admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 42 blog entries.
30 maart, 2020

Werkzaamheden vijver Churchillhof Kloosterzande

Diverse sloten en vijvers in de gemeente Hulst moeten worden gebaggerd. Dat geldt ook voor de
vijver aan het Churchillhof in Kloosterzande. De werkzaamheden aan deze vijver starten op
dinsdag 31 maart 2020. Naar verwachting duren deze tot medio april 2020.

De vijver wordt voorzien van nieuwe beschoeiing. Beschoeiing is de houten rand aan de oever
van de vijver, die er voor zorgt dat de waterkant stabiel is. Eerst wordt de beplanting rondom de
vijver verwijderd. Daarna worden de baggerwerken uitgevoerd.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hulst en Waterschap
Scheldestromen.

Persbericht gemeente Hulst

28 maart, 2020

Doe je mee?

 

 

Dit idee bestaat al in enkele landen, met name België en Australië.

De bedoeling is dat mensen beren voor het raam zetten, zodat er voor kinderen in deze moeilijke tijd een leuk buitenspel ontstaat: ze kunnen op BERENJACHT. Natuurlijk kunnen volwassen ook meedoen: maak een foto van een beer achter een raam en plaats die in de FB- groep  Berenjacht.nl  . Ook andere leuke, beregoede ideetjes kan je daar kwijt.

25 maart, 2020

EERSTE CORONA-BESMETTING IN GEMEENTE HULST

Het is lang uitgebleven, maar nu is ook een eerste besmetting met het coronavirus (COVID-19)
gemeld in de gemeente Hulst. Het gaat om een inwoner van Clinge. De patiënt ligt in het
ziekenhuis in Terneuzen. Vanwege privacy worden geen verdere mededelingen gedaan.
Burgemeester Jan-Frans Mulder: “Allereerst wens ik de patiënt in deze situatie veel beterschap
toe. Ik leef mee met hem en zijn naasten. Ik begrijp dat dit bericht zeker ook een schok is voor
de inwoners van de gemeente Hulst en Clinge in het bijzonder. Onze gemeente was tot dusver
nog zonder een gekende besmetting. Ik heb het volste vertrouwen in de aanpak van de
verschillende betrokken partijen. De gemeente heeft nauw contact met de GGD, evenals met de
Veiligheidsregio Zeeland. Houd u alstublieft aan de richtlijnen van de rijksoverheid. Houd 1,5
meter afstand. Beperk sociale contacten zoveel mogelijk. Was uw handen regelmatig en goed.
Hierdoor krijgt besmetting weinig kans. Dat is ons belangrijkste wapen tegen het coronavirus.
Alleen samen worden we dit virus de baas!”
Wat kunt u zelf doen?
Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne. Heeft u geen klachten? Vermijd
grote groepen, houdt in elk geval een afstand van 1,5 meter tot andere personen aan en werk
thuis als het kan. Heeft u (milde) verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en beperk (sociale)
contacten. Krijgt u er ook koorts bij? Dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen
in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

Heeft u vragen?
Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan vermeld op
de website van de Rijksoverheid. Ga voor gezondheids-gerelateerde vragen en antwoorden naar
de website van het RIVM. Bij vragen over uw gezondheid kunt u terecht bij uw eigen huisarts of
de website www.thuisarts.nl. Algemene vragen over het virus kunnen worden gesteld via: 0800-
1351 (vanaf het buitenland te bereiken via +31 20 205 1351).
Meer informatie
Bezoek voor meer informatie de informatie van de overheid via www.rivm.nl/coronavirus,
www.zeelandveilig.nl of www.ggdzeeland.nl

Persbericht van de gemeente Hulst

20 maart, 2020

Dit moeten we samen doen!

We maken moeilijke tijden door. Onze hele samenleving is overgenomen door iets wat we niet eens met het blote oog kunnen waarnemen. De overheid heeft strategieën uitgezet en past die voortdurend aan aan de recentste informatie en inzichten. Omdat we nu al het stadium bereikt hebben waarin ons dagelijkse leven sterk beïnvloed wordt, probeert men het niet nog méér te ontwrichten dan momenteel nodig en wenselijk is.

Het is moeilijk vechten tegen een onzichtbare vijand. Net daarom moeten we het samen doen. Net daarom moeten we erop kunnen vertrouwen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Mensen hebben sociaal contact nodig en net daarin worden we op dit moment beperkt. Het kàn nu eenmaal niet anders. Als we ons niet aan de richtlijnen houden, vormen we een gevaar voor onszelf én voor de anderen.

Helaas krijgen we steeds meer berichten binnen over – vooral – jongeren, die zich niet storen aan het contactverbod. Ze klitten samen bij sportkooien, op sportvelden, pleinen, …

Aan diegenen die sportfaciliteiten onder hun beheer hebben, vraagt de gemeente deze te sluiten en in de gaten te houden of er nog samenscholingen zijn.

