Nieuwe Leden Dorpsraad Kloosterzande

Nieuwe Leden Dorpsraad Kloosterzande 2018-11-27T19:31:53+01:00

GEZOCHT: Bestuursleden dorpsraad klooserzande, Walsoorden & Perkpolder

Uitgegeven: 12 september 2015

In verband met het terugtreden van enkele bestuursleden is de dorpsraad Kloosterzande op zoek naar nieuwe bestuursleden. Hieronder meer informatie m.b.t. deze functie….

Organisatie:

De dorpsraad is in mei 2003 opgericht en kent een bestuur dat maandelijks vergadert. De doelstelling is beschreven in de statuten en de werkwijze is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De meest inhoudelijke bestuursfuncties zijn voorzitter, secretaris, penningmeester . Er bestaat een gezamenlijk platform van de dorpsraden in de gemeente Hulst en dit jaar is een samenwerkingsconvenant tussen de dorpsraden en de gemeente gesloten.
Op dit moment wordt er in Klôôster aandacht besteed aan diverse projecten, zoals verkeersveiligheid , de invulling van de dorpshuis-locatie, het opstarten van een droomproject project voor de aanleg van een park – beelden tuin “t Laantje , Jeugd voorzieningen scat baan speeltuin  en toekomstig ouderenbeleid voor onze regio,
Project Perkpolder .


Omschrijving werkzaamheden:

Als bestuurslid van de dorpsraad Kloosterzande vorm je samen met de andere bestuursleden een platform dat zich inzet om het algemene welzijn van Klôôster & regio te bevorderen. Hierbij valt te denken aan onderwerpen die reeds opgestart zijn maar waarvoor inwoners bij de uitwerking nog specifieke wensen kunnen toevoegen. Ook kan het onderwerp compleet nieuw zijn waarbij het idee eerst uitgewerkt wordt in een beeldbepalend voorstel dat vervolgens in overleg met de betrokken bestuurders op haalbaarheid getoetst wordt. Voldoende draagvlak van de inwoners is hierbij een van de belangrijkste toetsingsvoorwaarden. De uiteindelijke praktische uitvoering behoort meestal niet tot de kerntaken van de dorpsraad. Verder is het van belang dat de dorpsraad initiatieven en activiteiten optimaal met de inwoners deelt waarbij gebruik gemaakt wordt van communicatiekanalen zoals: de eigen website  http://www.dorpsraadkloosterzande.nl/,,inloop avond voorafgaand aan de maandelijkse vergadering, dag- en weekbladen, parochieblaadje en zeker niet te vergeten je eigen netwerk.

Samengevat vervult de dorpsraad een brugfunctie tussen (gemeente)bestuurders en inwoners met als doel de wederzijdse kennis en inzichten maximaal te betrekken bij het bepalen van het welzijn- en leefbaarheid beleid in ons dorp. De vergaderingen en bijeenkomsten vinden veelal ’s avonds plaats. De onderlinge taken worden in overleg bepaald.

Gevraagd wordt een betrokken persoon, die:

• Woonachtig is in Kloosterzande & omgeving;
• Geïnteresseerd is en zo mogelijk betrokken bij de belangen van Kloosterzande;
• Niet direct actief is in lokale politieke partijen;
• Over enige vrije tijd beschikt;
• Het leuk vindt om met anderen samen te werken;
• Niet jonger is dan 18 jaar.

Geboden wordt:

Deze vrijwilligersfunctie biedt je een zinvolle invulling van (een deel van) je vrije tijd en zorgt ervoor dat je in contact komt met andere dorpsgenoten. Daarnaast kom je veel bestuurders tegen die op gemeentelijk, provinciaal en ondernemingsniveau werken. Het projectmatig werk versterkt je praktisch denken en doen, waarmee ook je prestaties van je professionele loopbaan verbeterd kunnen worden.

Voor diegene die uitkijken naar meer bestuurlijke ervaring bieden wij kansen om met specifieke taken inzake projectsturing, financiële verantwoording, communicatie of algemeen bestuur je loopbaanervaring en levenservaring te versterken.

Anderen die tegen het eind van hun professionele loopbaan lopen brengt het een leuke agendavulling, waarmee de verzamelde praktijkervaringen gedeeld kunnen worden met bewoners, collega-bestuurders en projectmedewerkers. De gezamenlijk bereikte projectresultaten bieden je een leuke genoegdoening en verbreden je netwerk.

Samengevat een uitdaging waarmee je eigen persoonsprofiel versterkt wordt en je mede de trotse eigenaar maakt van de toekomstige welzijnsverbeteringen in onze eigen dorpen.

Informatie:

Voor informatie kun je contact opnemen met Robert Asselman , voorzitter dorpsraad, Pastoor Smuldersstraat 37, 4587 AG Kloosterzande, tel. 0114 – 682267 of via email Asselman, Robert reasselman@zeelandnet.nl