Persberichten van de gemeente

29 januari, 2022

HERSTRUCTURERING HOF TE ZANDEPLEIN KLOOSTERZANDE

Gemeente Hulst wil op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande 37 woningen en een dorpsplein
voor onder andere culturele voorzieningen realiseren. Hierdoor ontstaat er in Kloosterzande
weer ruimte voor dorpsactiviteiten in het historische centrum. Van de 37 woningen zijn er 23
bestemd voor sociale huur. Deze worden gebouwd door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Bestemmingsplan
Om de nieuwe invulling mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De
voorbereiding hiervoor is gestart. Zo moeten er nog afspraken met verschillende grondeigenaren
worden gemaakt. De bodemsanering op het terrein is bijna afgerond. De gemeenteraad wordt
gevraagd in te stemmen met de voorbereidingen van dit plan. De stukken worden besproken in
de vergadering van de raadscommissie Middelen op donderdag 10 februari 2022. Het is de
bedoeling de plannen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op donderdag 24
februari 2022.

Achtergrond
Op het Hof te Zandeplein stond voorheen het bedrijf Weemaes Machinebouw en enkele
woningen. Sinds het bedrijf is verplaatst naar de Hulsterweg en de woningen zijn gesloopt, ligt
het terrein braak. De wens is om het Hof te Zandeplein een nieuwe invulling te geven.

28 januari, 2022

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 24 februari 2022 staat een vergadering van de gemeenteraad van Hulst gepland.
Deze raadsvergadering wordt – zoals gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Deze commissies vergaderen op de volgende dagen:
Maandag 7 februari 2022 Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dinsdag 8 februari 2022 Raadscommissie Ruimte
Woensdag 9 februari 2022 Raadscommissie Samenleving
Donderdag 10 februari 2022 Raadscommissie Middelen

Voor het publiek is het – in verband met de coronasituatie – nog niet mogelijk om aanwezig te
zijn bij de vergaderingen. De vergaderingen zijn live te beluisteren via gemeentehulst.nl
en beginnen om 19.30 uur.

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de
raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van
donderdag 24 februari 2022 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 16
februari 2022.

De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op
gemeentehulst.nl.

Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht
tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder,
via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

24 januari, 2022

CARNAVAL 2022: OPNIEUW ANDERS DAN ANDERS

Carnaval is ook dit jaar weer anders dan anders. Dit komt door de coronasituatie. Maar anders is
in de gemeente Hulst niet niks. Dat lieten de vele carnavalsverenigingen vorig jaar al zien. En
die insteek hebben ze nu – samen met de gemeente – ook.

Carnaval zoals het wel kan
Hulst is een échte carnavalsgemeente. Traditiegetrouw wordt het feest in alle kernen van de
gemeente uitbundig gevierd. Dat het dit jaar weer anders moet, is niet leutig. Maar dat betekent
niet dat we helemáál niets lolligs kunnen doen. Want juist in tijden als deze is het belangrijk
positieve dingen te blijven doen. Ook veel van onze carnavalsverenigingen dragen daar hun
steentje aan bij. Zij bereiden zich voor op wat wél kan. Dat gebeurt in overleg met de
gemeente. Dat is op 17 januari 2022 in een online overleg afgesproken. De meeste verenigingen
gaan maatwerk leveren. Ze kijken wat binnen hun kern/dorp kan en past.

Geen grote optochten
Wat helaas niet kan, zijn de grote carnavalsoptochten. Die gaan niet door in de gemeente Hulst.

Buut op herhaling
De Buutreedners besloten al eerder dat een traditionele Buut in Den Dullaert wederom niet
mogelijk is in 2022. Zij zorgen er voor dat in het weekend voor carnaval – in samenwerking met
Omroep Hulst – oude Buuts te zien zijn op de lokale omroep.

Horeca als partner
Voor de carnavalsverenigingen zijn de horeca-ondernemers belangrijke partners. Landelijk is
voor deze ondernemers helaas nog geen duidelijkheid. Met deze groep ondernemers volgt voor
het eind van de maand januari 2022 een overleg; onder andere ook met het oog op carnaval.

Zeeuwse afstemming
Op 20 januari 2022 is in het Regionaal Beleidsteam (een overleg van alle Zeeuwse
burgemeesters) gesproken over carnaval 2022 en heeft afstemming plaatsgevonden.

