Heel zeeland Breedband Internet

Heel zeeland Breedband Internet 2018-11-27T19:27:16+01:00

www.heelzeelandbreedband.nl

Namens de werkgroep snel internet in het buitengebied van Oost Zeeuws Vlaanderen nodigen wij u uit voor één van onderstaande informatiebijeenkomsten.

U ontvangt deze uitnodiging omdat u op een adres woont of onderneemt waar waarschijnlijk geen snel internet aanwezig is. Meestal betreft dit plaatsen buiten de bebouwde kom waar geen kabel (Delta/Zeelandnet) ligt.

Omdat snel internet ook voor bedrijven steeds belangrijker wordt, is de werkgroep snel internet in het buitengebied van Oost Zeeuws-Vlaanderen in het afgelopen jaar druk bezig geweest om snel internet op uw adres beschikbaar te krijgen.

De werkgroep heeft besloten om vraagbundeling te starten t.b.v. DELTA powered by Greenet. U kunt zich vanaf nu aanmelden voor een aansluiting van Delta/Greenet via http://www.delta.nl/buitengebied.

Wij adviseren u om dit aanbod zeer serieus te overwegen, temeer daar een tweede kans op een gebieds-dekkende oplossing zich niet snel zal voor doen.

Voor meer informatie raden wij u aan een van de onderstaande informatiebijeenkomsten te bezoeken:

Datum Tijd Locatie
Dinsdag 12 december 2017 20.00 uur Stadhuis Hulst, Grote markt 21, Hulst
Woensdag 13 december 2017 20.00 uur Stadhuis Terneuzen, Stadhuisplein 1, Terneuzen

Op de volgende bladzijde leest u meer informatie over internet, onze aanpak en waarom we dit zo doen.

Namens de werkgroep snel internet buitengebied Oost Zeeuws-Vlaanderen,

Voor meer informatie:

Gerard Mangnus, ZLTO Hulst (g.mangnus@planet.nl, 06-23202412)

Jos van Waes, ZLTO Terneuzen (jos@vanwaes.nl, 06-22812219)

Achtergrondinformatie

Snel internet is nu maar zeker ook in de toekomst van cruciaal belang voor particulier en ondernemer. Steeds meer dienstverlening en voorzieningen zijn uitsluitend toegankelijk via internet. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen en dat dataverkeer iedere twee jaar zal verdubbelen.


Vast/draadloos? Waarom geen kabel?

Omdat aanleggen van glasvezel of coaxkabel voor dit moment niet haalbaar is vanwege de hoge kosten kiest de werkgroep voor de draadloos/vaste techniek. Een techniek die inmiddels bewezen heeft stabiele, snelle verbinding te kunnen leveren.


Opdracht werkgroepen

De werkgroep heeft de afgelopen periode met een aantal marktpartijen gesproken die snel internet middels de draadloos/vaste techniek kunnen bieden en heeft daarbij de snelheid, de techniek, de dienstverlening en prijs maar zeker ook de kans op een gebied-dekkende faciliteit meegenomen in haar afwegingen om te komen tot de keus voor welke partij actief vraagbundeling te zullen starten.


Waarom vraagbundeling

Om snel internet rendabel te krijgen en te houden is het voor de meeste marktpartijen van belang een minimum aantal afnemers te hebben. Uiteraard is winstgevendheid van belang voor de aanbieder, maar ook voor de klanten met het oog op continuïteit van de dienst. In de vraagbundeling wordt, voordat er gestart wordt met de bouw van een netwerk, geïnventariseerd welke en hoeveel adressen bereid zijn een overeenkomst te sluiten met de beoogde provider. Als er voldoende bereidheid is dan zal de provider starten met de bouw en het aansluiten van de adressen.

