Burgernet & Veiligheid

Burgernet & Veiligheid 2018-11-27T20:12:09+01:00

Geachte inwoner,

Het aantal inbraken in de politie eenheid Zeeland West – Brabant laat het laatste jaar een stijgende lijn zien. Deze trend is ook in de gemeente Hulst waarneembaar. De politie heeft in de loop van 2013 steeds harder ingezet op het bestrijden van woninginbraken, overvallen en straatroven (de zgn. WOS – feiten)  Het jaar begon zeer slecht, maar geleidelijk werd het verloren terrein teruggewonnen. Dat is mede te danken aan intensievere samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, de gemeenten en u als burger. Daarbij probeert de politie vooral om daders op heterdaad aan te houden. Daarbij is uw oplettendheid cruciaal.

Uw veiligheid vinden wij als gemeente erg belangrijk. Wij willen minder inbraken in onze gemeente.

Preventietips

Zorg voor een veilige woning; laat de inbreker in de kou staan:

  1. Doe deuren en ramen op slot.
    Laat de sleutel er niet in zitten. Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
  2. Laat uw verlichting aan, ook als u er niet bent.
    Verlichting geeft een bewoonde indruk. Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp niet.
  3. Doe nooit zomaar open voor onbekenden
    Gebruik ramen, deurspion, intercom of kierstandhouder, bij verdachte situaties belt u 112.

Heterdaadkracht en Burgernet

U kunt echter nog meer doen. Zonder actieve burgers is de opsporing van verdachten voor de politie een onmogelijke opdracht. Veel burgers weten niet dat bij heterdaad meldingen 112 kan worden gebeld. Slecht één op de negen heterdaad-waarnemingen wordt via ‘112’ gemeld.

Het is utopisch te denken dat de politie altijd in de buurt kan zijn bij een woninginbraak. Het is dus zaak om snel het overzicht te krijgen en een helder signalement. Alleen dan is de kans groot dat de dader direct wordt gepakt. De inzet van Social media en Burgernet spelen hierbij een bepalende rol. Door de gemeente wordt extra gecommuniceerd om Burgernet en heterdaad kracht extra onder de aandacht te brengen. Hiertoe zijn in de Gemeentewinkel ook flyers beschikbaar.

Dus hierbij de oproep om u aan te melden voor Burgernet !

Burgernet

Met Burgernet helpen burgers de politie in geval van een calamiteit. Deelnemers krijgen via de meldkamer van de politie een melding via de telefoon over bv een inbraak of een vermist kind.

Aanmelden voor Burgernet gaat via http://www.burgernet.nl/. Deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn en wonen of werken in Zeeland. U dient in ieder geval een telefoonnummer op te geven.

Meer informatie

Voor informatie over veiligheidsmaatregelen zie www.politiekeurmerk.nl/bewoners, www.politie.nl/onderwerpen of www.hetccv.nl/dossiers/woninginbraak.

Belangrijke telefoonnummers

112                  spoedeisende, levensbedreigende situaties

112                  verdachte situatie inbraak of inbreker op heterdaad

0800-7000        Meld Misdaad Anoniem

0900-8844        wel politie, geen spoed

 

Hoogachtend

Burgemeester J.F. Mulder

Politie ook via WhatsApp bereikbaar

U kunt bij de politie in Zeeland en West-Brabant sinds 18 maart vragen stellen en meldingen doen via Whatsapp. Het Politie WhatsApp nummer is 06 – 52 52 83 36. Het is handig om dit nummer nu al bij de contacten in uw telefoon op te nemen.

Geen spoed, wel politie

De politie biedt meerdere manieren om meldingen te doen. Via internet, telefoon en aan het bureau. Nu komt daar deze mogelijkheid bij. Het betreft een proef die duurt van 18 maart tot 30 juni. Daarna gaat de politie Zeeland-West-Brabant evalueren of het een goed kanaal is voor meldingen en kijken of het moet worden doorgezet. De pilot loopt alleen in de eenheid Zeeland-West-Brabant en niet bij de politie in de rest van Nederland. Het is ook niet hetzelfde als een Buurtpreventie WhatsApp, maar een nieuw kanaal.

Hoe werkt het?

U stuurt via telefoonnummer 06 – 52 52 83 36 een WhatsAppbericht met uw melding. Dat kan gaan over overlast, afspraken, aanrijding voertuigschade zonder letsel, zorgmeldingen enzovoorts. De politiemedewerker neemt contact met u op. In principe eerst via WhatsApp, maar terugbellen of eventueel mailen is ook een optie. De melding wordt zoals gewoonlijk opgenomen in de politiesystemen.

Whatsapp niet voor 112-meldingen

De berichten worden 7 dagen per week uitgelezen van 07.00 tot 22.00 uur. Whatsapp is daarom niet bedoeld voor 112 spoedmeldingen. Bij spoed belt u altijd 112. U komt dan direct uit bij de meldkamer van de hulpdiensten politie, brandweer en ambulance.

Dienstverlening

De politie werkt aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Met de komst van WhatsApp biedt zij een extra service aan burgers om meldingen te doen op een snelle en toegankelijke manier.

Burgers, politie en gemeenten werken samen aan veiligheid
www.burgernet.nl   –  0900-8844


Hieronder nog een aantal handige links die hulpzaam zullen zijn voor uw veiligheid en uw eigendommen.