Melk & Boter fabriek

Melk & Boter fabriek 2018-11-28T13:35:01+01:00

Sloop melkfabriek Kloosterzande!

KLOOSTERZANDE 30-9-2016

Wethouder Jean-Paul Hageman startte afgelopen vrijdag eigenhandig de sloop van de oude melkfabriek aan de Hulsterweg in Kloosterzande. Daarmee is bijna een eind gekomen aan een situatie die velen een doorn in het oog was

Het provinciebestuur van Zeeland stelde ruim 305.000 euro beschikbaar voor de sloop en bodemsanering van de vroegere melkfabriek. De gemeente Hulst stelde een bedrag van 40.000 euro. Waterschap Scheldestromen doet een bijdrage in verband met het verleggen van de waterschapriolering ter plaatse.

Het ontsierende pand en de vervuilde grond is al vele jaren een doorn in het oog van velen. Nadat in oktober 2008 het bedrijf IZV het pand verliet en verhuisde naar het Hof te Zandeplein, is er sprake van leegstand en verpauperde het pand met rassen schreden. Ook brak er in 2009 brand uit in het pad, waardoor het aanzicht nog mistroostender werd.

De sloop neemt naar verwachting vijf weken in beslag. Daarna wordt gestart met de sanering van de bodem ter plaatse. Het streven is om die voor het eind van het jaar af te ronden.

Na de sloop worden ter plaatse woningen gerealiseerd door Projectontwikkelaar Goossen.

Marcel van der Voort


De fabriek uit oude tijden. (klik op de afbeelding voor een grotere versie)