Westerscheldenatuur bij Baalhoek en Knuitershoek.

Eind maart werd u geïnformeerd over de start van fase 2 voor de ontwikkeling van waardevolle Westerscheldenatuur bij Baalhoek en Knuitershoek. Ik kan u melden dat het werk eerder dan verwacht is afgerond. Er kan weer op ieder moment buitendijks worden gelopen, gewandeld, gefietst. Bij Baalhoek zijn twee strekdammen aangelegd. Bij Knuitershoek drie. De meest noordelijke strekdam daar is voorzien van een wandelpad en heeft 6 vishengelsteunen. De twee overige dammen hebben op de kop hoogwatervluchtplaatsen. Het strandje bij Knuitershoek heeft een opgeknaptbeurt gekregen. Zo veel mogelijk stenen zijn verwijderd en er is nieuw (extra) zand aangebracht. De stenen zijn hergebruikt in de fundering van het wandelpad. De verwachting is dat het strandje in stand blijft door de aanleg van de strekdam. Tot en met december zijn de dammen nog in beheer bij Martens van Oord. Medewerkers zullen tussentijds nog zettingsmetingen uitvoeren. Daarnaast zal er de komende jaren ook gemonitord worden op slikvorming, slikkwaliteit, flora en fauna en stroomsnelheidsmetingen. Tenslotte: Let op de dammen zijn glad en van grove steen. Tussen de dammen zal er ook meer slikvorming plaatsvinden. Wees voorzichtig. Natuurlijk kunt u in Knuitershoek vanaf de dam met het wandelpad volop en veilig genieten van de Westerschelde.

 

 

Mocht u nog vragen hebben dan kan u steeds mailen naar natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl.

 Met vriendelijke groet,             Miek Geerts

 100-100-100 DEELNEMERS GOED BEZIG