterzande en Zeeuws-Vlaanderen kunt u een bijdrage leveren aan het onderzoek door de volgende enquête in te vullen: https://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_82et8C5IVM4uTMq.

Het invullen van deze enquête helpt enorm bij het afronden van dit onderzoek, en kost u slechts 10 minuten. Uw antwoorden zullen vertrouwelijk en anoniem behandeld worden. Deelname aan het onderzoek wordt enorm gewaardeerd! Voor vragen of opmerkingen over dit onderzoek kunt u contact met me opnemen via volgend e-mailadres morrison.vervaet@ru.nl.

Bij voorbaat dank!

Morrison Vervaet

20 april, 2022

EENMALIGE ENERGIETOESLAG

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om
hierbij te helpen, is er nu landelijk de energietoeslag. Wie en hoe in de gemeente Hulst deze
toeslag krijgen, leest u in dit bericht.

Maatregelen ter ondersteuning
Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar
vervoer en vooral van energie. Daarom neemt de overheid een aantal maatregelen om
huishoudens en bedrijven financieel te ondersteunen, zoals het verlagen van de
energiebelasting. Per huishouden gaat het over ongeveer 400 euro bij een gemiddeld verbruik.
Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om
hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. De verlaging van de energiebelasting en de
energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven
betalen.

Wat is een energietoeslag en voor wie is het bedoeld?
De energietoeslag is een eenmalige tegemoetkoming voor de extra energiekosten voor het jaar
2022. Deze toeslag is er voor huishoudens met een laag inkomen op of net boven het sociaal
minimum. Het gaat om een inkomen tot 120% van het sociaal minimuminkomen. De toeslag
wordt verstrekt aan de hoofdbewoner. Kinderen die inwonen bij hun ouders, ontvangen dus geen
energietoeslag.
De hoogte van de eenmalige energietoeslag is 800 euro per huishouden. Heeft iemand dit jaar
(nog) geen hogere energierekening? Ook dan er recht op de energietoeslag zijn.

Hoe ontvangt men de energietoeslag?
Er zijn twee manieren om de energietoeslag te ontvangen:

– Automatisch
De gemeente Hulst regelt voor een aantal groepen dat ze de energietoeslag automatisch
ontvangen. Deze groepen hoeven de toeslag dus niet zelf aan te vragen. Zij ontvangen
de toeslag automatisch als zij algemene bijstand ontvangen, een toekenning hebben op
grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening óf een uitkering ontvangen.
Daarnaast wordt de energietoeslag ook automatisch verstrekt indien iemand in het
afgelopen kwartaal een individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand óf een
voorziening op grond van het gemeentelijk minimabeleid heeft ontvangen. Deze
personen ontvangen een brief van ons. De toeslag betalen we vóór 1 mei 2022.

– Op aanvraag
Behoort iemand niet tot een van de bovenstaande doelgroepen, maar heeft hij/zij wel
een laag inkomen? Dan kan deze de energietoeslag zelf aanvragen. Aanvragen kan tot en
met 31 december 2022. Het aanvraagformulier staat vanaf eind april 2022 op
www.gemeentehulst.nl

20 april, 2022

PROFIELSCHETS NIEUWE BURGEMEESTER

Burgemeester Jan-Frans Mulder neemt dit najaar afscheid als burgemeester van Hulst. Daarom
zoeken we een nieuwe burgemeester. Hiervoor maakte de gemeenteraad in oude samenstelling
een concept profielschets. Daarin staat wat voor burgemeester Hulst zoekt. De nieuwe
gemeenteraad buigt zich op vrijdag 22 april 2022 over die profielschets.

Profielschets
Een werkgroep uit de gemeenteraad ging een poos geleden aan de slag gegaan met de
profielschets. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen werden gevraagd mee te
denken over het profiel. Er is een enquête gedaan. Naast de resultaten van de enquête hebben
ook het college van burgemeester en wethouders input geleverd voor de profielschets.