19 januari, 2022

ZO IS DE BEVOLKING VAN DE GEMEENTE HULST OPGEBOUWD

De definitieve bevolkingsgegevens van de gemeente Hulst over het jaar 2021 zijn beschikbaar.
Het definitieve aantal inwoners is per 1 januari 2022 vastgesteld op 27.531. Ten opzichte van 1
januari 2021 is het totaal aantal inwoners van de gemeente Hulst met 44 gedaald. Hoe de
bevolking van de gemeente Hulst is opgebouwd, leest u in dit bericht.

Mannen – vrouwen
Op 1 januari 2022 telde de gemeente Hulst 13.760 mannen en 13.771 vrouwen.

Geboorten en overlijdens
In 2021 overleden meer mensen dan dat er geboorten waren. We registreerden 206
pasgeborenen: 94 jongetjes en 112 meisjes. In totaal waren 320 overlijdens te betreuren: 165
mannen en 155 vrouwen.

Jong en oud
Van het totale inwonersaantal was op 1 januari 2022 16,11% jonger dan achttien jaar. 26,12%
was 65 jaar en ouder.

95 jaar en ouder
In de leeftijdscategorie van 95-99 telde de gemeente Hulst op 1 januari 2022 52 inwoners,
waarvan 13 heren en 39 dames. In de leeftijdscategorie van 100-104 had de gemeente Hulst op
die datum negen inwoners, waarvan drie heren en zes dames.

Belgische nationaliteit
Het aantal inwoners met de Belgische nationaliteit is in onze gemeente altijd hoog geweest. En
dat is nu nog steeds zo. Op 1 januari 2022 telde onze gemeente 3.089 inwoners met de Belgische
nationaliteit. Een jaar geleden waren er dat 2.982 Een toename van 107!

Groeiende en krimpende kernen
Als we kijken naar het aantal inwoners van de verschillende woonkernen, is bij een aantal
dorpskernen is een verschil van twintig of meer inwoner te zien ten opzichte van een jaar
geleden.

Zo telt Clinge 25 inwoners minder. Daar overleden achttien personen meer dan dat er werden
geboren. Eenzelfde situatie zien we in Kloosterzande. Daar overleden dertig personen meer dan
dat er werden geboren. Hengstdijk zag 19 inwoners meer vertrekken dan dat zij aan nieuwe
inwoners konden tellen. In Heikant gebeurde het tegenovergestelde. Mede dankzij de nieuwe
woningen aan in plan Zandrug zag Heikant haar inwonertal oplopen. Zij noteerden 37 nieuwe
inwoners meer dan dat er vertrokken. Ook Kuitaart groeide qua inwoners. Daar werden veertien
inwoners meer geregistreerd dan dat er inwoners uit het dorp vertrokken. Daarvoor is geen
verklaring gevonden.

19 januari, 2022

GROENENDIJK IN KLOOSTERZANDE KORTE TIJD AFGESLOTEN

De Groenendijk in Kloosterzande is op vrijdag 21 januari 2022 afgesloten voor het doorgaande
verkeer. Ter hoogte van huisnummer 72 komt die dag een kraan op de rijbaan te staan. Deze
hijst een dakkapel op zijn plaats.
De straat is afgesloten van 9.30 uur tot maximaal 11.30 uur. Het verkeer wordt op 21 januari
2022 ter plaatse omgeleid.

12 januari, 2022

OPNIEUW EXTRA STIMULANS VOOR KUNST & CULTUUR

Voor creatievelingen die een leuke culturele activiteit willen organiseren, is er goed nieuws. Ook
in 2022 is er weer de regeling Kunst & Cultuur – juist nu! Een bijdrage aanvragen kan tot 1
september 2022.

Cultuur tot stilstand
Het culturele leven is door de coronacrisis voor een groot gedeelte tot stilstand gekomen.
Iedereen die met kunst & cultuur bezig is, weet hoeveel dit bijdraagt aan de samenhorigheid in
een stad, dorp of buurt. Daarom besloot het gemeentebestuur ook in 2022 een extra stimulans te
geven op het gebied van kunst & cultuur.

Aanmoediging
De gemeente Hulst wil creatievelingen aanmoedigen om culturele activiteiten te organiseren.
Deze moeten uiteraard passen binnen de geldende coronaregels. Kunstenaars of leden van een
culturele stichting of vereniging uit de gemeente Hulst kunnen een subsidie aanvraag doen en
hun plan uitleggen. Daarbij wordt extra aandacht gevraagd voor het beoogde publiek. Zo houden
we het motto ‘In Hulst doet iedereen mee’ hoog.

