Voormalig Raadhuis

Voormalig Raadhuis 2018-11-28T13:43:45+01:00

Het voorm. raadhuis (Hof te zandeplein 1) is een L-vormig gebouw met in de binnenhoek een ingangsportaal overgaand in een toren met wijzerplaat. In het met trapgevel uitgevoerde linkerdeel bevindt zich de raadzaal. Het gebouw kwam in 1906 tot stand naar een ontwerp met rationalistische details van J. Wisse Op het plein staat een hardstenen dorpspomp , waarvan de knopvormige bekroning is gedateerd ‘1886’.