admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 239 blog entries.
12 april, 2021

AGENDA RAADSVERGADERING 15 APRIL 2021

Op donderdag 15 april 2021 vindt om 19.30 uur een vergadering van de gemeenteraad van Hulst
plaats. Onderstaand treft u de agenda aan van deze vergadering:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4a. Vaststellen verslag van vergadering van 8 februari 2021
4b. Vaststellen verslag van vergadering van 11 februari 2021
4c. Vaststellen verslag van vergadering van 9 maart 2021
5. Vragenhalfuur

6. Hamerstukken:
6a. Voorstel tot 3e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Hulst 2017
6b. Voorstel tot intrekken tot Drank- en horecaverordening gemeente Hulst 2004
6c. Voorstel tot beschikbaar stellen van krediet voor het woonrijp maken van Wittebrug
6d. Voorstel tot beschikbaar stellen van krediet voor het vervangen van vijf bruggen
6e. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Herinrichting Kruispolder
6f. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Heuvelstraat 1 Heikant /
Warandastraat 4 Sint Jansteen
6g. Voorstel tot het instemmen met de Begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis van de GGD Zeeland

Bespreekstukken:
7. Voorstel tot zienswijze ontwerpbegroting RUD Zeeland 2022
8. Voorstel tot gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Frederik Hendrikstraat ong. Lamswaarde
9. Voorstel tot gewijzigd vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Kernen Hulst 1H
10. Voorstel tot vaststellen woonzorgvisie gemeente Hulst
11. Voorstel tot formaliseren van de bijdrage aan het Plan van aanpak Draagvlak opvang asielzoekers
Zeeland

12. Moties m.b.t. niet op de agenda staande onderwerpen
13. Ingekomen stukken
14. Rondvraag
15. Sluiting

In verband met de coronamaatregelen vindt de raadsvergadering digitaal plaats. De vergadering is
live te beluisteren en te bekijken via www.gemeentehulst.nl. De vergadering begint om 19.30 uur.
De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op www.gemeentehulst.nl.
Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de raadsgriffier, de
heer D. Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl

11 april, 2021

BEN JE VAN KLÔÔSTER …

… dan moet je Omroep Hulst in de gaten houden:

ze gaan de dorpsfilm “Kijk op Klooster 2011’ uitzenden op de navolgende tijdstippen. Die werd samengesteld door Manuel Eijsackers.

Deel 1 op  19 april om 10.30 en een herhaling van deel 1 om 15.00 uur

Deel 2 op  20 april om 10.30 en een herhaling van deel 2 om 15.00 uur

Deel 3 op  21 april om 10.30 en een herhaling van deel 3 om 15.00 uur

Deel 4 op  22 april om 10.30 en een herhaling van deel 4 om 15.00 uur

2 april, 2021

AFHALEN DOEN WE ZÓ

Afhalen, doen we zo!
Nu de avondklok één uur later ingaat is het mogelijk om tot 21.45 uur eten en drinken af te halen bij je lokale horeca gelegenheid. Om dit veilig te doen is het belangrijk om de basismaatregelen ook bij het afhalen toe te blijven passen.
Haal daarom je verse bestelling alléén op als het kan. Blijf afstand houden als je even moet wachten en dek thuis alvast de tafel voordat je de bestelling afhaalt.
31 maart, 2021

ZWEMBAD DE HONTE BEREIDT ZICH VOOR

Eind april 2021 zwembad De Honte in Kloosterzande weer openen. Dát is de bedoeling. Of dat
ook echt kan en onder welke voorwaarden, hangt af van de coronamaatregelen. Het plan is om
het zwembad te openen op maandag 26 april 2021 en het bad open te houden tot en met vrijdag
17 september 2021. Het is nog afwachten hoe de coronasituatie zich ontwikkelt. Toch start
zwembad De Honte al met de voorbereidingen. Zo is alles klaar voor de start van het
zwemseizoen.

