admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 98 blog entries.
23 mei, 2024

NIEUWE INWONERS WORDEN WELKOM GEHETEN

Het gemeentebestuur van Hulst verwelkomt binnenkort weer haar nieuwe inwoners. Het gaat om de
nieuwe inwoners die zich in de periode van mei 2023 tot en met april 2024 in de gemeente Hulst
hebben ingeschreven. Het gaat in totaal om zo’n 448 personen. Zij worden uitgenodigd voor een
kennismakingsbijeenkomst op zaterdag 15 juni 2024. Uitnodigingen zijn inmiddels verzonden.

Kennismaken & rondrit
Tijdens de welkomstmiddag wil het gemeentebestuur van Hulst kennismaken met haar nieuwe
inwoners. Ook verstrekt het gemeentebestuur informatie over de gemeentelijke organisatie én
zeker ook over Hulst als woongemeente.

De bijeenkomst op zaterdag 15 juni 2024 begint om 14.00 uur in het stadhuis, Grote Markt 21 in
Hulst. Na een kopje koffie of thee introduceert het college van burgemeester en wethouders
zichzelf.

Daarna laat het gemeentebestuur van Hulst tijdens een busrit de gemeente zien. Een gids vertelt
dan allerlei wetenswaardigheden over onze gemeente.
De middag sluiten we af met een drankje en hapje.

Aanmelden
Bent u in de periode van mei 2023 tot en met april 2024 in de gemeente Hulst komen wonen en
geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Hulst via telefoonnummer 14
0114 of e-mail info@gemeentehulst.nl. Dit kan tot uiterlijk 31 mei 2024.

23 mei, 2024

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op dinsdag 4 juni 2024 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De raadscommissies bereiden deze
vergadering voor.

Vergaderdata
Maandag 27 mei 2024 – raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dinsdag 28 mei 2024 – raadscommissie Ruimte
Woensdag 29 mei 2024 – raadscommissie Samenleving

De Raadscommissie Middelen vervalt.

Bijwonen of meeluisteren
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Hulst.
U kunt deze bijwonen. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live luisteren kan via
www.gemeentehulst.nl . Klik op de homepage op ‘gemeenteraad’.

Meer informatie
De vergaderstukken van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn online te bekijken op
www.gemeentehulst.nl.

Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de
raadscommissies? Neem dan gerust contact op met de raadsgriffier, Sjors Heerdink, bereikbaar
op telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2 mei, 2024

AGENDA RAADSVERGADERING 8 MEI 2024

Op woensdag 8 mei 2024 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om 19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De vergadering is
ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van de vergadering van 21 maart 2024
5. Vragenhalfuur

6. Hamerstukken
6a. Realiseren brandweerpost en gemeentesteunpunt Kloosterzande
6b. Vaststellen Verordening Participatiewet en Minimabeleid gemeente Hulst 2024
6c. Afgeven ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor realisatie van twee bedrijfsloodsen op de
locatie Hogeweg ongenummerd

Bespreekstukken:
7. Afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van 37
appartementen aan Minderbroedersstraat 3p t/m 31 en Oude Havensteeg 1 t/m 47
8. Aankoop Haven van Walsoorden
9. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
10. Ingekomen stukken
11. Rondvraag
12. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de
voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.
Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, Dirk
Van Bunder, via telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2 mei, 2024

ZWEMBAD DE HONTE GAAT OPEN

Zwembad De Honte in Kloosterzande gaat op maandag 6 mei 2024 weer open. Bij mooi weer is
het een zalige plaats voor een frisse duik. Het zwemseizoen loopt dit jaar tot en met vrijdag 13
september 2024.

Openingstijden zwembad
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur.
Zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur.

Toegangstarieven
Kinderen tot en met 4 jaar gratis
Dagkaart volwassene 4 euro
Dagkaart kind (5 t/m 14 jaar) 3,50 euro
Dagkaart 65+ 3,50 euro
Tienbadenkaart volwassene 35 euro
Tienbadenkaart kind (5 t/m 14 jaar) 30 euro
Tienbadenkaart Pas 65+ 30 euro

Zwemabonnementen
Ook dit jaar zijn er zwemabonnementen. Deze kosten:
Volwassenen (15 t/m 65 jaar) 60 euro
Kind (5 t/m 14 jaar) 45 euro
Pas 65+ 45 euro
Gezin 140 euro

De abonnementen kunnen digitaal, in de gemeentewinkel of bij zwembad De Honte worden
aangevraagd. Bij zwembad De Honte ontvangt men eerst een tijdelijk abonnement. Dat wordt
later omgezet in een definitief abonnement. Deze wordt per post toegestuurd.

