admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 24 blog entries.
8 juli, 2019

Sfeerimpressie Molenstraatfeesten 2019

8 juli, 2019

Opening Cloosterstraat 2019

Oude tijden herleefden deze middag in de Cloosterstraat te Kloosterzande. De straat werd officieel heropend na een grootse renovatie. En dat gebeurde op bijna dezelfde manier als zo’n vijfendertig jaar geleden, toen de straat ook was vernieuwd.
Wethouder Gino Depauw en Eric de Ruijsscher van H4A klommen beiden op een kameel om de officiële opening te verrichten. Ook burgemeester Jan-Frans Mulder en wethouder Adri Totté waagden een ritje.

In de Cloosterstraat werd vorig jaar de riolering vernieuwd. Daarnaast werden deze straat én het Poolsplein heringericht. Kort na de jaarwisseling was de klus geklaard. In de meimaand werd het wegdek tenslotte nog voorzien van asfalt en was het project volledig afgerond.

Text afkomstig van de gemeente Hulst

3 juli, 2019

Rectificatie artikel D’n Meulenwiek

In de laatste editie van d’n Meulenwiek (editie juli) stond een artikel betreffende de kerkbanken in de Nederlands Hervormde kerk (Hof te Zande kerk).
Er waren een aantal fouten ingeslopen die wij via deze weg en de editie van augustus willen recht zetten met dank aan Stiching Kerk in Klooster.


Eindelijk kerkbanken waar je rustig op kunt zitten

Het conflict over het verwijderen van de historische zitbanken in de Hof te Zandekerk is uit de wereld. Een tussenoplossing is bereikt. Zes rijen banken verdwijnen uit de kerk. Deze zes banken zullen worden opgeslagen in een magazijn zodat ze bewaard blijven voor de volgende generaties, voor het geval dat. Eindresultaat zal dus zijn dat er 2 x 4 bankrijen achter in de kerk blijven staan.

Diverse organisaties gingen zich vorig jaar bemoeien met het wel of niet verwijderen van de banken. De stichting KIK (de Kerk in Klooster), die eigenaar en beheerder is, zou mogelijkerwijs in de problemen kunnen komen met hun toekomstplannen om in de kerk meer gebruiksmogelijkheden te realiseren. O.a. de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten diende toch een bewaar in bij de gemeente Hulst. Inmiddels heeft de gemeente Hulst een vergunning afgeven voor de beoogde interieurwijziging.

Het ‘poldermodel’ van de gemeente Hulst vond een compromis wat inhoudt dat er een vrije ruimte komt van een aantal gemakkelijke stoelen met wat tafeltjes. De kerk wordt o.a. regelmatig gebruikt voor het sluiten van huwelijken, concerten en andere activiteiten.

Wat de laatste jaren ook aandacht vraagt is de zorg betreffende bepaalde overlast door jongeren rondom het kerkje die niet altijd de voorkeur hebben van de dorpsraad en de gebruikers van de kerk. De Dorpsraad heeft hier overleg over met het bestuur van KIK en de gemeente Hulst.


Tevens is het mogelijk om de Meulenwiek editie juni terug te lezen op de website. KLIK HIER
Voor overige edities kunt u hier klikken

30 mei, 2019

Werken Cloosterstraat volledig voltooid

Via de klankbordgroep voor de Cloosterstraat hebben we veel ideeën kunnen inbrengen.
De bewoners en de bedrijven hebben hun mening kunnen geven op de twee bijeenkomsten die we hielden in de zaal van Tommy’s.
Op vele puntten hebben we ‘onze zin’ gehad maar ook op vele punten is het anders gedaan dan dat wij dat wilden.
Door eigen initiatief van sommige bewoners, waarin wij niet gekend werden, zijn aanpassingen gedaan die we nu pas herkennen en terugzien.
Uiteraard is dit iedereen zijn democratisch recht maar is buitenom de adviezen van de dorpsraad gegaan.
Al met al kunnen we instemmen met de nieuwe Cloosterstraat die er mooi en veilig bij ligt. Een sieraad voor Kloosterzande en de gemeente Hulst.
Wij bedanken de gemeente Hulst voor de goede samenwerking.

