Persberichten

29 januari, 2022

NIEUWSBRIEF KRUISPOLDER – 28 januari 2022

Beste lezer,

Laatste keer dat we u geïnformeerd hebben over het project Herinrichting Kruispolder was in juni. Naast werk aan het rondkrijgen van de kavelruil zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd. We hebben slecht nieuws. We moeten u helaas mededelen dat het huidige plan niet uit te voeren is. Uit een van de onderzoeken blijkt dat de waterbodem van de nieuw aan te leggen brede watergang kan opbarsten (zie figuur hieronder). Dit risico is al langer bekend maar nu blijkt dat op deze specifieke locatie dit risico niet gemakkelijk is op te vangen.

Onze inschatting is dat het graven van de grote watergang in de Kruispolder een te groot risico is. Maatregelen om opbarsten te voorkomen die in beeld zijn, hebben negatieve effecten op verdroging en verzilting in de polder. De doelstelling van het project komt hiermee in gevaar, namelijk het toekomstbestendig maken van de waterhuishouding in de Kruispolder, zodat het watersysteem voldoende bestand is tegen periodes met hevige neerslag en periodes van langere droogte. We moeten daarom op zoek naar andere oplossingen. Wat dit precies betekent voor het project is nog niet duidelijk.

Besluitvorming

Er heeft binnen het waterschap nog geen besluitvorming plaatsgevonden over hoe we nu verder gaan. Maar gezien uw intensieve betrokkenheid en belang bij dit project, informeren we u alvast  hierover. Op dinsdag 8 februari ontvangt het Dagelijks Bestuur van het waterschap een toelichting op deze nieuwe inzichten. Vervolgens wordt op 23 februari de Algemene Vergadering geïnformeerd.

 

Informatiebijeenkomst

We begrijpen dat deze vervelende mededeling veel vragen bij u oproept. Daarom organiseren we op donderdag 10 februari een informatiebijeenkomst voor u waarin we de problematiek verder toelichten en u uw vragen kunt stellen. U hoort nog of deze bijeenkomst fysiek kan plaatsvinden. U wordt hierover nog geïnformeerd.

Datum: donderdag 10 februari 2022
Tijd: 19.00 – 20.00 uur

Mogelijk kunnen we op deze bijeenkomst een deel van uw vragen nog niet beantwoorden omdat dat afhangt hoe we verder kunnen gaan met het project. We zorgen in ieder geval dat alle vragen in een later stadium beantwoord worden. Er komt op een later moment ook een mogelijkheid voor iedereen voor een individueel gesprek.

Vragen
Kunt u niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst, dan kunt u uw vragen stellen aan Korine Hengst, omgevingsmanager, via 088 – 2461394  of via kruispolder@scheldestromen.nl.

Wij hopen u te zien op de bijeenkomst van 10 februari.

Vriendelijke groeten,

Korine Hengst

Omgevingsmanager

24 december, 2021

Aanvraag Omgevingsvergunning, Kloosterzande, Hof te Zandeplein 19

Aanvraag Omgevingsvergunning ingekomen, Kloosterzande, Hof te Zandeplein 19

Datum indiening: 20-12-2021

Zaakomschrijving: plaatsen van twee dakkapellen en realiseren logieskamers hotel

Zaaknummer: 259382

 

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

 

(n.v.d.r.: Dit gaat over verbouwingen aan Hotel van Leuven)

24 december, 2021

Aanvraag Omgevingsvergunning, Walsoorden, Perkpolderhaven 6

Aanvraag Omgevingsvergunning ingekomen, Walsoorden, Perkpolderhaven 6

Datum indiening: 17-12-2021

Zaakomschrijving: Realiseren van nieuw paviljoen

Zaaknummer: 259153

 

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

15 november, 2021

STRENGERE MAATREGELEN VANWEGE SNEL STIJGENDE BESMETTINGEN

Om de stijging van het aantal besmettingen terug te dringen en verdere druk op de zorg te voorkomen, gelden per 13 november strengere maatregelen. Deze zijn erop gericht het aantal contactmomenten per dag te verminderen.
Meer informatie ⤵️
17 oktober, 2021

Zeeland Veilig publiceerde volgende mededeling, die voor iedereen handig kan zijn:

 

ZeelandVeiligApp is nu online!

Alle incidenten direct op je telefoon!
Passend bij de website www.zeelandveilig.nl is een app ontwikkeld. Doel van de app
is het geven van informatie en adviezen bij dreigingen en incidenten. Denk aan een
dreiging van een overstroming, een natuurbrand of een zeer zware storm. Of een
flinke brand, grootschalige uitval van stroom of een ongeval met een gevaarlijke
stof in jouw omgeving. Situaties waarbij je snel wil weten wat er aan de hand is en
wat je kan doen om jezelf en eventueel mensen in je omgeving in veiligheid te
brengen.

De app maakt gebruik van de informatie over gevaren en het live blog bij incidenten
op de website ZeelandVeilig.nl. Zodra er een wat groter incident is in Zeeland is dit in
de app te zien. Klik je op het blokje dan wordt je doorgeleid naar het liveblog op de
website.

Begin 2022 volgt de mogelijkheid om een pushmelding (alarmering) te
ontvangen bij incidenten in je naaste omgeving of in een zelfgekozen
postcodegebied. Vanaf dan is de app ook verkrijgbaar in de Appstore en de Google
Playstore. Nu is de app op je telefoon te installeren vanaf de
website. Kies voor ‘ZV-app toevoegen aan je
startscherm’ en de app is gereed voor gebruik.

Load More Posts