WERKZAAMHEDEN MOLEN KLOOSTERZANDE

WERKZAAMHEDEN MOLEN KLOOSTERZANDE

De korenmolen – anno 1690 – in Kloosterzande is tijdelijk buiten gebruik. Het veilig gebruik van
de molen is momenteel niet mogelijk.

Uit het inspectierapport 2023 van Monumentenwacht Erfgoed Zeeland is gebleken dat er
inwendige rotting in de molen zit. Hierdoor gaat de stabiliteit van de molen achteruit.

Niet in gebruik
Samen met de molenaar is besloten om op dit moment de molen niet te gebruiken voor
werkzaamheden.

Repareren en kosten
Wanneer we de molen laten repareren is nog niet bekend.
De kosten voor de herstelwerkzaamheden bedragen zo’n 48.000 euro.

2024-05-02T07:55:13+01:00