Subsidieregeling

De meeste gemeenten in deze gebieden doen mee aan de aansluitsubsidieregeling van de Provincie Zeeland. De eenmalige kosten van een aansluiting worden dan vergoed. De regeling is niet voorbehouden aan 1 marktpartij maar is beschikbaar voor ieder wit adres die een snelle verbinding aanwendt volgens de gestelde criteria. Voor meer informatie hierover kijk op http://www.heelzeelandbreedband.nl/


Beste collega’s,

Het is een tijd stil geweest rondom snel internet in het buitengebied. Nu zit er weer schot in de zaak en kan het probleem opgelost worden mits er tijdig genoeg aanmeldingen zijn. Dit is vooral belangrijk voor de leefbaarheid in het buitengebied van onze kernen.

Zoals Gerard  Mangnus, namens de werkgroep snel internet buitengebied Oost Zeeuws-Vlaanderen, hieronder aangeeft is het van belang dat zoveel mogelijk mensen, die nu slechte of geen  verbinding met internet hebben, hieraan meedoen.

Om dit te bereiken helpt al dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van de informatiebijeenkomst op stadhuis  12 en stadhuis Terneuzen 13 december  om 20 uur.

De vraag aan ons is of wij dit zoveel mogelijk bekend willen maken met onze middelen, zoals b.v. facebookpagina, website, nieuwsbrief etc. Dat middel wat jullie het meest gebruiken om jullie bewoners te bereiken.

met vriendelijke groet,

ineke elbers,

voorzitter dorpsraad Ossenisse-Zeedorp

Ineke, Ferdy,

Bijgaand is een brief die we aan alle ‘witte’ adressen gaan sturen, waarin we aandacht vragen voor een oplossing voor snel internet in het buitengebied.

Is het mogelijk dat jullie alle dorpsraden in de gemeente Hulst aanschrijven met het verzoek dat zij zoveel mogelijk ruchtbaarheid geven aan deze kwestie? Het is van belang dat de informatiebijeenkomsten op 12 en 13 dec goed bezocht worden en dat daarna zoveel mogelijk mensen zich aanmelden. We hebben flink wat aanmeldingen nodig wil het voor Delta mogelijk zijn om de aanleg te starten. Alle hulp van de dorpsraden is welkom!!

Vriendelijke groeten,

Gerard Mangnus

Heel Zeeland Breedband Internet

Gemeente Hulst

De gemeente Hulst vertoont verschillende typen buitengebied. Het varieert van goed ontsloten lintbebouwing en buurtschappen, tot witte percelen die wijd over de polder verspreid liggen. In het oostelijk gelegen Emmadorp zijn geen snelle internetverbindingen beschikbaar. De ligging, namelijk aan de rand van de gemeente en provincie, vormt hier de meest voor de hand liggende verklaring voor. Het Verdonken Land van Saeftinghe heeft echter wel een sterke aantrekkingskracht op toerisme, wat weer een steeds sterke voorspeller is van vraag naar breedbanddiensten. Een restaurant of bezoekerscentrum zonder goede wifi is immers een uitzondering aan het worden.

We zien verder nog enkele plukjes witte percelen rond Kloosterzande. Dergelijke kleine concentraties maken een vast-draadloze casus al snel interessant, aangezien deze aanbieders ook enige mate van schaal binnen een bepaalde straal behoeven. Denk hierbij aan buurtschappen de Eeck, Kampen en Luntershoek

http://www.heelzeelandbreedband.nl

Heel Zeeland breedband

Heel Zeeland breedband! Dat zou mooi zijn, helaas is een kleine groep huishoudens en bedrijven in dunbevolkte gebieden niet voorzien van (snel) internet. Hoe kunnen deze adressen toch worden aangesloten? En welke oplossingen zijn momenteel al beschikbaar?

Breedband in het buitengebied is essentieel

De beschikbaarheid van snel internet is een onmisbare factor voor economische en maatschappelijke ontwikkeling. Ons dagelijks leven wordt steeds afhankelijker van snelle internetverbindingen. Digitale ontsluiting van het buitengebied is daarom voor bewoners en bedrijven in het buitengebied van toenemend belang.

De Provincie Zeeland heeft onderzoek laten doen naar de adressen zonder  toekomstbestendig internet (minder dan 30 mbit/sec). In het buitengebied van Zeeland zijn dit er ruim 9000. Op deze