Gratis voor minima
Inwoners van de gemeente Hulst met een minimuminkomen komen in aanmerking voor een gratis
(gezins)abonnement voor zwembad De Honte. Beweging is voor iedereen belangrijk. Daarom
maakten we dit jaar de groep die in aanmerking komt groter.
Inwoners die in aanmerking komen voor een gratis abonnement, ontvingen van ons een brief.
Geen brief ontvangen? En denkt u toch in aanmerking te komen voor een gratis abonnement?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0114.

2 mei, 2024

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN

In verband met Hemelvaartsdag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten op donderdag 9 mei en
vrijdag 10 mei 2024.
Op maandag 13 mei 2024 2024 zijn alle diensten weer geopend. Wij werken op afspraak. Voor
het maken van een afspraak kunt u terecht op www.gemeentehulst.nl of op telefoonnummer 14
0114.

2 mei, 2024

DODENHERDENKING

Zaterdag 4 mei 2024 is de nationale Dodenherdenking. Op die avond luiden vanaf 19.45 uur de
klokken in de gehele gemeente Hulst. Om 20.00 uur houden we twee minuten stilte. In onze
gemeente zijn drie herdenkingsbijeenkomsten:

Herdenking Hulst
In Hulst begint de plechtigheid om 19.00 uur met een bijeenkomst in de H. Willibrordus Basiliek.
Wethouder René Ruissen houdt daar een toespraak. Er is muzikale opluistering door Bierkaai
Brass. Verkenners van scouting ’t Jagertje dragen gedichten voor in de Basiliek.
Daarna gaat het gezelschap om 19.30 uur naar het stadhuis; onder begeleiding van tamboers van
Fanfare Weldoen door Vermaak. Wethouder Ruissen legt daar bloemen bij de gedenkplaten van
de Hulster Gevallenen en de Poolse bevrijders. Enkele muzikanten van The Young Ones verzorgen
de muziek.
Vervolgens gaat het in stille tocht naar het monument De Gevallen Krijger aan de Glacisweg in
Hulst. Daar klinkt de Taptoe, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna volgt het Wilhelmus. Als
laatste vindt de kranslegging bij het monument plaats. Wethouder Ruissen legt samen met
raadslid Tom Willaert een krans.

Herdenking Kloosterzande *
In Kloosterzande begint de plechtigheid om 18.30 uur met een dienst in de Hof te Zande Kerk.
Burgemeester Ilona Jense- van Haarst en raadslid Frank van Driessche zijn hierbij aanwezig.
Aansluitend is om 19.15 uur op het Hof te Zandeplein een herdenkingsplechtigheid. Daar houdt
burgemeester Jense- van Haarst een toespraak. Kinderen van basisschool De Oostvogel uit
Lamswaarde dragen gedichten voor.
Om 19.30 vertrekt het gezelschap naar de begraafplaats aan de Hulsterweg. Hier leggen we
bloemen bij de graven van de gesneuvelde militairen. Daarna klinkt de Taptoe. Tenslotte gaat
het terug naar het Hof te Zandeplein. Daar houden we twee minuten stilte. Burgemeester Jense-
van Haarst legt daarna samen met raadslid Frank van Driessche een krans bij het
herdenkingsmonument. Na de kranslegging lezen kinderen de namen voor die op het monument
staan. De Koninklijke Harmonie St. Cecilia verleent haar muzikale medewerking aan de
plechtigheid.

Herdenking Graauw
In Graauw vindt ook een herdenking plaats. De organisatie hiervan ligt in handen van Dorpsraad
Graauw. Wethouder Luc Mangnus vertegenwoordigt het gemeentebestuur. Hij houdt tijdens deze
herdenking een toespraak.
Om 19.45 uur is de samenkomst op het dorpspleintje. Daarna gaat het in stilte richting de
begraafplaats. Na de twee minuten stilte en het Wilhelmus legt wethouder Luc Mangnus samen
met raadslid Pieter de Bruijn een krans bij het monument van de oorlogsslachtoffers. Een
leerling van basisschool Ter Doest leest daarna een gedicht voor. Fanfare Nooit Gedacht verleent
haar muzikale medewerking.

 

  • N.V.D.R.
    De Dorpsraad Kloosterzande zal aansluiten bij de bloemenhuldes en ook bloemen neerleggen bij de gedenkplaat aan het Pools plein.
2 mei, 2024

WERKZAAMHEDEN MOLEN KLOOSTERZANDE

De korenmolen – anno 1690 – in Kloosterzande is tijdelijk buiten gebruik. Het veilig gebruik van
de molen is momenteel niet mogelijk.

Uit het inspectierapport 2023 van Monumentenwacht Erfgoed Zeeland is gebleken dat er
inwendige rotting in de molen zit. Hierdoor gaat de stabiliteit van de molen achteruit.

Niet in gebruik
Samen met de molenaar is besloten om op dit moment de molen niet te gebruiken voor
werkzaamheden.

