admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 30 blog entries.
25 maart, 2023

Viering Oranjefeest nieuwe opzet

N.a.v. het voornemen van het gemeentebestuur om een Oranjefeest-nieuw-opzet te organiseren waarbij de feestelijkheden zouden beperkt worden tot het gemeentehuis in Hulst, richtten enkele medeburgers een schrijven aan burgemeester Jense – van Haarst. De tekst geven wij hieronder integraal weer.

Intussen hebben wij begrepen dat alles bij het oude zou blijven.

 

Onderwerp: Viering Oranjefeest nieuwe opzet

Portefeuillehouder: Burgemeester Jense – van Haarst

Vraag:

Is het college/de burgemeester evenals Groot Hontenisse-Hulst de mening toegedaan dat het
bezoek van het college op Koningsdag/Oranjereceptie te Kloosterzande een waardevolle
bijeenkomst is ?

Is het college/burgemeester het met ons eens dat dat afschaffen van deze bijeenkomst afbreuk
doet aan de viering van Koningsdag/Oranjereceptie binnen onze gemeente en met name te
Kloosterzande ?

Is het college/burgemeester bereid de ingezette actie terug te nemen ?

Is het college/ de burgemeester het met Groot Hontenisse-Hulst eens dat deze bijeenkomst
voortgezet moet worden ?

Aanleiding voor de vraag:

De aanleiding voor de schriftelijke vragen is de mail die we ontvingen van de Koninklijke Harmonie
St Cecilia. Het betreft een radicale wijziging van het Oranjefeest te Kloosterzande. Na de geboorte
van de nieuwe gemeente Hulst 2003 is er voor gekozen om de traditie van aubade, bezoek van het
college aan Kloosterzande voort te zetten. Dit als respect richting de voormalige gemeente
Hontenisse. Het was immers een waardevol, sfeervol en zeer gewaardeerd moment.
Een bijeenkomst die ook na 2003 die waarde heeft bewezen.

In de mail van de gemeente worden redenen genoemd om hiermee te stoppen. Redenen waarin wij
ons niet kunnen vinden.

Groot Hontenisse-Hulst vindt het dan ook een erg vreemde handeling. Wij vinden dat aan deze
traditie niet getornd kan worden.

Uit de mailwisseling blijkt dat alleen de burgemeester genoemd wordt. Het is ook enkel een mail.
Geen officiële brief.

Groot Hontenisse-Hulst stelt voor om de viering van Koningsdag/Oranjereceptie te Kloosterzande
voort te zetten.

Indiener(s),
Groot Hiontenisse-Hulst
Frank van Driessche
Paul van Kerckhoven
Tom Willaert

25 maart, 2023

VERNIEUWDE INCLUSIEAGENDA GEMEENTE HULST

In 2019 stelden we de Inclusieagenda voor de gemeente Hulst vast. In deze agenda staan de
dingen die we doen om onze gemeente een aangename leefomgeving voor iedereen te maken.
Een omgeving waar iedereen op zijn/haar eigen manier kan meedoen. Een omgeving waar
iedereen kan zijn wie hij/zij wil zijn. Het plan was gemaakt voor de periode tot 2023. Nu blikken
we vooruit. We maakten een plan voor 2023 en 2024. Want acties blijven noodzakelijk.

Uitgangspunten
In de nieuwe inclusieagenda staan een aantal uitgangspunten. Die zijn onze leidraad. Dat zijn:
– Niks over ons, zonder ons. We nemen geen besluiten voor/over mensen, zonder er met hen
over te hebben gesproken. We praten niet over mensen, maar met mensen.
– Koester diversiteit. We zien diversiteit als verrijking, zeker niet als probleem. We staan
open voor veranderingen om zo maatschappelijke vraagstukken beter te beantwoorden.
– Onderschrijven de democratische waarden, wetten en regelgeving. Inwoners mogen zijn
wie ze zijn, mits ze zich aan de wetten en regels houden.
– Met bewustwording ben je al over de helft. Het bewust maken draagt voor het grootste
deel bij aan het veranderproces.

Ambities
We hebben zes ambities voor de komende twee jaren. We streven naar:
1. Een betere procesbeheersing voor het toegankelijker maken van de openbare ruimte en
gebouwen.
2.Betere kennis bij organisaties, ondernemers en ontwikkelaars.
3. Een kansrijke, gezonde gemeente, waarin iedereen mee kan doen. We willen er voor
zorgen dat bewoners veilig en prettig kunnen wonen. Ook op mentaal vlak.
4. Een inclusieve overheid. Dat wil zeggen een diverse samenstelling van het gemeentelijk
personeel.
5. Een gemeente zonder discriminatie.
6. Sociale inclusie. Iedereen moet kunnen genieten van vrijetijdsbesteding. Evenementen en
openbare plekken moete toegankelijk zijn.

