Geschiedenis Watersnood 1906 – 1953 Kloosterzande

Geschiedenis Watersnood 1906 – 1953 Kloosterzande 2018-11-28T11:40:29+01:00

© L. van den Berg

Beschrijving

Reliëf van u viel, tonende het dichten van een dijk met zandzakken en het redden van overstromingsslachtoffers, met daarboven de tekst:

ter herinnering aan den watersnood van 12 maart 1906 en
uit dankbaarheid aan h.m. onze koningin Wilhelmina voor
haar bezoek en haar zoo ruimschoots verleende steun

Aan de onderkant het wapen van Zeeland en twee leeuwenkoppen. Het werk is gesigneerd (aan de zijkant) “dirk wolbers / 1921 (?)”

Kunstenaar

Dirk Wolbers (Haarlem 1890-Voorschoten 1957), beeldhouwer

Opmerkingen

Het monument werd in 2000 door beeldend kunstenaar Luc Ingels  gerestaureerd, zodat de tekst weer te lezen is.

De Stormvloed van 1906 is een stormvloed die plaatsvond op 12 maart 1906 . Bij deze overstroming werden vooral Zeeland en Vlaanderen getroffen. Doordat de overstroming overdag plaatsvond, vielen er geen slachtoffers. De schade was echter enorm. Landverlies is overigens niet opgetreden. In Vlissingen  werden zeer hoge waterstanden gemeten, die alleen bij de watersnood van 1953 zijn overtroffen.

Na deze stormvloed is besloten om de dijken te voorzien van muraltmuurtjes.

Een muraltmuur is een muurtje boven op een dijk, die diende als alternatieve en goedkope dijkverhoging. Een muraltmuur bestaat uit drie of vier horizontale betonnen platen, van ongeveer een meter hoog, tussen betonnen staanders.

Muraltmuren zijn een uitvinding van jonkheer ir. R.R.L.deMuralt, hoofd Technische Dienst van het waterschap Schouwen tussen 1903 en 1913. Na de Stormvloed van 1906 ontwikkelde hij een goedkope manier om dijken te verhogen zonder het dijklichaam te hoeven verbreden. Tussen 1906 en 1935 werd ongeveer 120 km van deze muraltmuurtjes aangelegd, ongeveer een derde van alle toenmalige Zeeuwse buitendijken. Tijdens de watersnood van 1953  bleken ze echter niet te voldoen. Om deze reden werden de meeste muraltmuurtjes bij dijkverhogingen na 1953 afgebroken.


Watersnood 1953 herdenking

belangstellenden zijn met de volle aandacht aanwezig bij de toespraken aan voordrachten. Enkele leerlingen van de brede school ’t Vogelnest dragen teksten voor. Net als leerlingen van de scholen uit Kloosterzande en Lamswaarde.
De aanwezigen hebben hun eigen gedachten. Hun blik gaat over de Kruispolder. Via de dijkbreuk in Duivenhoek kreeg het water in 1953 hier ruim baan. Nu, 60 jaar verder, is het goed om stil te staan bij de slachtoffers, de gevaren en de kracht van het water.