Repareren en kosten
Wanneer we de molen laten repareren is nog niet bekend.
De kosten voor de herstelwerkzaamheden bedragen zo’n 48.000 euro.

27 maart, 2024

OPROEP GEMEENTE HULST: TOUR INULST KLOOSTERZANDE

Wat voor kansen ziet u voor uw omgeving? Waar liggen mogelijkheden? Waar moet aandacht voor zijn? Wat vindt u belangrijk? Wat kan anders/slimmer?

Met die vragen in gedachten kijken we in de periode van 2 mei tot en met 30 mei 2024 naar Kloosterzande en omgeving. Samen met u – tijdens deze Tour Inulst. Dat doen we aan hand van een vragenlijst. Vanaf 2 mei 2024 vindt u die vragenlijst hier terug.

Noteer alvast donderdag 23 mei 2024. Dan is er een bijeenkomst in dorpshuis Binnendeur in Kloosterzande. Aanvang: 19.30 uur.

(n.v.d.r. : u kan deze link ook al volgen voor wat meer uitleg over hoe dit allemaal in zijn werk zal gaan)

 

25 maart, 2024

Van Edith tot Ella…

Stichting De Kerk in Klooster presenteert: op zaterdag 6 april om 20.00 uur:
“Van Edith tot Ella…”
Van een vleugje chanson naar een vleugje jazz en alles wat daar tussen zit.

 

Ieva, Floris en Marjolijn brengen onder andere een eerbetoon aan twee iconische dames van
de muziekwereld, Edith Piaf en Ella Fitzgerald.
Laat je meevoeren door de krachtige emotie van Edith Piafs Franse chansons, die je recht in
het hart zal raken. Ze zullen ook de onsterfelijke jazzstandards van Ella Fitzgerald eren. Haar
legendarische samenwerking met Louis Armstrong heeft prachtige liedjes voortgebracht.
Deze twee grootheden vormen de rode draad in dit concert, maar onderweg nemen we
zeker ook allerlei zijpaadjes. Laat je verrassen door onderstaande getalenteerde muzikanten
die hun passie voor muziek delen:

Ieva Zukauskaite: piano
Floris Windey: trompet / bugel
Marjolijn Polfliet: zang

 

Ga voor reserveringen naar
www.stichtingdekerkinklooster.nl
Hof te Zandekerk,
Wm. de Zwijgerlaan 2.
Kloosterzande.

 

25 maart, 2024

VOLGENDE FASE RIOOLWERK KLOOSTERZANDE VAN START

In Kloosterzande krijgen een groot aantal straten een nieuwe riolering. Die klus startte in 2019.
Dit voorjaar beginnen we aan de derde fase van deze rioolklus.

Wat is al gedaan?
Het project bestaat uit verschillende fasen.
In de eerste fase vervingen we de riolering in de Willem Alexanderstraat, Beatrixstraat,
Emmastraat en een gedeelte van het Marijkeplein. Dat was in 2020.
Fase twee voerden we uit in 2021/2022. Toen vervingen we de riolering in de Margrietstraat,
Tulpstraat, John F. Kennedysingel (gedeeltelijk), Kerklaan, Antoniusstraat, Pastoor Versterplein
en de tweede helft van het Marijkeplein.
In 2023 werkte DNWG aan de elektriciteitskabels en gas- en waterleidingen in de straten van fase
drie. Deze klus duurde langer dan gepland. DNWG was eind februari 2024 klaar.

Wat gaan we nu doen?
Vanaf maandag 8 april 2024 starten we met fase drie. We vervangen de riolering in de Pastoor
Smuldersstraat, Irenestraat, Anjerstraat, Hyacintstraat, Crocusstraat, Leliestraat,
Anemoonstraat, Dahliastraat en een deel van de Geraniumstraat.
We verwijderen oude bestrating en riolering. We leggen een nieuw gemengd rioolstelsel aan.
Daarin voeren we zowel afvalwater als regenwater af. Als de riolering is vervangen, leggen we
nieuwe bestrating. De inrichting van de straten blijft hetzelfde; op een paar kleine aanpassingen
na.

Wat is de planning?
We starten met de werkzaamheden op maandag 8 april 2024 in de Anjerstraat. Het werk voeren
we uit in fasen. We hopen dat het volledige karwei voor de zomer 2025 klaar is.

Hoe gaan we te werk?
Het gaat om negen straten. We werken in 22 fasen. Dit doen we om de overlast zo beperkt
mogelijk te houden.

Snel op de hoogte van de werkzaamheden?
Het project staat ook in de Bouwapp. Door de Bouwapp te downloaden en het project
Rioolwerken Kloosterzande te volgen ontvangt u een melding bij nieuwe informatie.

Load More Posts