In de agenda staat ook een planning en concrete acties.

Besluitvorming
De raadscommissie Samenleving buigt zich op woensdag 5 april 2023 over de Inclusieagenda
2023-2024.

Aanleiding
In 2016 werd het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door Nederland
ondertekend. Hierdoor is iedere gemeente in Nederland verplicht een lokaal inclusiebeleid te
ontwikkelen en uit te voeren. Inclusie houdt in dat elke individu als volwaardig wordt
geaccepteerd en dat de omgeving zo is ingericht dat hij/zij volwaardig kan deelnemen aan de
maatschappij.

25 maart, 2023

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 20 april 2023 vergadert de gemeenteraad van Hulst. Deze vergadering wordt –
zoals gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Vergaderdata raadscommissies:
Maandag 3 april 2023 Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken
Dinsdag 4 april 2023 Raadscommissie Ruimte
woensdag 5 april 2023 Raadscommissie Samenleving
Donderdag 6 april 2023 Raadscommissie Middelen

U kunt de vergaderingen bijwonen. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live
luisteren kan via www.gemeentehulst.nl . De raadscommissies beginnen om 19.30 uur. Behalve
die van ABZ. Die start om 20.00 uur.

De resultaten van het overleg in de vergaderingen van de raadscommissies, bespreekt het
presidium op donderdag 13 april 2023. In het presidium zitten alle fractievoorzitter van de
politieke partijen uit de raad. Zij maken samen de voorlopige agenda van de raadsvergadering.
De vergaderstukken van de raadscommissies, presidium en raad zijn online te bekijken op
www.gemeentehulst.nl.

Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de
raadscommissies? Neem dan contact op met de raadsgriffier, D. Van Bunder, bereikbaar op
telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

20 maart, 2023

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN

In verband met Tweede Paasdag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten op maandag 10 april
2023.

Dinsdag 11 april 2023 zijn alle diensten weer geopend. Wij werken op afspraak. Voor het maken
van een afspraak kunt u terecht op www.gemeentehulst.nl of op telefoonnummer 14 0114.

13 maart, 2023

Website D’n Meulenwiek krijgt een opfrisbeurt

 

 

 

Onze website begint goed gevuld te geraken. Dat laat zich vooral voelen door traagheid bij het openen. Het levert achter de schermen ook af en toe wat problemen op en de kans dat we bij een crash alles kwijt zijn, is niet denkbeeldig.

Daarom zullen de komende weken (maanden?) onderhouds- en aanpassingswerken gebeuren. Het zou dus zomaar kunnen dat de site even offline moet gaan, of dat u tevergeefs naar een rubriek zoekt. Sommige rubrieken zullen geheel of gedeeltelijk verdwijnen. Let wel: oude artikels gaan niet geheel verloren, er wordt een archief aangelegd. Wie dus wil terugkijken in die bijdragen, kan altijd via mail een digitale kopie aanvragen via het secretariaat.

Met excuses voor het evt. ongemak,

de redactie.

 

 

 

13 maart, 2023

INFOAVOND RIOOLWERK KLOOSTERZANDE

In Kloosterzande krijgen een groot aantal straten een nieuwe riolering. Die klus startte in 2019.
Dit najaar beginnen we aan het rioolwerk in fase drie. Op 20 maart is er een informatieavond
over deze werken.

Wat is al gedaan?
Het project bestaat uit verschillende fasen.
In de eerste fase vervingen we de riolering in de Willem Alexanderstraat, Beatrixstraat,
Emmastraat en een gedeelte van het Marijkeplein. Dat was in 2020.
In het najaar 2021 begonnen we aan het rioolwerk in fase twee. Dat was in de Margrietstraat,
Tulpstraat, John F. Kennedysingel (gedeeltelijk), Kerklaan, Antoniusstraat, Pastoor Versterplein
en de tweede helft van het Marijkeplein. Dat werk duurde ongeveer een jaar.

Wat doet DNWG?
Voor we aan de rioolwerken beginnen, vernieuwt DNWG steeds eerst de elektriciteitskabels en
gas- en waterleidingen in de straten. Zij begonnen in 2019. Nu werken zij in de straten van fase
drie. We verwachten dat zij dit werk eind 2023 afronden.

Wat gaan we daarna doen?
In het najaar 2023 starten we met de volgende fase. Dat is fase drie. Dan gaan we de riolering
vervangen in de Geraniumstraat, Ericaplein, Pastoor Smuldersstraat, Irenestraat, Anjerstraat,
Hyacintstraat, Crocusstraat, Leliestraat, Anemoonstraat en Dahliastraat. Dat is ook weer een
hele klus.