22 mei, 2019

Set zwerfafval

Schoon Zeeland is een campagne voor een mooie, schone provincie. Schoon Zeeland biedt een overzicht van de projecten en acties tegen zwerfafval. Scholen, kinderopvangcentra, bedrijven, sportclubs, gemeenten en andere overheden houden samen Zeeland mooi en schoon!

Opruimacties tegen zwerfafval
Een van deze acties is het faciliteren van opruimacties tegen zwerfvuil. Vanuit verschillende scholen en buurthuizen/wijkcentra worden er al opruimacties georganiseerd. Organiseren jullie weleens een opruimactie? Om deze opruimacties te stimuleren zouden wij graag bij elk buurthuis/wijkcentra een set “Zwerfafval” neerzetten. 

Set zwerfafval
In samenwerking met de gemeente Borsele hebben wij voor alle dorpshuizen/wijkcentra in de gemeente een set “Zwerfafval” gemaakt. De set bestaat uit een stevige zak met daarin 8 grijpers en een tas met 8 hesjes en vuilniszakken. Bewoners (zowel volwassenen als kinderen) kunnen het materiaal lenen bij het dorpshuis om zo de eigen omgeving schoon te houden. Ook de gemeente Hulst vindt dit een geweldig idee! Onze vraag is dus, zouden jullie ook interesse hebben in zo’n set?

Heeft u hier interesse in dan kunt u contact zoeken via 1 van de onderstaande wegen.

www.terneuzen.nl/sportcentrumvliegendevaartwww.natuurenzo.nl www.facebook.nl/vliegendevaart www.facebook.com/NatuurenZoNME

1 mei, 2019

Lintjesregen in Kloosterzande

Op vrijdagochtend rond de klok van half 11 is onze voorzitter
onder de smoes van het winnen van een zwemabonnement
via het kinderparlement naar het dorpshuis ‘De Binnendeur’
gelokt.
Hier werd hij uiteraard verrast door de komst van de
Burgemeester, wethouder Van Damme en wethouder Totté en
anderen, maar ook het plotseling opduiken van familieleden
en vrienden.

Hieronder kunt u de speech van de burgemeester terug lezen.

Beste Robert,

Binnen de tenniswereld ben je geen onbekende. In 1977 was
je mede-oprichter van tennisclub Hontenisse en in de loop der
jaren heb je daar bijna alle bestuurlijke functies bekleed. Ook bij de Dow-tennisclub heb je je
als bestuurder ingespannen. Bij de KNLTB heb je gedurende bijna 4 decennia verschillende
functies uitgeoefend.

Vanwege gezondheidsredenen moest je met het werk voor de tennis stoppen. Maar dat
betekent niet dat je achter de geraniums bent gaan zitten. Integendeel!
Leefbaarheid is jouw credo. De leefbaarheid in en om Kloosterzande staat bij jou, als echte
Klooriaan, hoog in het vaandel.

In 2002, nog vòòr de herindeling, was je de mede-oprichter van de Dorpsraad Kloosterzande
en buitengebied.
Je werd voorzitter en dat ben je tot op de dag van vandaag nog steeds en ik mag wel zeggen,
met veel enthousiasme.
En met dat voortdurend enthousiasme weet je je ‘mede-vrijwilligers’ steeds weer te motiveren
om door te gaan.
Samenwerken is ook een aandachtspunt voor jou.
Dit komt tot uiting in je onophoudelijke inzet om alle wijk- en dorpsraden uit onze gemeente bij
elkaar te brengen en te houden.

Dit om van elkaars ervaringen te leren en samen initiatieven te nemen om zo een positieve
bijdrage te leveren aan de samenleving van dorp of wijk.

Dit geldt ook voor de onlangs gestarte samenwerking van alle dorpsraden in Zeeuws-
Vlaanderen.

Robert, bij bijna alle activiteiten die op Klooster plaatsvinden laat je, als het effe kan, je gezicht
zien en dat wordt door de mensen op prijs gesteld. Het is niet zo verwonderlijk dat de mensen
om je heen je inzet bewonderen en waarderen.

Het is wèl bijzonder dat zij de moeite hebben genomen om die waardering om te zetten in een
aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding.

Met veel genoegen heb ik deze aanvraag naar de juiste instanties doorgeleid.
Het is mij dan ook een eer je te kunnen meedelen dat, bij Koninklijk besluit van 25 januari 2019,
nr. 2019000131, het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd je te benoemen tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.

Load More Posts