admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 66 blog entries.
21 september, 2023

CONCERT ZEEUWS VLAAMS KAMERORKEST IN DE HOF TE ZANDEKERK TE KLOOSTERZANDE.

Op zondag 8 oktober 2023 om 14.30 uur geeft het Zeeuws Vlaams
Kamerorkest onder leiding van Sabine de Groote een concert in de
sfeervolle Hof te Zandekerk. Zij treden daarmee voor de tweede keer bij ons
op. Het orkest brengt een mooi programma:

1. Manfredini Sinfonia nr. 10.
2. Fluitconcert van Alex Stumpel bestaande uit drie delen. Solist: Sabine de
Groote.
3. Pianoconcert twee delen van Robert Schumann. Solist: Wouter Smits.
4. Deel fagotconcert de Grave uitgevoerd op klarinet. Solist: Rik Meesters.
5. Hoboconcert Marcello drie delen uitgevoerd op tenor sax. Solist: Sabijn
Laterveer, en
6. Het beroemde vioolconcert van Locatelli in drie delen maar dan uitgevoerd
op piccolo. Solist: Sabine de Groote.

Bij alle muziekstukken wordt een toelichting gegeven.

De aanvang van het concert is om 14.30 uur. De kerk is open vanaf 14.00
uur.

Entree: Volwassenen € 12,50 p.p., kinderen tot 15 jaar
€ 7,50 p.p. en Vrienden van de Hof te Zandekerk € 10,00 p.p.

Toegangskaarten via: www.stichtingdekerkinklooster.nl
Locatie: Hof te Zandekerk, Willem de Zwijgerlaan 2, 4587CJ Kloosterzande.

 

 

19 september, 2023

Zangnamiddag 6 oktober kan niet doorgaan!

De zangnamiddag die aangekondigd werd voor 6 oktober a.s. en waarvoor ook deelnemers van buiten Kloosterzande waren uitgenodigd, kan jammer genoeg niet doorgaan.

Zodra wij een nieuwe datum kunnen vastleggen, wordt dit via deze weg aangekondigd.

17 september, 2023

P e r s b e r i c h t: Het erfgoed van de Cisterciënzer monniken herleeft in Kloosterzande!

Vanaf zondag 17 september is er gelegenheid om in een nieuw jasje kennis te nemen van de betekenis die de Cisterciënzer-monniken ook in (Oost) Zeeuws-Vlaanderen hebben gehad en waar nog tastbare plekken van zijn aan te wijzen.

 

Vanaf zondag 17 september kan individueel of in groepsverband deze Historische wandeling worden afgelegd door de Hof te Zande uithof te Kloosterzande, te beginnen bij de hoofdingang kerk, gelegen aan de Wm. de Zwijgerlaan 2 te Kloosterzande).

De route volgt de 6 nieuwe infoborden die u tegenkomt in de kerktuin en de directe omgeving van de voormalige uithof, thans het Hof te Zandepark genoemd. Met behulp van een ingesproken podcast (via uw mobieltje of tablet) gaat u denkbeeldig op stap met de monniken van weleer maar ook aan de hand van latere bewoners van deze uithof.

 

Zo kunt u het hele jaar door  via gebruik van de QR code individueel of als groep nog meer te weten komen over de mooie maar ook dramatische gebeurtenissen die hier plaatsvonden gedurende ruim acht eeuwen.

De zes nieuwe infoborden werden op vakkundige wijze ontworpen en beschikbaar gesteld door de Gemeente Hulst i.s.m. stichting de Kerk in Klooster. De wandeling duurt circa een klein uur.

Vanaf za. mi. 16 sept. zal de promotiefilm te zien zijn op de website van de stichting: www.stichtingdekerkinklooster.nl.

Stichting de Kerk in Klooster hoopt met deze historische wandeling de geschiedenis van de Hof te Zande site en haar bewoners door de eeuwen heen opnieuw voor het voetlicht te brengen.

 

Een tip: Tot 7 januari 2024 zijn er twee benedenzalen van het museum: ’s Landshuis te Hulst ingericht met informatie en originele voorwerpen, welke een mooi overzicht geven over het bidden en werken van deze monastieke kloosterorde door de tijd heen (gratis toegankelijk). Het museum is gelegen aan de Steenstraat 37 in Hulst en geopend van ma-za 10.00 – 17.00 uur en op zo. van 12.00 – 17.00 uur.

© stichting de Kerk in Klooster/ contactpersoon: 06 215 822 86 of info@stichtingdekerkinklooster.nl.

5 september, 2023

SAMEN AAN DE SLAG MET TOEKOMST ACCOMMODATIES

Onze gemeente is veel verenigingen en stichtingen rijk. Samen gaan we aan de slag om te kijken
hoe we de accommodaties die zij gebruiken zo goed en slim mogelijk inzetten en organiseren.
Het plan – dat we samen gaan maken – heeft een blik op de toekomst én hart voor de
leefbaarheid in de diverse dorpen en wijken.