We gaan de oude bestrating en riolering verwijderen. Er komt een nieuw gemengd rioolstelsel.
Daarin voeren we zowel afvalwater als regenwater af. Als de riolering is vervangen, leggen we
nieuwe bestrating. De inrichting van de straten blijft hetzelfde; op een paar kleine aanpassingen
na.

Meer informatie?
We vinden het belangrijk omwonende goed te informeren. Daarom organiseren we een
informatieavond over de volgende fase van de werken. Die is op maandag 20 maart 2023 in
dorpshuis Binnendèur in Kloosterzande, aan Pastoor Smuldersstraat 1. Belangstellenden kunnen
deze avond vanaf 18.30 tot 20.30 uur – op een tijdstip van hun voorkeur – binnenlopen om zich te
laten informeren.

3 maart, 2023

GELDFIT NU OOK IN HULST

Steeds meer mensen zoeken in deze tijd van inflatie en stijgende energieprijzen hulp bij
geldzorgen. Daarom werken we vanaf nu samen met Geldfit om mensen grip op hun geld te
geven. Inwoners kunnen gebruikmaken van de website www.geldfit.nl of bellen met 0800 8115
voor een persoonlijk advies.

Hulp bij geldzaken
Inwoners van onze gemeente krijgen op de website van Geldfit door praktische artikelen en
korte tests inzicht in hun financiële situatie. Dit gaat van tips tot informatie over concrete
organisaties die verder kunnen helpen. Denk daarbij aan lokale vrijwilligersorganisaties,
energiecoaches en gemeentelijke schuldhulploketten.
Mensen die liever persoonlijk iemand spreken, kunnen ook gratis en anoniem bellen naar 0800
8115. Zo ontdekken zij – via Geldfit – direct welke stappen mogelijk zijn om grip op hun geld te
krijgen.

Hulp voor ondernemers
Ook ondernemers kunnen vanaf nu terecht bij Geldfit. Via geldfit.nl/zakelijk krijgen zij inzicht
in de stappen die ze kunnen zetten om hun bedrijf financieel gezond te houden of te krijgen.

30 januari, 2023

REGELS VERKOOPSTANDPLAATSEN OPGEFRIST

In onze gemeente hebben we verschillende verkoopstandplaatsen. De manier hoe we daarmee
omgaan is opgefrist. De locaties voor deze ‘ambulante handel’ en de looptijd van de
vergunningen zijn aangepast.

Wat zijn standplaatsen?
Standplaatsen zijn plaatsen waar ambulante handelaren een dagdeel hun spullen verkopen. Dat
kan gaan om dag of aantal dagen per week. Denk daarbij aan een ijs-, kaas- of hamburgerkraam;
maar ook bijvoorbeeld een bloemenkraam. Het kan van alles zijn.
Standplaatsen zorgen voor levendigheid. Inwoners en bezoekers vinden het vaak leuk. We
houden ook rekening met andere belangen. De verkeersveiligheid, openbare orde en het
straatbeeld beperken het aantal plaatsen.

Hoeveel plaatsen zijn er?
In Hulst blijft er ruimte voor vier vaste kramen. In de overige dorpen is er slechts één
permanente standplaats. Voor de zogenaamde seizoenplaatsen komen er wel meer
mogelijkheden. Dat is vooral bij de bekende recreatieplekken langs de Westerschelde zoals Paal,
Walsoorden en Perkpolder. Denk bij seizoenplaatsen vooral aan ijs, oliebollen en dergelijke.
Bij de nieuwe verdeling hebben we rekening gehouden met de ervaringen van de laatste jaren.

Hoe werkt het met vergunningen?
Het nieuwe beleid is ook aangepast aan de Europese regelgeving. Tot nu toe konden
ondernemers hun vergunning eindeloos blijven vernieuwen. Concurrentie is dan niet mogelijk. In
het nieuwe systeem verlengen we vergunningen daarom niet meer zomaar. Als er meer
kandidaten zijn voor een plek, verloten we de plaats. Wel gaan we vergunningen verlenen voor
vijf jaar.

25 januari, 2023

ZO IS DE BEVOLKING VAN DE GEMEENTE HULST OPGEBOUWD

De definitieve bevolkingsgegevens van de gemeente Hulst over het jaar 2022 zijn beschikbaar.
We stelden het definitieve aantal inwoners per 1 januari 2023 vast op 27.595. Het afgelopen jaar
groeide het aantal inwoners van onze gemeente met 63. Hoe de bevolking van de gemeente
Hulst is opgebouwd, leest u in dit bericht.