Vorig jaar
In 2021 ontvingen we zo’n vijftien ideeën. Projecten die een bijdrage kregen, waren onder
andere een kunstroute op de stadswal (Wal-Art), een poëtische fietstocht, buitenoptredens
onder balkons voor ouderen in de buurt (door Stichting Hulst voor Elkaar) en sportieve
schilderingen.

Spelregels
– Het is corona-proof en vindt in 2022 plaats;
– Het is niet commercieel van aard;
– Het vraagt een bijdrage van de gemeente tot 2.500 euro;
– Kan inzichtelijk gemaakt worden in een begroting;
– U moet in gemeente Hulst woonachtig zijn of de vereniging/stichting is in de gemeente Hulst
gevestigd;
– Het draagt bij aan het motto ‘In Hulst doet iedereen mee’ en richt zich bij voorkeur op
kwetsbare groepen zoals minima, ouderen/jongeren, mensen met een beperking, mensen met
een niet-Nederlandse achtergrond;
– Tot 1.000 euro kan worden aangevraagd via Digi-D; boven de 1.000 euro is E-herkenning nodig.

Interesse?
Bij twijfel of iets mogelijk is, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat kan op
telefoonnummer 14 0114 of via info@gemeentehulst.nl – met als onderwerp ‘kunst & cultuur,
juist nu’.

12 januari, 2022

VERVUILING HOF TE ZANDEPLEIN AL DEELS OPGERUIMD

Op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande was de bodem vervuild. Midden november 2021
startte de aannemer met het opruimen daarvan. Ondertussen is al een groot deel opgeruimd. Op
maandag 10 januari 2022 gaat het werk verder.

Bodemverontreiniging
De vervuiling van de bodem op het Hof ter Zandeplein is veroorzaakt door het tankstation dat er
vroeger was gevestigd. Ook zat er vervuiling in de bestrating van het bedrijfsterrein. Verder
bleken er onder de vloer van de bedrijfsgebouwen twee olieputten en asbest te zitten.

Vervolg werkzaamheden
Op maandag 10 januari 2022 gaat het werk verder. Dan wordt de vervuiling in de President
Rooseveltstraat verder aangepakt en in de openbare ruimte op het Hof te Zandeplein.
Om de vervuiling te kunnen verwijderen, moet de aannemer in de President Rooseveltstraat de
riolering verwijderen.

Bestrating
Als de vervuiling is verwijderd en de riolering vervangen, wordt de President Rooseveltstraat
opnieuw bestraat. Ook het deel van het Hof te Zandeplein dat de toegangsweg vormt naar de
President Rooseveltstraat, krijgt dan weer bestrating. Tenslotte wordt ook de rijbaan op het Hof
te Zandeplein opnieuw bestraat.

Wegafsluitingen
Tijdens de werken is de President Rooseveltstraat afgesloten voor het verkeer.
Zodra de bestratingswerken zich verschuiven naar de rijbaan van het Hof ter Zandeplein, moet
ook die worden afgesloten. Dat gebeurt in de periode van maandag 24 januari tot en met
donderdag 10 februari 2022. Wanneer de afsluiting exact is, wordt later nog bekend gemaakt.
Tijdens die periode is de doorgaande route over het Hof te Zandeplein afgesloten.

5 januari, 2022

AANTAL INWONERS GEMEENTE HULST DAALT IETS

Het inwoneraantal van de gemeente Hulst is in 2021 iets afgenomen. De voorlopige cijfers geven
aan dat er 43 inwoners minder zijn dan een jaar geleden.
Het aantal nieuwe inwoners was hoger dan het aantal mensen dat de gemeente Hulst verliet.
Doch er werden dit jaar veel minder kinderen geboren dan dat er mensen overleden.

De gemeente Hulst telt momenteel 27.532 inwoners, waarvan 13.762 mannen en 13.770
vrouwen. Op 1 januari 2021 was het totaal aantal inwoners 27.575.

Er werden dit jaar 205 pasgeborenen geregistreerd in de gemeente Hulst; 93 jongetjes en 112
meisjes. In 2020 was dat wat minder (199).
Dit jaar overleden 339 inwoners; 171 mannen en 168 vrouwen. In 2020 was het aantal
overledenen 313.

In 2021 vertrokken in totaal 882 inwoners uit de gemeente Hulst. Daarvan was er in 233 gevallen
sprake van vertrek naar het buitenland (133 emigraties naar België).
Dit jaar werden 973 nieuwe inwoners geregistreerd. Hiervan kwamen 313 personen vanuit het
buitenland (236 immigraties vanuit België).

