Uncategorized

27 december, 2018

Historische sluis stond op instorten, maar is gered

De Beaufortsluis bij Walsoorden is de afgelopen maanden voor tonnen opgeknapt. Dat was hoog nodig zegt dijkgraaf Toine Poppelaars. Volgens de dijkgraaf stond de historische sluis op instorten toen de werkzaamheden begonnen.

 

De fundering van de sluis was aan het inzakken. Die is nu verstevigd met een betonnen omhulsel. Ook het oude metselwerk was hier en daar aan een opknapbeurt toe door jaren van vochtschade. Bij de opknapbeurt zijn zo veel mogelijk oude stenen gebruikt en heeft de sluis zijn oude vorm behouden. Dijkgraaf Toine Poppelaars is tevreden over het werk tot nu toe. “Het is een Rijksmonument en dat willen we in een goede staat houden”, legt de dijkgraaf uit. Er komt ook een trap en een plateau naast de sluis zodat mensen er straks in kunnen kijken.

De sluis ligt verkeerd om

Sinds de bouw van de sluis in 1761 is er nogal wat veranderd in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Zo stroomde het water in de sluis eerst vanuit de polders via de Beaufortsluis naar het buitenwater, de Westerschelde. Doordat er in de tussentijd een zeedijk is aangelegd is er tussen de zeedijk en de Beaufortsluis een ‘nieuwe’ polder ontstaan. Hierdoor is de stroomrichting van het water gedraaid. Nu gaat alleen het water van die achterliggende (nieuwe) polder door de sluis richting Ossenisse, waar het water uiteindelijk via gemaal Campen naar de Westerschelde gaat. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat hij nu verkeerd om ligt.

© Omroep Zeeland 2018

Samen met de Beaufortsluis worden er nog negen andere sluizen en duikers opgeknapt in Zeeland. Daarvoor heeft het waterschap een half miljoen euro beschikbaar gesteld. Ook andere partijen, zoals de provincie, betalen mee. Het werk gaat door tot het geld op is.

Feitjes over de sluis

-In 1761 werd de uitwateringssluis Beaufort gebouwd.
-De waterstand werd geregeld via een schuif die neergelaten of opgetrokken kon worden met de windas en niet met deuren.
-De Beaufortsluis dankt zijn naam aan de watersnood van 1906 waarbij het gebied rond Kloosterzande overstroomde. J.F. de Beaufort was destijds lid van de ‘magistratuur van Hulst’ en het Hulster Ambacht.
-In februari 2019 moeten de werkzaamheden klaar zijn

De Beaufortsluis is dan ieder geval weer helemaal opgeknapt. “Tot nu toe ben ik heel tevreden over wat de aannemer hier heeft gepresteerd, de fundering is op orde en de muren zijn in oude glorie hersteld. Daarmee is het cultuurhistorisch project voor de komende tientallen jaren hopelijk weer goed veilig gesteld”, aldus Poppelaars.

© Waterschap Scheldestromen 2018

 

BRON: Omroepzeeland.nl

17 december, 2018

Waterschap Scheldestromen verdiept waterloop Oude Haven in Zeeuws-Vlaanderen

Waterschap Scheldestromen is gestart met het baggeren en verdiepen van de waterloop Oude Haven in Zeeuws-Vlaanderen. Deze waterloop begint bij de kreek De Vogel bij Hengstdijk en eindigt bij gemaal Campen. Naast een bijdrage aan waterkwaliteit en peilbeheer, wordt met name de afvoercapaciteit van de waterloop ruimschoots vergroot. Totale kosten van het project bedragen 1.6 miljoen. Voor het project is subsidie aangevraagd bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het bedrijf EVS uit Westdorpe voert de werkzaamheden uit.

Volgens planning wordt uit de waterloop 22.000 m3 baggerspecie verwijderd en wordt er 58.000 m3 van de vaste bodem verwijderd om de waterloop te verdiepen. Door het baggeren en het verdiepen van de waterloop wordt de afvoer van het oppervlaktewater verbeterd, is beter peilbeheer mogelijk en verbetert de waterkwaliteit door het verwijderen van de zuurstofarme baggerlaag. De waterloop wordt met een zuigerbootje gebaggerd.

Via een leiding wordt de baggerspecie getransporteerd naar laaggelegen landbouwpercelen waarop de natte grond verspreid wordt als ophoging van deze percelen ter verbetering van de drooglegging. Deze percelen bevinden zich bij Hengstdijk en Zaamslag. Volgens planning zijn de baggerwerkzaamheden in maart afgerond. Afhankelijk van de weersomstandigheden droogt en slinkt daarna de bagger zodat het uiteindelijk gebruikt kan worden om ongeveer 25 hectare aan percelen op te hogen.

Het baggeren van de Oude Haven is onderhoudswerk dat voorkomt uit het Baggerprogramma Grote Wateren van het waterschap. Daarnaast wordt met de baggerwerkzaamheden een bijdrage geleverd aan doelen van de Kaderrichtlijn Water, het Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime en het Waterbeheer 21e eeuw voor goede waterafvoer en voldoende waterberging onder extreme situaties.


Dit bericht vind u ook op de pagina Kloosterzande in de pers.

14 december, 2018

Welkom op onze nieuwe website

Het heeft even geduurd, maar met trots presenteren wij u onze nieuwe website. Neem u tijd om alles rustig te bekijken.
Nu u hier toch bent willen wij u vragen zich in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief,

Voor vragen, opmerkingen etc. kunt u terecht bij het contact formulier of plaatst u iets in het gastenboek.

Load More Posts