Scheepvaart begeleiding radartoren

Scheepvaart begeleiding radartoren 2019-09-10T21:41:44+01:00

Uitbreiding Schelderadarketen

Uitbreiding Schelderadarketen

Nieuwe Radarposten

De Schelderadarketen (SRK) wordt de komende jaren fors uitgebreid. Deze keten van verkeerscentrales en radarposten vormen het oog, oor en geheugen van de scheepvaart in het Scheldegebied.

Het instrument speelt een cruciale rol in de begeleiding van schepen. Momenteel bestaat de SRK uit vijf bemande verkeerscentrales en 21 onbemande posten. De komende jaren komen er acht radarposten bij.

Het Beheer & Exploitatieteam Schelderadarketen (BET) is verantwoordelijk voor de technische exploitatie van de Schelderadarketen en voor vernieuwingen en uitbreidingen.

Het BET maakt deel uit van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer Scheldegebied (GNB), dat Vessel Trafic Services verleent aan de scheepvaart. Deze service heeft als doel een veilige en vlotte scheepvaart te verzekeren.

Hedwige Prosperpolder

In verband met de vootgenomen ontpoldering in dit gebied komt de huidige radarpost   ( radarpost Prosperpolder op de dijk van de Hertogin Hedwigepolder ) te vervallen. Om minimaal gelijkwaardige of beterw dekking te krijgen en de trafiek nog efficienter te maken , komt er bij de Hedwige Prosperpolder een uitbreiding van drie onbemande radarposten.

De bouw van de volgende objecten is gepland:

  1. een radartoren ‘PP3’ bij Beveren (BE)
  2. een gapfiller bij Zandvliet (BE)
  3. een radartoren op of bij de dijk nabij de Belgische ‘Grenspaal’ in de gemeente Reimerswaal (NL)

De oplevering van de te bouwen objecten is voorzien voor eind 2017

Boveneinde Rede Antwerpen

Door de toename van de binnenvaart was er al langer sprake van om het werkingsgebied van de SRK verder uit te breiden. Dit project stond verschillende jaren ‘on hold’, maar nu is gekozen om het dekkingsgebied verder uit te breiden tot aan de Royersluis. Dit gebeurt samen met het havenbedrijf Antwerpen. Er komen twee nieuwe radartorens en een nieuwe sensor op een bestaand seinbord.

  1. K3 bij Zwijndrecht (BE)
  2. Scheldelaan, Antwerpen (BE)
  3. Royersluis, Antwerpen (BE)

Hansweert

Bij Hansweert is ervoor gekozen om de kwaliteit van het radarsysteem te verhogen door de bouw van een:

  1. volwaardige toren in Ossenisse (NL)
  2. kleine gapfiller bij Hansweert (NL)

Deze objecten worden opgeleverd in 2017.

Publieksfunctie

Nieuw is dat aan de radartoren PP3 officiele naam ‘ Oudendoel ‘ .  bij Beveren (Hedwige Prosperpolder) en de radartoren bij Ossenisse een publieksfunctie gekoppeld wordt. Via een uitkijkpost zullen bewoners, wandelaars en bezoekers kunnen genieten van het uitzicht op de scheepvaart, het landschap en de natuur.

Naast de genoemde uitbreiding van de Schelderadarketen met radarposten, is  op het voormalige werkeiland Neeltje Jans in Zeeland reeds een nieuwe, 115 meter hoge radartoren, Radartoren ‘ Lange Neel ‘.

https://www.scheepvaartbegeleiding.be/nl/

Welkom op de website van de afdeling scheepvaartbegeleiding

U vindt hier informatie over de diensten die de afdeling aan de scheepvaart verleent. Onze hoofdopdracht is de scheepvaart veilig en vlot te laten verlopen naar en van de Vlaamse en Zeeuwse havens. Om dit te verzekeren, vangen we de scheepvaart vanaf de Frans-Belgische grens visueel, auditief en elektronisch op via Vessel Traffic Services (VTS).
Het verschil met de loodsen duiden we als volgt aan: ‘The pilot controls the vessel, the VTS controls the space’. Bij ongevallen op zee speelt het Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende een cruciale rol.

Scheepvaartbegeleiding heeft volgende taken:

de scheepvaart vlot en veilig laten verlopen op de maritieme toegangswegen naar en van de Vlaamse zeehavens door het verlenen van Vessel Traffic Services (VTS); beheer en exploitatie van de Schelderadarketen (SRK); het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) met Nederland realiseren; reddings- en sleepactiviteiten op zee ondersteunen en coördineren als SAR-autoriteit (Search And Rescue) vanuit het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) Oostende; informatie en de nodige apparatuur beschikbaar stellen aan de loodsdiensten om loodsen doelmatig in te zetten voor het geven van Loodsen Op Afstand (LOA); beheren en opvolgen van de overeenkomsten tussen het Vlaams Gewest en de vier Vlaamse havenkapiteinsdiensten in het kader van het Beheer & Exploitatieteam Schelderadarketen Hoofdbeheerder (NL) Leo Steenbakker & Jan Baart Dorpsraad Kloosterzande.

De radartoren die gebouwd zal worden op Kreverhille.

Geachte heer,

Enkele jaren geleden werd de dorpsraad van Ossenisse-Zeedorp geïnformeerd over plannen voor de bouw van een Schelde-radartoren op het grondgebied van Ossenisse in de buurt van Kreverhille. Sindsdien hebben wij niets meer vernomen.

Tijdens onze jaarvergadering op 14 februari a.s. om 19u30 zou de dorpsraad de bewoners willen informeren over deze radartoren.

Onze vragen:

1) komt er inderdaad een radartoren?
Ja, dat is de bedoeling.

2) wanneer zou de bouw starten?
Waarschijnlijk medio April 2017, afhankelijk van de vergunningprocedure

3) duur van de bouw?
C.a. 100 werkdagen bouwtijd

4) afmetingen van de radartoren?
Hoogte van de toren is 38m boven het platform achter de dijk, diameter radartoren is 4,87m – het betreft een 8-hoek.

5) zijn er tekeningen of renderings beschikbaar?
Ja, tekeningen zijn er. Bij het bezoek aan de dorpsraad zullen we die tonen en verder toelichten.

6) kan de exacte positie op een plattegrond getoond worden?
Op locatie waar de pijl naar wijst;

7) kan de toren ook dienen als uitkijkpunt? Indien ja, op welke hoogte?
Ja, uitkijk platform zit op c.a. 30m boven het dijktalud (buitenzijde), c.a. 17m boven de zeedijk

8) waarom is de radartoren nodig?
Ter verbetering van de veiligheid voor het scheepvaartverkeer op de Westerschelde ter hoogte van Hansweert/Ossenisse: met de nieuwe radar kan de scheepvaart met betere kwaliteit worden gedetecteerd, met name binnenvaart en kleinere schepen, daarnaast neemt de beschikbaarheid lokaal toe van de radarketen (indien geval er een radar uit zou vallen).

Jacques Serrure  Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp