Over Ons

Over Ons 2018-11-27T13:46:51+01:00

De Dorpsraad Kloosterzande heeft als organisatievorm gekozen voor een Stichting.
Het besturen van deze stichting wordt uitgevoerd door het bestuur, bestaande uit een voorziter, een secretaris, een penningmeester en diverse andere bestuursleden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de secretaris.
De dorpsraad heeft een aantal leden, de dorpsraadleden.
Deze dorpsraadleden nemen deel in een of meerdere commissies.
Teneinde gericht te kunnen werken aan oplossingen voor bepaalde zaken, zijn een aantal commissies opgericht.
Deze commissies werken volledig zelfstandig aan relevante kernzaken.