Voorverkoop zwemabonnementen

De zwemabonnementen zijn vanaf nu te koop. Dat kan via www.gemeentehulst.nl. Op de
homepage staat een aanvraagformulier. Bij de aanvraag moet men betalen. Dat gaat via i-deal
(internet). De aanvraag wordt direct verwerkt. Het abonnement wordt per post toegestuurd.
Het zwemabonnement is ook te koop in de Gemeentewinkel, Grote Markt 24 in Hulst. Daar wordt
het direct gemaakt.

De openingstijden van de gemeentewinkel staan op www.gemeentehulst.nl Men kan enkel op
afspraak terecht in de gemeentewinkel. Een afspraak dient minimaal één dag op voorhand te
worden gemaakt. Dat kan via www.gemeentehulst.nl of op telefoonnummer 14 0114.
Tijdens het seizoen kan een abonnement digitaal, in de gemeentewinkel of bij het zwembad De
Honte worden aangevraagd. Bij zwembad De Honte ontvangt men eerst een tijdelijk
abonnement. Dat wordt later omgezet in een definitief abonnement. Die volgt per post.

Wat kost een abonnement dit jaar?

Als men vóór vrijdag 16 april 2021 aanvraagt, is er een korting.
Normaal: Voorverkoop:
Volwassene (15 t/m 65) 50 euro 47,50 euro
Kind (5 t/m 14) 38 euro 36,10 euro
Pas 65+ 38 euro 36,10 euro
Gezin 120 euro 114 euro
Kinderen tot 5 jaar hebben altijd al gratis toegang tot het zwembad.

Gratis zwemabonnement voor minima

Inwoners van de gemeente Hulst met een minimuminkomen en kinderen van vijf tot en met
veertien jaar komen in aanmerking voor een gratis gezinsabonnement 2021 voor zwembad De
Honte te Kloosterzande. Minima die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen hierover een
brief. Als men geen brief ontvangt en toch in aanmerking denkt te komen, kan contact worden
opgenomen met de gemeente Hulst op telefoonnummer 14 0114.

 

zwembadfolder 2021

29 maart, 2021

SLUITEN GEMEENTEDIENSTEN EN MILIEUSTRAAT I.V.M. PASEN

In verband met respectievelijk Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten vanaf vrijdag 2 april tot en met maandag 5 april 2021.

De Milieustraat te Hulst is op maandag 5 april 2021 – 2e Paasdag – gesloten. Op vrijdag 2 april en zaterdag 3 april 2021 is de Milieustraat op de gebruikelijke tijden open.

— bij 

Stadhuis Hulst

.

29 maart, 2021

WEGAFSLUITING GROENENDIJK

Op donderdag 1 april 2021 wordt er gewerkt in de Groenendijk in Kloosterzande. Op die dag wordt daar een betonvloer gestort op het perceel van huisnummer 72.

In verband met deze werken is het nodig om ter hoogte van huisnummer 72 de Groenendijk af te sluiten voor het doorgaande verkeer. De afsluiting is van ongeveer 7.00 tot 9.00 uur.
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

— in 

Kloosterzande

.

28 maart, 2021

AVONDOPENSTELLING GEMEENTEWINKEL WEER ALS GEBRUIKELIJK

Met ingang van woensdag 7 april 2021 is de gemeentewinkel op woensdagavond weer op de
gebruikelijke tijden geopend. Dat is van 18.00 tot 20.00 uur. In de gemeentewinkel wordt enkel
gewerkt op afspraak.

Avondklok
Op 23 januari 2021 voerde de rijksoverheid de avondklok in. Deze hield in dat iedereen om 21.00
uur tot 4.30 uur binnen moet zijn. Met het oog op die avondklok, wijzigde de gemeente Hulst de
avondopenstelling van de gemeentewinkel. De openingstijden werden van 17.00 tot 19.00 uur.
De avondklok wordt vanaf 31 maart 2021 aangepast. Dan geldt deze vanaf 22.00 uur. Daarom
opent de gemeente Hulst de gemeentewinkel op woensdagavond weer op de gebruikelijke
tijden. Dat gaat in op woensdag 7 april 2021. Op woensdag 31 maart 2021 staan afspraken al
ingepland.