Uitgangspunten
Er zijn een aantal uitgangspunten op een rijtje gezet. Samenwerken is het belangrijkste
uitgangspunt. Zo is het streven om accommodaties zo optimaal mogelijk te gebruiken. Zijn er
samenwerkingen mogelijk? Zijn er slimme ideeën? Waar kan samenwerking versterken? Kunnen
we ruimten voor verschillende doelen gebruiken?
Een ander belangrijk uitgangspunt is het leefbaar houden van onze dorpen en wijken. De tijd
verandert. Het is belangrijk om daarop voor te sorteren en de blik ook op de toekomst te
hebben.

Samen aan de slag
Bij dit proces gaan we samen aan de slag. Samen met de verenigingen, stichtingen en inwoners.
Zij zijn de gebruikers van de verschillende ruimten. Zij kennen hun dorp/wijk het best. Zij zijn
deskundig wat betreft hun vereniging. Samen kijken naar het nu en de toekomst én
samenwerken.

Stappenplan
De eerste stap was verkennen. Hoe is de situatie nu? Dat staat – dankzij onderzoek – nu op een
rijtje. Met een gezamenlijke aftrap zetten we nu het proces verder in gang. Samen kijken we
naar de stappen die we de komende tijd gaan zetten. We bespreken ook de uitgangspunten.
We bekijken de kansen en mogelijkheden en gevolgen van keuzes en wensen. Dat doen we per
soort vereniging/stichting, maar ook per dorp/wijk en gemeente breed. Hiervoor is veel overleg
en samenwerking nodig. Daarna kijken we naar wat praktisch haalbaar is. Hoe zien de
verschillende scenario’s er uit? Vragen die nog om bijstelling? Welke keuzes maken we?
Deze stappen doorlopen we in de periode tot de zomer 2024.

Eindresultaat
Aan het eind van het traject hopen we een gedragen plan te hebben. Een plan dat ons vertelt
hoe om te gaan met de verschillende accommodaties in onze gemeente. Een plan dat ruim de
toekomst in kijkt en ook klaar is voor die toekomst.
Het streven is om begin 2025 te starten met de uitvoering van het plan.

1 september, 2023

AANPASSING DORPSHUIS KLOOSTERZANDE

In het voorjaar 2015 opende Dorpshuis Binnendéur in Kloosterzande haar deuren. Er is behoefte
om het dorpshuis aan te passen. De vraag aan de gemeenteraad is om hiervoor geld beschikbaar
te stellen.

Gebruikers
Het dorpshuis heeft verschillende gebruikers. Denk daarbij aan activiteiten zoals bijvoorbeeld
biljarten, koersbal, tekenen, EHBO, kaarten, dansen en de jeugdsoos. Ook de Koninklijke
Harmonie Sint Cecilia is een gebruiker.

Gebrek aan ruimte
Het gebouw was oorspronkelijk een school; de Sandeschool. Het gebouw is in 2014/2015
verbouwd tot dorpshuis. Nu acht jaar later ervaren gebruikers een te kort aan ruimte; ruimte
voor hun activiteiten, maar ook ruimte om spullen op te bergen. Dat is onder andere bij de
harmonie en bij de jeugdsoos.

Aanpassing
Het plan is om het dorpshuis aan te passen, zodat er meer ruimte ontstaat voor de harmonie. Dit
plan vraagt onder andere ook om aanpassing van het verwarmingssysteem en de
inbraakbeveiliging. In totaal is een bedrag van zo’n 138.000 euro nodig. De raadscommissie
Samenleving buigt zich op 13 september 2023 over het plan.

1 september, 2023

NOMINEER UW FAVORIET VOOR DE CULTUURPRIJS HULST

Wie verdient de Cultuurprijs Hulst dit jaar? Tot 1 oktober 2023 is het mogelijk om uw favoriet te
nomineren. Iedereen uit onze gemeente mag culturele stichtingen, culturele verenigingen,
kunstenaars, muzikanten, schrijvers, culturele initiatiefnemers en andere cultuurmakers
aandragen.

Via online stemmen kiezen we vervolgens de winnaar. De winnaar ontvangt de prijs tijdens de
Cultuuravond in november 2023. De prijs bedraagt 1.000 euro.

Voorwaarden
Cultuurmakers moeten aan drie voorwaarden voldoen. De stichting, vereniging of persoon
– houdt zich actief bezig met kunst en cultuur.
– is ingeschreven in de gemeente Hulst.
– was in 2022 niet genomineerd.

Nomineren
Wilt u uw favoriet nomineren? Mail dan vóór 1 oktober 2023 naar info@gemeentehulst.nl – onder
vermelding ‘Cultuurprijs Hulst 2023’. Vermeld in uw e-mail naast uw eigen naam en
contactgegevens ook de naam en duidelijke contactgegevens (telefoonnummer of e-mail) van de
cultuurmaker die u nomineert.