Overhandiging aan de Commissaris van de Koning
Op vrijdag 22 april 2022 is er om 18.00 uur een raadsvergadering in het stadhuis van Hulst. De
Commissaris van de Koning, de heer Han Polman, is daarbij aanwezig. De gemeenteraad
overhandigt tijdens deze vergadering de definitieve profielschets aan de Commissaris van de
Koning. De vergadering is openbaar en ook live te volgen via https://hulst.raadsinformatie.nl/

Verdere procedure
Bedoeling is dat de vacature na 22 april 2022 zo snel mogelijk wordt open gesteld. De
reactieperiode is drie weken. De Commissaris van de Koning maakt een voorselectie. Daarna
volgt de selectieprocedure. Er komt uiteindelijke een verplichte voordracht van twee
kandidaten. Die worden voor de zomervakantie tijdens een raadsvergadering besproken. Daarna
worden de bevindingen en de aanbeveling naar het Ministerie van Binnenlandse zaken gestuurd.
Verwachting is dat het Koninklijk Besluit over de benoeming van de nieuwe burgemeester van
Hulst in september wordt getekend.
Het streven is om de nieuwe burgemeester begin oktober 2022 te kunnen installeren. De week er
voor is – op 27 en 28 september 2022 – het afscheid van burgemeester Jan-Frans

20 april, 2022

RAADSVERGADERING MET OA BENOEMING WETHOUDERS

Op donderdag 21 april 2022 vergadert de nieuwe gemeenteraad van Hulst. Naar verwachting
benoemt de gemeenteraad tijdens deze vergadering de nieuwe wethouders. Verder komt tijdens
deze vergadering ook het bestuursprogramma 2022-2026 aan bod. Ook worden de voorzitters en
leden van de raadscommissies benoemd. Tenslotte staat ook het benoemen van de
vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen op de agenda.

Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis te Hulst en begint om 19.30 uur.
De vergadering is openbaar en ook live te volgen via https://hulst.raadsinformatie.nl/

Kandidaat-wethouders
Op 19 maart 2022 werd bekend dat de coalitie in Hulst was gevormd. Algemeen Belang Groot
Hulst, CDA, Groot Hontenisse Hulst en VVD kwamen tot een akkoord. Zij dragen de volgende
personen voor als kandidaat-wethouders:
Jean-Paul Hageman – Algemeen Belang Groot Hulst – 1 fte
Gino Depauw – Algemeen Belang Groot Hulst – 0,8 fte
Denis Steijaert – CDA – 1 fte
Luc Mangnus – Groot Hontenisse Hulst – 0,8 fte
René Ruissen – VVD – 0,6 fte

Nieuwe raadsleden
Als een raadslid tot wethouder wordt benoemd, moet hij/zij de raadzetel opgeven. Deze zetels
worden na benoeming van de wethouders ingevuld door de volgende kandidaat van die partij.
Daarbij is de rangorde zoals vastgesteld door het centraal stembureau bepalend.
Als de gemeenteraad de kandidaat-wethouders benoemt, komen er vier raadszetels vrij. De
personen die als eerste in aanmerking komen voor die zetels zijn: Dave de Waal (ABGH), Marina
Eckhardt (ABGH), Wim Verdurmen (CDA) en Tom Willaert (Groot Hontenisse Hulst). De nieuwe
raadslezen worden naar verwachting tijdens de vergadering van 21 april 2022 benoemd.

13 april, 2022

ORANJECONCERT IN HULST

Op Koningsdag – woensdag 27 april 2019 – geeft de Koninklijke Stedelijke Harmonie Hulst een
concert in Hulst ter gelegenheid van de verjaardag van zijne koninklijke Hoogheid Koning Willem
Alexander. Het concert vindt plaats in de centrale hal van het stadhuis.

Het concert begint om 14:30 uur. Tijdens het concert worden verschillende stijlen gespeeld;
muziek geschikt voor jong en oud. Traditiegetrouw wordt het concert afgesloten met het
Wilhelmus.

De toegang is gratis. Het gemeentebestuur van Hulst nodigt iedereen van harte uit om het
oranjeconcert bij te wonen!

13 april, 2022

HERDENKEN OP 4 MEI

Op woensdag 4 mei 2022 vindt de nationale Dodenherdenking plaats. Op die avond luiden vanaf
19.45 uur de klokken in de gehele gemeente Hulst. Om 20.00 uur worden er twee minuten stilte
gehouden. In de gemeente zijn er drie herdenkingsbijeenkomsten:

Herdenking Hulst
In Hulst begint de plechtigheid om 18.45 uur met een bijeenkomst in de H. Willibrordus Basiliek.
Tijdens deze bijeenkomst houdt burgemeester Jan-Frans Mulder een toespraak. Er is muzikale
opluistering door Bierkaai Brass. Verkenners van scouting ’t Jagertje dragen gedichten voor in de
Basiliek.

