Plan Perkpolder golfbaan

Greenkeeper
Ruimte voor golfbaan in toekomstig natuurgebied Kruiningen-Perkpolder

donderdag 10 april 2014 


  

  


In de westelijke Perkpolder, Zeeuw Vlaanderen, is een 18-holes golfbaan gepland. Naar verwachting van Perkpolder Beheer BV zal er begin 2015 worden gestart met de eerste werkzaamheden. 

De gehele westelijke Perkpolder is inmiddels verkocht aan Hulst aan Zee BV welke ook zorg draagt voor de realisatie van de 18-holes golfbaan. Officemanager Nadine de Rooij vertelt dat er achter de schermen hard gewerkt aan het ontwerp tezamen met een golfbaanarchitect. Meer informatie inzake het ontwerp van de golfbaan komt er rond de zomer. Welingelichte bronnen spreken over een grondverzet ten behoeve van de golfbaan van ongeveer 7 miljoen kubieke meter. Zo'n grote hoeveelheid zou een unicum zijn in de geschiedenis van de Nederlandse bouw van golfbanen.

De golfbaan maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Perkpolder, een nieuw te ontwikkelen ecologisch waardevol natuurgebied en een aantrekkelijk landschap om bij te wonen en te recreëren in een nieuw buitendijks natuurgebied. Perkpolder is bedoeld om de natuurwaarden van de Westerschelde te verbeteren en de samenleving en economie ter plaatse een impuls te geven na de opheffing van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder in 2003. Naar verwachting loopt de uitvoering tot eind 2015. 

Rijkswaterstaat houdt op 16 april 2014 in samenwerking met aannemer Van Oord Nederland, Dienst Landelijk Gebied, provincie Zeeland, gemeente Hulst en waterschap Scheldestromen een informatieavond over de uitvoering van de 

 

 

werkzaamheden in de Perkpolder.