Afspraak maken
Een afspraak kan worden gemaakt via www.gemeentehulst.nl of op telefoonnummer 14 0114.
Een afspraak dient minimaal één dag op voorhand te worden gemaakt. Het afhalen van
paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen kan tijdens alle openingstijden zonder afspraak.

Openingstijden
De openingstijden van de gemeentewinkel zijn als volgt:
Maandag: 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
Dinsdag: 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
Woensdag: 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur en 18.00 – 20.00 uur *
Donderdag: 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
* Op woensdagavond is de gemeentewinkel van 18.00 tot 20.00 uur open voor een beperkt
aanbod van producten. Denk daarbij aan paspoorten, rijbewijzen, uittreksels BRP,
parkeer(schijf)vergunningen, etc. Aangifte verhuizing van het buitenland (eerste inschrijving) en
aangifte van geboorte/overlijden/huwelijk is niet mogelijk.

Mondkapjes gemeentewinkel
Sinds 1 december 2020 is het verplicht om in publieke ruimten mondkapjes te dragen. De
gemeentewinkel in Hulst is een publieke ruimte. Daarom is het momenteel verplicht om bij een
bezoek aan de gemeentewinkel een mondkapje te dragen.

28 maart, 2021

HULSTER TOEKOMSTPLAN VOOR WONEN MET ZORG

De laatste jaren is er in Nederland veel gaande op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Met zijn
allen willen we het liefst dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en zichzelf ergens
thuis kan voelen. Mensen die in een veilige omgeving wonen en die passende ondersteuning
en/of zorg ontvangen wanneer dat nodig is, zijn gezonder en gelukkiger. De gemeente Hulst
vindt het belangrijk om hiervoor een toekomstplan te hebben, een zogenaamde Woonzorgvisie.

Meedenken en -werken
Om een goed plan te maken is het belangrijk dat veel verschillende mensen en organisatie
meedenken. Dat is gebeurd bij het maken van dit plan. Veel partijen hebben meegedacht,
waaronder zorgaanbieders, woningbouwverenigingen, welzijnsorganisaties, huisartsen en de
adviesraad sociaal domein. Ook de inwoners van de gemeente Hulst zijn gevraagd om ideeën aan
te dragen. Dat gebeurde in de vorm van een enquête in november 2020. Hoe wilt u (later)
wonen? Die vraag stond daarbij centraal.

Wat staat er in het plan?
In het plan wordt een actueel beeld gegeven van de verschillende doelgroepen met hun behoefte
op het gebied van wonen, welzijn en zorg, het huidige aanbod en de knelpunten in de gemeente
Hulst. De trends en ontwikkelingen in wonen en zorg komen aan bod én er wordt een blik op de
toekomst gegeven. Waar is behoefte aan? Hoe geven we dat op een duurzame manier vorm?

Op basis daarvan zijn vervolgens verschillende ambities op een rijtje gezet. Die zijn
onderverdeeld in drie categorieën:
1. vastgoed & wonen
2. organisatie zorg & welzijn
3. samenwerking

De woonzorgvisie is voor alle partijen die in de gemeente Hulst actief zijn dé leidraad voor de
toekomst. Ook biedt het plan handvatten om bij nieuwe initiatieven de juiste afwegingen te
kunnen maken.

Het plan is bedoeld als leidraad voor de periode tot en met 2030. Er komt ook nog een overzicht
met wat er in welk jaar belangrijk is om te doen en wat er moet gebeuren om de ambities uit de
woonzorgvisie te bereiken. Bij dat overzicht worden ook de kosten van de verschillende acties
aangegeven. De mensen en organisaties die hebben meegedacht over de woonzorgvisie worden
ook hierbij weer betrokken.

Besluitvorming
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Hulst voor de
Woonzorgvisie vast te stellen. De raadscommissie Samenleving buigt zich tijdens haar
vergadering van woensdag 31 maart 2021 over het plan.

Load More Posts