Heel Zeeland Breedband Internet

Gemeente Hulst


De gemeente Hulst vertoont verschillende typen buitengebied. Het varieert van goed ontsloten lintbebouwing en buurtschappen, tot witte percelen die wijd over de polder verspreid liggen. In het oostelijk gelegen Emmadorp zijn geen snelle internetverbindingen beschikbaar. De ligging, namelijk aan de rand van de gemeente en provincie, vormt hier de meest voor de hand liggende verklaring voor. Het Verdonken Land van Saeftinghe heeft echter wel een sterke aantrekkingskracht op toerisme, wat weer een steeds sterke voorspeller is van vraag naar breedbanddiensten. Een restaurant of bezoekerscentrum zonder goede wifi is immers een uitzondering aan het worden.

We zien verder nog enkele plukjes witte percelen rond Kloosterzande. Dergelijke kleine concentraties maken een vast-draadloze casus al snel interessant, aangezien deze aanbieders ook enige mate van schaal binnen een bepaalde straal behoeven. Denk hierbij aan buurtschappen de Eeck, Kampen en Luntershoek
http://www.heelzeelandbreedband.nl


Heel Zeeland breedband

Heel Zeeland breedband! Dat zou mooi zijn, helaas is een kleine groep huishoudens en bedrijven in dunbevolkte gebieden niet voorzien van (snel) internet. Hoe kunnen deze adressen toch worden aangesloten? En welke oplossingen zijn momenteel al beschikbaar?

Breedband in het buitengebied is essentieel

De beschikbaarheid van snel internet is een onmisbare factor voor economische en maatschappelijke ontwikkeling. Ons dagelijks leven wordt steeds afhankelijker van snelle internetverbindingen. Digitale ontsluiting van het buitengebied is daarom voor bewoners en bedrijven in het buitengebied van toenemend belang.

De Provincie Zeeland heeft onderzoek laten doen naar de adressen zonder  toekomstbestendig internet (minder dan 30 mbit/sec). In het buitengebied van Zeeland zijn dit er ruim 9000. Op deze