Mededelingen Dorpsraad

2 juli, 2022

Molenstraatfeesten 2022

Vandaag en morgen (2 en 3 juli) gaan eindelijk – na 2 coronajaren- de Molenstraatfeesten weer door.

Omdat we dachten dat bij die gelegenheid de molen toch echt wel zou moeten kunnen draaien, werd contact opgenomen met de gemeente en – pas op het laatste moment – kregen we de bevestiging dat er op beide dagen een molenaar van dienst zal zijn. Op zaterdag gaat Patrick aan de slag. Zondag maakt Rinus de dienst uit.

1 juli, 2022

GEZOCHT !!!

De Dorpsraad Kloosterzande zoekt DRINGEND vrijwilligers om het gras te maaien van onze natuurspeeltuin.

De grasmaaier is beschikbaar bij Gemeentewerken in Hulst, kan worden opgehaald tegen 23 ct. kilometervergoeding en het gras maaien voor het gehele terrein (2x per jaar) tegen een vergoeding van 50 euro per keer.

Aanmelden bij het secretariaat op chris@dorpsraadkloosterzande.nl  of bij de voorzitter robert@dorpsraadkloosterzande.nl .

14 mei, 2022

Stichting “De kerk in Klooster”: Tuinconcert 12 juni om 14.30 uur

Het jaarlijkse concert in de tuin van de Hof te Zandekerk wordt verzorgd door de Koninklijke harmonie sint Cecilia uit Kloosterzande.
De toegang is gratis en gaat alleen door bij goede weersomstandigheden.
Natuurlijk hebben we weer voldoende stoelen klaargezet en kunt u desgewenst een heerlijke consumptie gebruiken tegen een schappelijke prijs. Het is mogelijk dat er nog een gastorkest is uitgenodigd door de K.H. Cecilia, maar wie dat eventueel zijn blijft nog even een verrassing. Wij hopen u weer te mogen ontvangen.
8 maart, 2022

WERKZAAMHEDEN DIJK PERKPOLDER VANAF 8 MAART

Volgende informatie bereikte ons op maandag 7 maart en wij delen die graag met jullie:

 

Geachte heer/mevrouw,

Graag infomeren wij u over het volgende. Het waterschap start op 8 maart 2022 met werkzaamheden op de dijk bij Perkpolder. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de wettelijke beoordeling van de Zeeuwse dijken. Eind 2022 wil het waterschap in beeld hebben hoe veilig ons Zeeuwse dijk- en duinareaal is op basis van de nieuwste wettelijke normen. Hieronder is meer informatie weergegeven.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd

Het waterschap onderzoekt de bodemopbouw van de dijk rondom het buitendijkse natuurgebied. Dit gebeurt vanuit een vrachtwagen.

Waarom worden de werkzaamheden uitgevoerd

Het waterschap toetst in 2022 of de dijken in Zeeuws-Vlaanderen voldoen aan de wettelijke normen. Daarvoor is civieltechnisch bodemonderzoek nodig. In januari hebben we hiervoor het eerste onderzoek uitgevoerd, nu vindt het vervolgonderzoek plaats. Alleen de dijk aan de zuidelijke zijde van het buitendijkse natuurgebied wordt onderzocht. Ook de thermisch gereinigde grond in de dijk bij Perkpolder wordt in het kader van de toetsing aan wettelijke normen civieltechnisch onderzocht. In het najaar van 2021 hebben we dezelfde civieltechnische onderzoeken uitgevoerd in andere dijken in Zeeuws-Vlaanderen.

Is er hinder door de werkzaamheden

Nee, de werkzaamheden vinden op de dijk plaats. De N689 en de fietspaden blijven gewoon bereikbaar.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd

De werkzaamheden starten op dinsdag 8 maart 2022 en duren naar verwachting vier dagen.