Onderbouwing
Zet in uw mail ook een inhoudelijke en natuurlijk enthousiaste onderbouwing; van maximaal één
A4’tje. Leg daarin uit waarom uw genomineerde de prijs verdient. Wat maakt het werk van de
genomineerde zo bijzonder of belangrijk? Stuur daarnaast eventuele linkjes naar websites mee
waar meer informatie staat over het werk van de genomineerde (bijvoorbeeld foto’s en/of
video’s).

1 september, 2023

BOUWRIJP MAKEN HOF TE ZANDEPLEIN START DIT NAJAAR

Het Hof te Zandeplein in Kloosterzande krijgt een nieuwe invulling. Dat is het plan. Het
bouwrijp maken van het eerste deel start dit najaar.

De locatie
Het plan gaat over de locatie waar vroeger Weemaes mechanisatiebedrijf was en over het
agrarische land dat er achter ligt. Ook gaat het over de locatie waar woningen stonden – die we
al eerder sloopten – én de locatie waar op dit moment de feestzaal van Hotel De Linde is.

Nieuwe invulling
Het plan is om op het plein 37 woningen te bouwen. Daarvan zijn er 22 voor sociale huur.
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaat die bouwen. Daarnaast komt er een plein. We hopen dat dit
zich ontwikkelt tot een waar dorpsplein voor allerlei activiteiten plaatsvinden.

Bestemmingsplan aangepast
Om de nieuwe invulling mogelijk te maken, was een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Dat plan is inmiddels definitief (onherroepelijk). Een bestemmingsplan geeft aan hoe we de
grond op een bepaalde plaats mogen gebruiken en wat we op de grond mogen bouwen.

Uitvoering
Eerste stap in de uitvoering is het bouwrijp maken van het eerste gedeelte. Dat is het zuidelijke
deel. Daar komen de woningen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Dat zijn 22 woningen. De
aannemer start hiermee op maandag 2 oktober 2023. DNWG gaat vanaf midden november 2023
aan de slag met de kabels en leidingen.

De huidige gebouwen op deze plek slopen we in november/december 2023. Dat zijn de nummers
8 en 8a. De bouw van de sociale huurwoningen kan daarna starten.
Tussen de N689 en het Hof te Zandeplein komt een geluidsscherm. Dat scherm plaatsen we eind
september 2023.

Het tweede deel van het gebied is het noordelijk deel. Daar moeten we eerst de
brandweerkazerne slopen. Dat kan pas als de nieuwbouw van de kazerne klaar is. Deze komt aan
de Hulsterweg 44 in Kloosterzande. Dat is naast Mechanisatiebedrijf Weemaes. We gaan er
vanuit dat we de locatie van de huidige kazerne midden 2025 bouwrijp kunnen maken.
In het noordelijke deel komen uiteindelijk vier rijwoningen en een twee-onder-een kapwoning.
Daarnaast zijn er ook twee vrije bouwkavels.

23 augustus, 2023

Vrijwilliger bij VluchtelingenWerk

Het team van VluchtelingenWerk Hulst bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die met hun gezamenlijke talenten en geweldige inzet het verschil maken in het leven van de vluchtelingen die hier hun nieuwe bestaan gaan opbouwen. Als eerste helpen zij de statushouders met een scala aan praktische dingen zoals bijvoorbeeld hulp bij alle administratieve zaken, het inrichten van hun woning en contacten met school en dokter. Ook bieden ze ondersteuning bij het proces van gezinshereniging. Als de nieuwkomers wat gesetteld zijn, wordt er verder ook uitleg gegeven over hoe alles werkt in Nederland. Zodat ze zich zo snel mogelijk thuis voelen en kunnen gaan meedraaien in de maatschappij.

VluchtelingenWerk Hulst vindt het ontzettend belangrijk dat onze vrijwilligers datgene kunnen doen wat ze leuk vinden en waar ze gelukkig van worden en op die manier hun steentje bij kunnen dragen. Graag gaan we met je in gesprek over waar je goed in bent en waar je interesses liggen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Stuur dan snel een bericht naar hulst@vluchtelingenwerk.nl  !

10 augustus, 2023

HONDENPLONS !!!

We organiseren weer een Hondenplons in het zwembad in Kloosterzande! 16 september (ondervoorbehoud dat het zwembad langer open is) mogen jullie weer met de honden komen zwemmen.

Iedereen met een kaartje krijgt een goed gevulde goodybag mee naar huis. We zullen er weer met onze winkel staan, daarvoor kun je ook al van te voren een bestelling doen via de website en die zullen wij dan meenemen mits dat op tijd gebeurd is.

Dit jaar zal Nienke Thierens van Trimsalon Thico’s Place je hond droog blazen na het zwemmen. Ze zal ook de nageltjes knippen van je hond mocht dat nodig zijn. Als je op de hondenplons een trim afspraak maakt voor je hond dan krijg je nog een leuk extraatje!

Je kunt je tickets bestellen via: https://thedogcompany.nl/product/hondenplons

 

Load More Posts