Mededelingen Dorpsraad

17 oktober, 2021

UIT OP ZONDAG IS TERUG!!!

Bij de publicatie van onze recentste nieuwsbrief waren we hierover nog een beetje in het ongewisse. Vandaar dat er geen agenda voor Uit op Zondag in stond.
Intussen hebben we de bevestiging dat de maandelijkse samenkomsten weer kunnen doorgaan. Onder voorbehoud van de geldende coronarichtlijnen, natuurlijk, dus zal aan de deelnemers ook de QR-code gevraagd worden.

Overigens hebben wij nog een dringend verzoek:

Wij zoeken vrijwilligers voor “Uit op Zondag” in De Binnendeur. “Uit op Zondag” is een activiteit van de dorpsraad en Hulst voor Elkaar.

De werkzaamheden zijn het verzorgen van koffie/thee en drankjes tijdens deze dansmiddagen van ongeveer 13.45 tot 17.00 uur.

Aanmelden bij onze voorzitter, Robert Asselman. De kalender staat hieronder.

 

De data voor de samenkomsten, voor zover gekend door de organisatie:

2021:
31 oktober met De Jumbo’s
28 november met Sunny Boy
19 december met DJ Peter

2022:
16 januari met Dream Music
6 februari met Sunny Boy
6 maart met De Jumbo’s
20 maart met DJ Peter
3 april met Sunny Boy
1 mei met De Jumbo’s
29 mei met Dream Music
19 juni met Sunny Boy
7 augustus met De Jumbo’s
4 september met Sunny Boy
25 september met DJ Peter
16 oktober met Dream Music
6 november met De Jumbo’s
27 november met DJ Peter
18 december met Dream Music

7 oktober, 2021

PERKPOLDER OOK OP DE JAARVERGADERING VAN DE DORPSRAAD

Op 23 november gaat (eindelijk!) de jaarvergadering weer live door. Hierover zal later nog wel uitvoeriger bericht worden over het waar en wanneer.

Wat we nu al willen aankondigen is, dat we bij die gelegenheid het onderwerp “Perkpolder” gaan aansnijden. Daarbij krijgen we de medewerking van Rijkswaterstaat, die hun rapport zullen toelichten en antwoord zullen geven op vragen uit het publiek.

 

30 augustus, 2021

WORLD CLEANUP DAY

Zaterdag is het .  De grootste wereldwijde opruimactie van het jaar! Wil jij die dag ook je bijdrage leveren aan het ruimen van zwerfafval? Meld je dan aan op www.worldcleanupday.nl. 

Heb je afvalgrijpers nodig? Wij stellen deze graag beschikbaar.  Vraag via www.natuurenzo.nl/afvalgrijper een grijper aan. Wees er snel bij, want op = op!

#worldcleanupday #natuurenzo #schoonzeeland #afvalgrijper #zeeuwsvlaanderen #afval #zwerfafval

— bij SchoonZeeland.
Ook bij het secretariaat van de Dorpsraad zijn nog een paar afvalgrijpers uit te lenen. Mail aan: cv0242@zeelandnet.nl
12 mei, 2021

RIVM-ONDERZOEK PERKPOLDER

Op maandagavond 10 mei ll. werd door RIVM een online vergadering belegd in verband met het op handen zijnde onderzoek naar mogelijk gevaar voor de volksgezondheid door het materiaal en de werkwijze die gebruikt werden bij de aanleg van de dijk aan Perkpolder. Tijdens deze vergadering hebben wij toch een paar keer onze wenkbrauwen gefronst. Enerzijds omdat er blijkbaar zaken niet doorgespeeld zijn aan de dorpsraad i.v.m. het moestuinonderzoek, anderzijds omdat we het gevoel hadden (en met ons de meerderheid van de deelnemers) dat men hier de kar vóór het paard gespannen heeft. Omdat er aan het eind van de vergadering naar onze mening nog steeds geen duidelijke lijst van vragen was, hebben we die zelf opgesteld en er een paar bedenkingen aan toegevoegd.

Als gevolg hiervan heeft de dorpsraad volgend schrijven gericht aan RIVM:

 

Betreft: onderzoek verontreiniging TGG in Perkpolder en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid

Dag Ellen,

Naar aanleiding van de online vergadering eergisteravond, hebben wij als dorpsraad Kloosterzande de volgende opmerkingen en vragen nog eens opgelijst:

 • De dorpsraad van Kloosterzande was niet op de hoogte van het geplande moestuinonderzoek, laat staan dat wij ons bewust zijn van enige betrokkenheid bij de toewijzing van staalname aan bewoners. Wiens taak het was de betrokken dorpsraden (Kloosterzande en Walsoorden) te contacteren weten wij niet, maar het is in ons geval alleszins niet gebeurd.
 • Uit het rapport van Deltares hebben wij volgende stoffen onthouden als voornaamste verontreinigingen: molybdeen, arseen, lood, chroom (en vliegas). Deze lijst beschouwen wij niet als limiterend. Genoemde elementen zijn vermoedelijk aanwezig in de vorm van zouten, anders kunnen ze niet uitlogen.
  – Welke zouten?
  – In welke mate worden die opgenomen door gewassen en vooral: door het menselijk lichaam?
  – In welke mate zijn zij cumulatief en hoe lang blijven zij in (welke delen van) het lichaam?
  – In welke mate zijn zij gekend als zijnde carcinogeen, teratogeen, mutageen?
 • Het volstaat ter plaatse de begroeiïng (of het nagenoeg ontbreken ervan) op de dijk te bekijken, om te zien dat é.e.a. niet normaal is. Op bepaalde stukken is amper plantengroei aanwezig, hooguit algen en wat mossen. De aflijning van die stukken is kunstmatig: de grens met de normale dijkgrassen/planten is een strakke lijn, zoals die ontstaat als men bovenop een laatste laag grond aanbrengt.
 • Het is bevreemdend dat RIVM, dat door Rijkswaterstaat als expertise-organisatie belast is met een onderzoek naar gevaar voor de volksgezondheid, aan de burgers vraagt wat onderzocht moet worden en hoe. Het is weinig verwonderlijk dat dit, mede door een voorheen gebrekkige communicatie, weinig vertrouwen opwekt bij de bewoners.

Voor Dorpsraad Kloosterzande,

Chris Van Hoecke,

Secretaris.

26 januari, 2021

OPGELET! AUTOINBRAKEN GEMELD IN KLOOSTERZANDE!

Afgelopen nacht is er in verschillende auto’s ingebroken in de omgeving van de Pastoor Smulderstraat.

Laat geen waardevolle voorwerpen achter (ook geen jas, want daar kan een portefeuille of gsm in zitten). Haal de autopapieren naar binnen, maar vergeet ze dan niet mee te nemen als je weer weg rijdt. Het klepje van een leeg handschoenkastje open laten toont de “geïnteresseerden” dat er niets te halen is.

11 november, 2020

MELDINGEN VANWEGE VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND I.V.M. CORONA

Berichten met betrekking tot de hele gemeente

regionaal samenwerkingsorgaan:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2020-1160.html?utm_campaign=20201110&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_hulst&utm_content=over_uw_buurt

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2020-1161.html?utm_campaign=20201110&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_hulst&utm_content=over_uw_buurt

Load More Posts