Waar kan ik terecht met vragen

Voor vragen ben ik tijdens kantooruren beschikbaar via 06-53159016 en coen.bertijn@scheldestromen.nl.

met vriendelijke groet

Coen Bertijn

beleidsmedewerker waterkwaliteit

06-53159016

werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

18 februari, 2022

AANKONDIGING SLOOPWERKZAAMHEDEN BEATRIXSTRAAT

Terneuzen, 17 februari 2022
Documentnummer : 22-5805
Behandeld door : Serge Nöthen
Telefoon : 0115-636044

Onderwerp : PD 5315 aankondiging sloopwerkzaamheden
Beatrixstraat 1 tot en met 7 (oneven) in Kloosterzande

Geachte heer, mevrouw,

Graag stellen wij u in kennis dat de woningen aan de Beatrixstraat 1 tot en met 7 (oneven
huisnummers) gesloopt zullen worden. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden hebben
wij opdracht verstrekt aan aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn B.V. uit
‘s-Heerenhoek.

Planning
– Vanaf 28 februari 2022 start de aannemer met de werkzaamheden. Werktijden van 7:30
uur tot 16:30 uur.
– De sloopwerkzaamheden nemen naar verwachting in totaal 3 weken in beslag. Eén en
ander is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Contactpersoon sloopbedrijf J. Hoondert & Zn. B.V.
– Namens aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn BV treedt de heer Jordy de Looft
op als uitvoerder en aanspreekpunt tijdens de uitvoering. U kunt contact met hem
opnemen via telefoonnummer 013-32510 of per e-mail via jordy@hoondert.nl.
Contactpersoon Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
– Namens Woongoed Zeeuws-Vlaanderen treedt de heer Gyno Kouijzer op als
toezichthouder en aanspreekpunt tijdens de uitvoering. U kunt contact met hem
opnemen via telefoonnummer 06-54713854 of per e-mail via g.kouijzer@woongoedzvl.nl.

Overlast
Alle partijen doen er alles aan om de overlast te beperken. Wij vragen uw begrip als er toch
overlast mocht ontstaan.

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de heer Serge
Nöthen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen via telefoonnummer 01 15-636044 of per e-mail
via s.nothen@woongoedzvl.nl.

18 februari, 2022

AANKONDIGING SLOOPWERKZAAMHEDEN ROZENSTRAAT

Terneuzen, 15 februari 2022
Documentnummer : 22-5394
Behandeld door : Serge Nöthen
Telefoon : 0115-636044

Onderwerp : PD 5329 aankondiging sloopwerkzaamheden
Rozenstraat 3 tot en met 33 (oneven) in Kloosterzande

Geachte heer, mevrouw,
Graag stellen wij u in kennis dat de woningen aan de Rozenstraat 3 tot en met 33 (oneven
huisnummers) gesloopt zullen worden. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden hebben
wij opdracht verstrekt aan Sturm en Dekker sloopwerken BV uit Middelburg.

Planning
 Deze week start de aannemer met de werkzaamheden. Werktijden van 7:00 uur tot 16:00
uur.
 De sloopwerkzaamheden nemen naar verwachting in totaal 4 weken in beslag. Eén en
ander is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Contactpersoon Sinkegroep Sloopwerken
 Namens Sinkegroep Sloopwerken BV treedt de heer P. Zandee op als uitvoerder en
aanspreekpunt tijdens de uitvoering. U kunt contact met hem opnemen via
telefoonnummer 06-22979037 of per e-mail via pz@sinkegroep.nl.
Contactpersoon Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
 Namens Woongoed Zeeuws-Vlaanderen treedt de heer Gyno Kouijzer op als
toezichthouder en aanspreekpunt tijdens de uitvoering. U kunt contact met hem
opnemen via telefoonnummer 06-54713854 of per e-mail via g.kouijzer@woongoedzvl.nl.

Overlast
Alle partijen doen er alles aan om de overlast te beperken. Wij vragen uw begrip als er toch
overlast mocht ontstaan.

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de heer Serge
Nöthen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen via telefoonnummer 0115-636044 of per e-mail
via s.nothen@woongoedzvl.nl.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Meinen
Projectmanager

Load More Posts