Mannen en vrouwen
Op 1 januari 2023 telde de gemeente Hulst 13.824 mannen en 13.771 vrouwen.

Geboorten en overlijdens
In 2022 overleden meer mensen dan dat er geboorten waren. We registreerden 200
pasgeborenen: 109 jongetjes en 91 meisjes. In totaal waren 340 overlijdens te betreuren: 173
mannen en 167 vrouwen.

Jong en oud
Van het totale inwonersaantal was op 1 januari 2023 15,8 % jonger dan achttien jaar. 26,4% was
65 jaar en ouder.
95 jaar en ouder
In de leeftijdscategorie van 95-99 telde de gemeente Hulst op 1 januari 2023 50 inwoners (13
heren en 37 dames). In de leeftijdscategorie van 100-104 had de gemeente Hulst op die datum
14 inwoners, waarvan vier heren en tien dames.

Belgische nationaliteit
Het aantal inwoners met de Belgische nationaliteit is in onze gemeente altijd hoog geweest. En
dat is nu nog steeds zo. Op 1 januari 2023 telde onze gemeente 3.083 inwoners met de Belgische
nationaliteit. Een jaar geleden waren er dat 3.089. Dat zijn er dus zes minder.

Groeiende en krimpende kernen
In de onderstaande tabel ziet u de groei/afname van het aantal inwoners per kern. De toename
in Hulst en Kloosterzande komt met name door nieuwe inwoners uit Oekraïne. In Kapellebrug was
het aantal mensen dat vertrok (27) en overleed (19) hoger dan dat het aantal nieuwe inwoners
(10) en geboorten (0). Een vergelijkend soort beeld zagen we in Clinge.

 

 

Groei / afname 2022 / 2023  Totaal
   
Hulst 54
Ossenisse -12
Vogelwaarde -14
Walsoorden -3
Kapellebrug -26
Lamswaarde 11
Nieuw Namen 2
Sint Jansteen 15
Kloosterzande 32
Heikant 5
Graauw 5
Clinge -20
Hengstdijk -3
Kuitaart -2
Terhole 19
   
Totaal gemeente Hulst 63

 

 

 

 

21 januari, 2023

BESTEMMINGSPLAN HOF TE ZANDEPLEIN IN KLOOSTERZANDE

Het Hof te Zandeplein in Kloosterzande krijgt een nieuwe invulling. Dat is het plan. Daarvoor
moeten we ook het bestemmingsplan wijzigen. Dat plan lag in het najaar 2022 ter inzage. Het is
nu aan de gemeenteraad om een besluit te nemen.

De locatie
Het plan gaat over de locatie waar vroeger Weemaes mechanisatiebedrijf was en over het
agrarische land dat er achter ligt. Ook gaat het over de locatie waar woningen stonden – die we
al eerder sloopten – én de locatie waar op dit moment de feestzaal van Hotel De Linde is.

Nieuwe invulling
Het plan is om op het plein 43 woningen te bouwen. Daarvan zijn er 22 voor sociale huur.
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaat die bouwen. Daarnaast willen we graag dat er een echt
dorpsplein ontstaat voor de organisatie van allerlei dorpsactiviteiten.

Aanpassen bestemmingsplan
Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond op een bepaalde plaats mag worden gebruikt en
wat op de grond mag worden gebouwd. Het bestemmingsplan bepaalt dus of op een locatie
bijvoorbeeld woningen zijn toegestaan of bijvoorbeeld een camping of winkels of horeca.

Om de nieuwe invulling mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De
nieuwe plannen kunnen namelijk niet volgens het huidige bestemmingsplan.

Er is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Daarin staat per locatie wat er in de toekomst
mag. Dat plan kon u bekijken in de periode van 17 november tot en met 28 december 2022 en
tijdens de informatieavond op 6 december 2022. Iedereen kon zijn/haar reactie laten weten. We
ontvingen geen reacties.

Besluitvorming
De raadscommissie Ruimte bespreekt het bestemmingsplan Hof te Zandeplein op dinsdag 31
januari 2023. De bedoeling is dat de gemeenteraad vervolgens op donderdag 16 februari 2023
een besluit neemt.

Planning
Eerste stap in de uitvoering is het aanbrengen van de wegen, riolering en andere leidingen in het
zuidelijk deel van het plan. De bouw van de sociale huurwoningen kan daarna van start. We
verwachten dat in de tweede helft van 2023.
In het noordelijk deel moeten we eerst de brandweerkazerne slopen. Dat kan pas als de
nieuwbouw van de kazerne klaar is. Deze komt aan de Hulsterweg 44 in Kloosterzande. Dat is
naast Mechanisatiebedrijf Weemaes. We gaan er vanuit dat deze klaar is in de loop van 2024.

Load More Posts