Mededelingen Dorpsraad

27 januari, 2022

WERKZAAMHEDEN DIJK PERKPOLDER

Graag infomeren wij u over het volgende. Het waterschap voert tussen vrijdag 28 en maandag 31 januari a.s. werkzaamheden uit op de dijk bij Perkpolder. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de wettelijke beoordeling van de Zeeuwse dijken. Eind 2022 wil het waterschap in beeld hebben hoe veilig ons Zeeuwse dijk- en duinareaal is op basis van de nieuwste wettelijke normen. Hieronder is meer informatie weergegeven.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd

Het waterschap onderzoekt de bodemopbouw van de dijk rondom het buitendijkse natuurgebied en de noordzijde van het voormalige veerplein. Dit gebeurt vanuit een vrachtwagen. In de N689 en de fietspaden wordt eerst een gat in de verharding geboord. De gaten worden na de werkzaamheden afgedicht.

Waarom worden de werkzaamheden uitgevoerd

Het waterschap toetst in 2022 of de dijken in Zeeuws-Vlaanderen voldoen aan de wettelijke normen. Daarvoor is civieltechnisch bodemonderzoek nodig. Ook de thermisch gereinigde grond in de dijk bij Perkpolder wordt in het kader van de toetsing aan wettelijke normen civieltechnisch onderzocht. In het najaar van 2021 hebben we dezelfde civieltechnische onderzoeken uitgevoerd in andere dijken in Zeeuws-Vlaanderen.

Is er hinder door de werkzaamheden

De N689 en de fietspaden blijven gewoon bereikbaar.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd

De werkzaamheden zijn ingepland op vrijdag 28 januari en maandag 31 januari.

Waar kan ik terecht met vragen

Voor vragen is Arjan Goossen, communicatieadviseur van het waterschap, tijdens kantooruren beschikbaar via 06-14316137 en Arjan.goossen@scheldestromen.nl

Met vriendelijke groet,

Arjan Goossen

Waterschap Scheldestromen

21 december, 2021

Acceptatie sloopmelding, Kloosterzande, Rozenstraat 3 t/m 33.

Acceptatie sloopmelding, Kloosterzande, Rozenstraat 3 t/m 33.

Zaakomschrijving: slopen van 16 woningen

Zaaknummer: 257558

Acceptatie datum verzonden: 16 december 2021

 

Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen beroep of bezwaar worden ingediend.

9 december, 2021

GEEN VERKEERSSPIEGEL AAN KRUISPUNT CLOOSTERSTRAAT – HULSTERWEG

Een tijd geleden stelde de dorpsraad – bij monde van bestuurslid G. Bracke – de vraag of op genoemd kruispunt een verkeersspiegel kon geplaatst worden. Daarop ontvingen wij volgend antwoord:

Beste heer Bracke,

Enige tijd geleden heeft u onderstaande melding doorgestuurd naar o.a. Gino Depauw, waarbij deze heeft aangegeven dat uw vraag vervolgens zal doorgestuurd worden naar de verkeerscommissie.  

Ondertussen heeft de laatste verkeerscommissie vergadering enkele weken geleden plaats gevonden en is de kruising ook nog persoonlijk ‘getest’ door enkele leden, en ik doe u hierbij dan ook
de reactie van de commissie op uw verzoek toekomen.

Het advies van de verkeerscommissie is om hier géén verkeersspiegel te plaatsen, en wel om de volgende redenen;  

 1. Een verkeersspiegel geeft vaak schijnveiligheid, het gevaar bestaat namelijk dat weggebruikers enkel nog maar op de spiegel afgaan zonder echt goed zelf even rond te kijken,
  waardoor bv. fietsers makkelijker over het hoofd worden gezien. Daarnaast remmen auto’s hierdoor vaak ook minder af bij het naderen, wat de veiligheid niet ten goed komt.
 2. In de gevel van de woning op de hoek van de Cloosterstraat en Hulsterweg zit een doorkijk bij de voordeur (zie onder), waarbij dus toch al vrij vroeg gezien kan worden of er verkeer
  aankomt op korte afstand van de bocht.
 3. Daarnaast geldt er op deze locatie ook nog een zoneverbod voor vrachtwagens (uitgezonderd bestemmingsverkeer), waardoor de kans op ‘lastige’ passeersituaties tussen bv. 2 vrachtwagens
  òf een vrachtwagen en een personenauto ook redelijk klein is.     

Dit alles in acht nemende zijn wij dus tot het negatieve advies gekomen met betrekking tot uw aanvraag.  

Ik hoop u hiermee voldoende ingelicht te hebben, en wens u een fijne dag verder.