Aan de ouders wordt gevraagd hun kinderen binnen te houden en hen te overtuigen de isolatierichtlijnen strikt na te leven.

Aan de jongeren zelf vragen wij nadrukkelijk om zich verantwoordelijk te gedragen. We begrijpen ten volle welk een zware opdracht dit is. Jonge mensen kunnen moeilijk stilzitten, hebben meer dan wie ook nood aan contact met vrienden. Besef dat je die vrienden én jezelf blootstelt aan een reëel en ongrijpbaar gevaar door de maatregelen in de wind te slaan. Niemand kent beter dan jullie de middelen om met elkaar in contact te komen, zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.

Het kan misschien stoer lijken om achteloos om te springen met deze crisissituatie. Maar het is nu niet het moment om stoer te doen. Grijp jullie kans om te tonen dat jullie je ook op een volwassen, verantwoordelijke manier kunnen gedragen.

Anders is er maar één alternatief: dat de politie moet optreden, met fikse boetes voor de overtreders als gevolg. En wat nog méér jammer zou zijn: een verscherping van de maatregelen, zodat in het geheel niemand nog naar buiten mag.

We moeten dit samen doen. We kùnnen dit samen doen. Hoe beter we ons aanpassen aan de omstandigheden, hoe sneller het leven zijn normale gang weer kan hervatten.

Wie informatie wil over de genomen maatregelen kan die nalezen op https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-coronavirus

Wie over de grens werkt of daar familie heeft, kan ook de Belgische maatregelen nalezen op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/?fbclid=IwAR0Jwt3vk6AFsUF92Tq4P7coU-7lCdmQomtaN7fMrTMEQ-zK8NJWIPOarLQ

Zelf volgt de dorpsraad Kloosterzande de situatie en wordt dringende info ook verspreid via de website en – indien nodig – via extra edities van onze nieuwsbrief.

Pas goed op jezelf, zorg goed voor elkaar.

Maar doe het op een veilige afstand.

1,5m is niet het andere einde van de wereld.

 

20 maart, 2020

Coronavirus COVID-19

Voor de mensen die in Zeeuws-Vlaanderen wonen, maar in België werken of familie hebben, is volgende link waarschijnlijk wel handig: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/?fbclid=IwAR0Jwt3vk6AFsUF92Tq4P7coU-7lCdmQomtaN7fMrTMEQ-zK8NJWIPOarLQ . Hier kan u nakijken waarvoor u de grens nog mag oversteken.

Momenteel is hierover overleg tussen de Belgische en Nederlandse overheid en de gemeenten in de grenszones. De informatie wordt op deze officiële Belgische site aangepast. Ook de gemeente Hulst zal hierover communiceren op haar website en FB-pagina, zodra er meer duidelijkheid is.

20 maart, 2020

Voorverkoop zwembadabonnementen gestopt

Afgelopen week is de voorverkoop zwemabonnementen van zwembad De Honte van start gegaan. In verband met de ontstane situatie met betrekking tot het coronavirus is besloten om de voorverkoop van de zwemabonnementen te stoppen.

De gemeente Hulst moet in het kader van het coronavirus de richtlijnen volgen die het RIVM oplegt. Dit betekent dat alle sportaccommodaties, inclusief zwembaden gesloten blijven voor onbepaalde tijd.
Hierdoor is het – naar alle waarschijnlijkheid – niet mogelijk om zwembad De Honte te openen op de voorziene datum, maandag 27 april 2020. Het is nog niet duidelijk wanneer het zwembad eventueel wel haar deuren weer zal openen.

Al een abonnement gekocht?
Degenen die al een zwemabonnement hebben aangevraagd en betaald, dienen contact op te nemen met de gemeente Hulst via tel. 14 0114. Wanneer het abonnementsnummer en rekeningnummer worden doorgegeven, wordt het betaalde bedrag teruggestort. Het abonnement komt daarmee te vervallen.

Zodra er duidelijkheid is over de opening van het zwemseizoen en eventuele voorverkoop van zwembadabonnementen wordt daarover gecommuniceerd.

20 maart, 2020

Baggeren watergangen en vijvers

In diverse sloten en vijvers in de gemeente Hulst staan baggerwerkzaamheden te gebeuren. Deze
beginnen op maandag 23 maart 2020.
Er wordt gestart met de vijver en de sloten in en rondom Vogelwaarde. Na Vogelwaarde komen
Walsoorden, Ossenisse, Zeedorp, Lamswaarde en Terhole aan de beurt.
De verwachting is dat de werkzaamheden tot eind april 2020 in beslag nemen.
Deze werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Hulst en Waterschap Scheldestromen
uitgevoerd. Na de baggerwerken gaan de betreffende vijvers en sloten over in beheer en
onderhoud naar Waterschap Scheldestromen.

Persbericht van de gemeente Hulst

Load More Posts