DE WATERSNOOD VAN 1953

DE WATERSNOOD VAN 1953

N.a.v. de nieuwsbrief van januari 2021, kreeg de redactie volgend verzoek:

Geboren in 1949 als zoon van de directeur van de melkfabriek aan de Hulsterweg was de watersnood van 1953 een van mijn eerste herinneringen die mij altijd zijn bijgebleven.
Vorig jaar heb ik al mijn herinneringen aan deze ramp op mijn website geplaatst op www.theodurenkamp.nl
Dit leidde na plaatsing vorig jaar tot een leuk contact met diverse oud-dorpsbewoners.
Nu 1 februari weer in zicht komt, wil ik dit artikel op mijn website graag weer onder de aandacht brengen onder zoveel mogelijk inwoners, zie https://www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/de-watersnood-van-1953-als-eerste-herinnering
Wellicht dat uw website daarvoor geschikt is? Of uw maandelijkse nieuwsbrief? Of beide?
Met vriendelijke groeten,

Th.H.H.M. (Theo) Durenkamp

theo.durenkamp@zonnet.nl
t.durenkamp@gmail.com
www.theodurenkamp.nl

Bij deze is aan het verzoek voldaan. Wij hopen dat dhr. Durenkamp via deze weg nog vele contacten kan leggen met oude bekenden.
2021-02-01T13:24:15+01:00