Daarna gaat het gezelschap om 19.15 uur – onder begeleiding van tamboers van Fanfare Weldoen
door Vermaak naar het stadhuis. Burgemeester Jan-Frans Mulder legt daar bloemen bij de
gedenkplaten van de Hulster Gevallenen en de Poolse bevrijders.

Vervolgens gaat het in stille tocht naar het monument De Gevallen Krijger aan de Glacisweg in
Hulst. Daar wordt de Taptoe gespeeld, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna klinkt het
Wilhelmus. Als laatste vindt de kranslegging bij het monument plaats.

Herdenking Kloosterzande
In Kloosterzande begint de plechtigheid om 18.30 uur met een dienst in de Hof te Zande Kerk.
Namens het gemeentebestuur zijn wethouder Jean-Paul Hageman en wethouder Gino Depauw
aanwezig. Aansluitend vindt om 19.15 uur op het Hof te Zandeplein een herdenkingsplechtigheid
plaats. Daar houdt wethouder Hageman een toespraak. Kinderen van basisschool ’t Getij dragen
tekst/gedichten voor.

Om 19.30 vertrekt het gezelschap naar de begraafplaats aan de Hulsterweg. Hier worden
bloemen gelegd bij de graven van de gesneuvelde militairen, gevolgd door de Taptoe. Tenslotte
gaat het terug naar het Hof te Zandeplein. Daar worden twee minuten stilte gehouden en wordt
een krans gelegd bij het herdenkingsmonument. Na de kranslegging lezen kinderen de namen op
die op het monument staan. De Koninklijke Harmonie St. Cecilia verleent haar muzikale
medewerking aan de plechtigheid.

Herdenking Graauw
In Graauw vindt ook een herdenking plaats. De organisatie hiervan ligt in handen van Dorpsraad
Graauw. Om 19.45 uur is de samenkomst op het dorpspleintje. Daarna gaat het in stilte richting
de begraafplaats. Na de twee minuten stilte en het Wilhelmus wordt een krans gelegd bij het
monument van de oorlogsslachtoffers. Een leerling van basisschool Ter Doest leest daarna een
gedicht voor. Fanfare Nooit Gedacht verleent haar muzikale medewerking. Wethouder René
Ruissen vertegenwoordigt het gemeentebestuur. Hij houdt tijdens deze herdenking een
toespraak.

12 april, 2022

ZWEMSEIZOEN 2022 DE HONTE

Zwembad De Honte in Kloosterzande gaat op maandag 2 mei 2022 weer open. Het zwemseizoen
loopt dit jaar tot en met vrijdag 16 september 2022.

Openingstijden zwembad
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur.
Zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur.

Toegangstarieven
Kinderen tot en met vier jaar: gratis
Dagkaart volwassene: 4 euro
Dagkaart kind (vijf t/m veertien jaar): 3,50 euro
Dagkaart 65+: 3,50 euro
Tienbadenkaart volwassene: 35 euro
Tienbadenkaart kind (vijf t/m veertien jaar): 30 euro
Tienbadenkaart Pas 65+: 30 euro

Zwemabonnementen
Ook dit jaar kunnen de zwemabonnementen weer in voorverkoop worden aangeschaft. Dit kan
zowel digitaal als in de gemeentewinkel te Hulst. Zwemabonnement dat vóór 14 april 2022
(voorverkoop) wordt aangevraagd, kost minder. Er is dan een korting.

De zwemabonnementen 2022 kosten:
Normaal: Voorverkoop:
Volwassenen (15 t/m 65 jaar) 60 euro 57 euro
Kind (5 t/m 14 jaar) 45 euro 42,75 euro
Pas 65+ 45 euro 42,75 euro
Gezin 140 euro 133 euro

Tijdens het seizoen kan een abonnement digitaal, in de gemeentewinkel of bij het zwembad De
Honte worden aangevraagd. Bij zwembad De Honte ontvangt men eerst een tijdelijk
abonnement. Dat wordt later omgezet in een definitief abonnement. Deze wordt per post
toegestuurd.

Gratis zwemabonnement voor minima

Inwoners van de gemeente Hulst met een minimuminkomen en kinderen van vijf tot en met
veertien jaar komen in aanmerking voor een gratis gezinsabonnement voor zwembad De Honte te
Kloosterzande. Kinderen tot en met vier jaar hebben altijd al gratis toegang tot het zwembad.
Zij die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen hierover een brief.

Load More Posts