Per woonkern ziet het aantal inwoners er momenteel als volgt uit:
Clinge
2.326 inwoners, waarvan 1.205 mannen en 1.121 vrouwen (dd. 1 januari 2021: 2.351)

Graauw, incl. Paal en Zandberg
942 inwoners, waarvan 481 mannen en 461 vrouwen (dd. 1 januari 2021: 942)

Heikant
1.156 inwoners, waarvan 573 mannen en 583 vrouwen (dd. 1 januari 2021: 1.120)

Hengstdijk
690 inwoners, waarvan 364 mannen en 326 vrouwen (dd. 1 januari 2021: 710)

Hulst, incl. Absdale
10.976 inwoners, waarvan 5.341 mannen en 5.635 vrouwen
(dd. 1 januari 2021: 10.987)

Kapellebrug
379 inwoners, waarvan 207 mannen en 172 vrouwen (dd. 1 januari 2021: 370)

Kloosterzande
3.153 inwoners, waarvan 1.557 mannen en 1.596 vrouwen (dd. 1 januari 2021: 3.186)

Kuitaart
249 inwoners, waarvan 133 mannen en 116 vrouwen (dd. 1 januari 2021: 229)

Lamswaarde, incl. Kruispolder
553 inwoners, waarvan 287 mannen en 266 vrouwen (dd. 1 januari 2021: 566)

Nieuw Namen, incl. Emmadorp
956 inwoners, waarvan 471 mannen en 485 vrouwen (dd. 1 januari 2021: 958)

Ossenisse incl. buitengebied Ossenisse
313 inwoners, waarvan 162 mannen en 151 vrouwen (dd. 1 januari 2021: 312)

Sint Jansteen
3.179 inwoners, waarvan 1.602 mannen en 1.577 vrouwen (dd. 1 januari 2021: 3.183)

Terhole
451 inwoners, waarvan 225 mannen en 226 vrouwen (dd. 1 januari 2021: 457)

Vogelwaarde
1.873 inwoners, waarvan 982 mannen en 891 vrouwen (dd. 1 januari 2021: 1.865)

Walsoorden
336 inwoners, waarvan 172 mannen en 164 vrouwen (dd. 1 januari 2021: 339)

Noot voor de redactie:
De bovenstaande gegevens betreffen voorlopige bevolkingscijfers. Zodra de complete en
definitieve bevolkingsstatistieken over het jaar 2021 voor handen zijn, worden deze bekend
gemaakt.

27 december, 2021

RIOOLWERK IN KLOOSTERZANDE – STAND VAN ZAKEN

In Kloosterzande vervangen we een groot deel van de riolering. Midden september 2021 startte
de aannemer met de tweede fase van deze werken.

Welke straten?
De volgende straten wordt de komende maanden vervangen: Tulpstraat, John F. Kennedysingel
(gedeeltelijk), Kerklaan, Antoniusstraat en Pastoor Versterplein.
Margrietstraat en Marijkeplein zijn inmiddels nagenoeg afgerond.

Stand van zaken rioolwerk
Op dit moment werkt de aannemer aan de riolering in de John F. Kennedysingel. De riolering is
daar nu klaar tot aan huisnummer 58. Na de kerstvakantie – op maandag 10 januari 2022 – gaat
de aannemer verder met het rioolwerk tot aan de kruising Pastoor Smuldersstraat / Groenendijk.
Dat duurt naar verwachting tot eind januari 2022. Daarbij wordt ook het eerste stukje van de
Eisenhouwersingel meegenomen.
Later komt dan de kruising met de Groenendijk aan de beurt. Ook op het Pastoor Versterplein,
Antoniusstraat en in de Kerklaan wordt de riolering nog vernieuwd.

Stand van zaken bestratingswerk
Het Marijkeplein en de Margrietstraatstraat zijn klaar en open voor verkeer. De Tulpstraat is
klaar tot aan de Crocusstraat. Op maandag 10 januari 2022 gaat de aannemer verder op de
kruising Crocusstraat / Tulpstraat. Het werk verschuift dan richting John F. Kennedysingel; en
vervolgens richting Pastoor Smuldersstraat.

