Servicemeldpunt Gem.Hulst

........              26 februari 2013       Verkeer situatie Hoek en bosch – Zoutendijk – Poolsplein  
                                                 Zwaar verkeer -  snelheid overschrijding en beschadigingen aan huizen

SR/13.1610.        8  oktober  2013       De vernielde boom op het Marijkeplein