Waterschap knapt bijzondere sluizen en duikers op

Waterschap knapt bijzondere sluizen en duikers op 2018-11-28T14:02:26+01:00

MELISKERKE – Waterschap Scheldestromen begint deze maand met het opknappen van bijzondere historische sluizen en duikers. Als eerste worden duikers aan de Meliskerkseweg bij Meliskerke en de Weihoekweg bij Poortvliet aangepakt.
Rolf Bosboom 16-11-17, 19:46 Laatste update: 19:49

Duikers en sluizen die hun functie hadden verloren, werden voorheen veelal drastisch gesloopt. Inmiddels is het besef gegroeid dat de bouwwerken tot het erfgoed behoren en cultuurhistorische waarde kunnen hebben.
Het waterschap wil daarom de echt bijzondere exemplaren bewaren en restaureren. Een inventarisatie leverde 28 gevallen in Zeeland op die daarvoor in aanmerking komen.
Daarvan heeft Scheldestromen er 17 zelf in bezit, waaronder vier die nog in goede staat verkeren. De overige 13 worden de komende jaren opgeknapt. Het gaat om 8 sluizen en duikers in Zeeuws-Vlaanderen, 2 op Tholen, 2 op Walcheren en 1 op Schouwen-Duiveland.
De duikers bij Meliskerke en Poortvliet zijn als eerste aan de beurt. De duiker in Meliskerke is opvallend vanwege de decoratieve elementen en de markante plek. In Poortvliet heeft de duiker waarde vanwege de bijzondere constructie.
In totaal heeft het waterschap een half miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van de dertien waterkunstwerken. Dat is nog niet voldoende. Daarom hoopt Scheldestromen nog op subsidies.
Aanvankelijk was het de bedoeling om te beginnen met het Beaufortsluisje bij Walsoorden. Omdat dit het enige rijksmonument is, heeft het de hoogste prioriteit. Het waterschap is nog in afwachting van uitsluitsel over subsidie voor dit project. Aangezien dat pas komend jaar wordt verwacht, is het werk nog even ‘in de wacht’ gezet.


Beaufortsluis in Walsoorden

foto: D. Dieleman

foto: D. Dieleman

Beaufortsluis in Walsoorden

Weg En Waterwerk

Eeckseweg 3
4588KH Walsoorden (gemeente Hulst)
Zeeland

Bouwjaar: 1906

Beschrijving van Beaufortsluis

Inleiding Sluis in de dijk tussen de Zandpolder en de Noorddijkpolder, volgens gedenkstenen herbouwd na de stormvloed van 1906. Omschrijving De sluis is opgebouwd uit gele baksteen. Aan de oostzijde bevindt zich op de dijk het houten handwindwerk met ijzeren ketting op de gemetselde opbouw met natuurstenen afdekblokken. De gemetselde waterdoorlaat wordt afgesloten door een getoogde boog. Gedenkstenen met jaartal 1906 en “J.F. de Beaufort”. Waardering Waterstaatkundig element, van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde en vanwege gaafheid en zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509220


Werkzaamheden 2017 Beaufortsluis in Walsoorden

Bron: http://www.scheldestromen.nl/tijdschrift

Werkzaamheden Beaufort sluisje 2018-2019

Historische Beaufortsluis bij Walsoorden krijgt opknapbeurt

WALSOORDEN – De historische Beaufortsluis op de kruising van de Mariadijk en Eeckseweg bij Walsoorden krijgt vanaf deze week een grondige renovatie. De klus kost in totaal drie ton en duurt waarschijnlijk tot en met het voorjaar van 2019.

De provincie legt een groot gedeelte van het geldbedrag bij. Bouwgroep Peters uit Middelburg voert het werk uit. De sluis zit in een dijk tussen de Zandpolder en de Noorddijkpolder bij Walsoorden.

De Beaufortsluis stamt uit 1761 en is een rijksmonument. De uitwateringssluis is uniek, omdat er geen deuren zijn gebruikt als keermiddel, maar een schuif. Die schuif regelde de waterstand. Vermoedelijk zijn monniken die in Zeeuws-Vlaanderen gevestigd waren, verantwoordelijk voor de bouw van de sluis. Zij hebben namelijk ook veel inpolderingswerkzaamheden in de gebieden rond Kloosterzande uitgevoerd.

Watersnood

De sluis is vernoemd naar J. F. de Beaufort. Hij was lid van de magistratuur van Hulst en het waterschap Hulster Ambacht in 1906. In dat jaar overstroomde een groot gebied rondom Kloosterzande. De sluis hield echter stand, waardoor het land achter Kloosterzande niet overstroomde. De overstroming op 12 maart 1906 trof een groot gedeelte van Zeeland en Vlaanderen. Ondanks de enorm hoge waterstanden, vielen er geen dodelijke slachtoffers, vermoedelijk omdat de overstroming overdag plaatsvond.

De historische sluis in Walsoorden is niet de enige die op last van waterschap Scheldestromen gerenoveerd wordt. Eerder werden al duikers in Meliskerke en Poortvliet hersteld. Het waterschap heeft voor de werkzaamheden eenmalig vijfhonderdduizend euro uitgetrokken.

Bron: BN DeStem
Text & Foto: Bob Maes