Wegafsluitingen
Momenteel is de Tulpstraat afgesloten voor het doorgaande verkeer. Bestemmingsverkeer is over
de puinverharding mogelijk.
De John F. Kennedysingel is ook afgesloten voor het verkeer. Vanaf maandag 10 januari 2022 is
ook de Pastoor Smuldersstraat afgesloten voor het verkeer. Het betreft het deel tussen de John
F. Kennedysingel en de Groenendijk.
Weggedeelten waar de riolering is vervangen, krijgen een tijdelijke puinverharding. Plaatselijk
verkeer kan daarover terecht totdat de bestrating wordt aangebracht.

18 december, 2021

Opheffen voorrangsregeling voor de kruispunten Hulsterweg, Willem Alexanderstraat, Willem de Zwijgerlaan, Marijkeplein, Europlein, Domeinstraat, Geraniumstraat en Groenendijk met de Cloosterstraat

gelet op artikel 18 van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ zijn de burgemeester en
wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op wegen gelegen binnen
de gemeente Hulst, voor zover deze wegen niet in beheer zijn bij het Rijk, de
provincie Zeeland of het Waterschap Scheldestromen;

gelet op het bepaalde in het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990” en
het “Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer” (“B.A.B.W.”).

OVERWEGENDE:
dat bij de reconstructie van de Cloosterstraat alle hierop aansluitende zijwegen
worden voorzien van een uitritconstructie;

dat daardoor automatisch alle op de Cloosterstraat aansluitende wegen voorrang
dienen te verlenen aan het verkeer op de Cloosterstraat;

dat door deze inrichting de borden B04, B05 en B06 t.b.v. de voorrangsregeling op
de kruispunten Cloosterstraat met de Willem Alexanderstraat, Willem de Zwijgerlaan,
Marijkeplein, Europlein, Domeinstraat, Geraniumstraat en Groenendijk met de
Cloosterstraat en de bijbehorende haaientanden zoals deze conform de bestaande
besluiten op de genoemde kruispunten waren geplaatst kunnen vervallen en
verwijderd worden;

dat door de reconstructie van de Cloosterstraat de doorgaande route wordt
aangepast van Hof te Zandeplein-Hulsterweg naar Cloosterstraat-Hulsterweg en dat
daarom het Hof te Zandeplein door de aanleg van de uitritconstructie voorrang dient
te verlenen aan het verkeer op de Cloosterstraat en Hulsterweg.

dat de betreffende verkeersbesluiten t.b.v. de voorrangsregeling op de kruispunten
Hulsterweg, Willem Alexanderstraat, Marijkeplein, Willem de Zwijgerlaan, Europlein,
Domeinstraat, Geraniumstraat en Groenendijk met de Cloosterstraat ingetrokken
worden;

dat de verkeersmaatregel betrekking heeft op een weg die in eigendom en beheer
aan de gemeente Hulst toebehoort;

dat ingevolge artikel 15, lid 2 van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ voor deze aanwijzing
een verkeersbesluit vereist is;

dat ingevolge artikel 24 van het B.A.B.W. advies is gevraagd aan de Politie Zeeland,
district Zeeland;

dat met deze verkeersmaatregel de volgende doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2
van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ beoogd worden, t.w.:
 –

het verzekeren van de veiligheid op de weg,
 –
het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 –
het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid
daarvan;

gelet op het bepaalde in de ‘Wegenverkeerswet 1994’, het ‘Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990’, het ‘Besluit Administratieve Bepalingen
inzake het Wegverkeer’ en de ‘Algemene Wet Bestuursrecht’;

BESLUITEN:
dat door de aanleg van uitritconstructies op de kruispunten van de Hulsterweg/Hof te
Zandeplein, Willem Alexanderstraat, Willem de Zwijgerlaan, Marijkeplein, Europlein,
Domeinstraat, Monnikenstraat, Geraniumstraat en Groenendijk met de Cloosterstraat
het verkeer komende vanuit deze wegen voorrang dient te verlenen aan het verkeer
op de route Cloosterstraat-Hulsterweg of v.v.;

dat de betreffende verkeersbesluiten t.b.v. de voorrangsregeling op de kruispunten
Hulsterweg, Willem Alexanderstraat, Marijkeplein, Europlein, Domeinstraat,
Geraniumstraat en Groenendijk met de Cloosterstraat ingetrokken worden.

Hulst, 28 juli 2021
Burgemeester en Wethouders van Hulst,
De Secretaris,
De Burgemeester,

 

 

(N.v.d.r.: kort gezegd komt het er op neer dat de Cloosterstraat voorrang heeft op alle straten die er op uitkomen …)

Load More Posts