Met vriendelijke groet,

 

8 december, 2021

DOCUMENTAIRE OVERSTROMINGEN

De dorpsraad ontving deze week volgend verzoek:

Goedemorgen,

Ik ben Ilse Ubels, River Delta Development masterstudent aan Hogeschool Zeeland. Ik ben samen met vijf medestudenten bezig met een onderzoek gericht op lokale bewoners waarin wordt onderzocht wat het overstromingsbewustzijn van de inwoners van Zeeland is.

We willen dit onderzoek graag uitvoeren onder de inwoners van Kloosterzande, vandaar dat we contact met u opnemen. We willen tijdens een online bijeenkomst de inwoners een korte vragenlijst laten invullen en daarna met ze in gesprek gaan over de indrukken en gevoelens van bewoners rondom overstromingen. Deze online bijeenkomst duurt 45 tot 90 minuten en zal op een avond in januari plaatsvinden.

Heeft u interesse om ons te helpen? We zouden graag met 30 tot 40 mensen in contact komen voor dit onderzoek. Is er een mogelijkheid om ergens een oproep te plaatsen of heeft u een email lijst voor ons?

Met vriendelijke groet,
Ilse Ubels
ilse.ubels@gmail.com / ubel0001@hz.nl
0633878618

 

Wie hieraan wil meewerken, wordt verzocht zich rechtstreeks te melden bij Ilse Ubels.

15 november, 2021

JAARVERGADERING DORPSRAAD GEANNULEERD

Begin oktober kondigden wij onze jaarvergadering aan. Jammer genoeg moeten wij die nu annuleren, ten gevolge van de nieuwe maatregelen i.v.m. covid19.

De onderwerpen uit de agenda worden mogelijk opgepikt in de nieuwsbrief en/of de website. Handicap ter zake is het feit dat directe feedback dan onmogelijk is, wat wij heel erg betreuren.

27 oktober, 2021

JAARVERGADERING DORPSRAAD KLOOSTERZANDE

AGENDA

 • Opening en mededelingen door de voorzitter
 • Jongerensoos presentatie
 • Presentaties Rijkswaterstaat over Plan Perkpolder en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
 • Wethouder JP Hageman over actuele onderwerpen
 • Rondvraag en sluiting

Bij binnenkomst zal u een bakje koffie of thee worden aangeboden.

Tijdens de vergadering zullen u een consumptie en enkele hapjes worden aangeboden.

Bij het binnenkomen zal uw QR-code gevraagd worden.

 

 

 

 

23 oktober, 2021

NOG EEN PAAR DAGEN!

Nog een paar dagen hebben RABO-rekeninghouders de kans om hun keuze te laten vallen op de Dorpsraad Kloosterzande in de RABOclubkascampagne! Op 25 oktober sluit de actie.

 

Elke cent telt om jullie van dienst te kunnen zijn, dus: ga nog snel naar de website en breng uw stem uit!

17 oktober, 2021

UIT OP ZONDAG IS TERUG!!!

Bij de publicatie van onze recentste nieuwsbrief waren we hierover nog een beetje in het ongewisse. Vandaar dat er geen agenda voor Uit op Zondag in stond.
Intussen hebben we de bevestiging dat de maandelijkse samenkomsten weer kunnen doorgaan. Onder voorbehoud van de geldende coronarichtlijnen, natuurlijk, dus zal aan de deelnemers ook de QR-code gevraagd worden.

Overigens hebben wij nog een dringend verzoek:

Wij zoeken vrijwilligers voor “Uit op Zondag” in De Binnendeur. “Uit op Zondag” is een activiteit van de dorpsraad en Hulst voor Elkaar.

De werkzaamheden zijn het verzorgen van koffie/thee en drankjes tijdens deze dansmiddagen van ongeveer 13.45 tot 17.00 uur.

Aanmelden bij onze voorzitter, Robert Asselman. De kalender staat hieronder.

 

De data voor de samenkomsten, voor zover gekend door de organisatie:

2021:
31 oktober met De Jumbo’s
28 november met Sunny Boy
19 december met DJ Peter

2022:
16 januari met Dream Music
6 februari met Sunny Boy
6 maart met De Jumbo’s
20 maart met DJ Peter
3 april met Sunny Boy
1 mei met De Jumbo’s
29 mei met Dream Music
19 juni met Sunny Boy
7 augustus met De Jumbo’s
4 september met Sunny Boy
25 september met DJ Peter
16 oktober met Dream Music
6 november met De Jumbo’s
27 november met DJ Peter
18 december met Dream Music

Load More Posts