DE KERKEN IN DE GEMEENTE HULST EN HUN TOEKOMST

DE KERKEN IN DE GEMEENTE HULST EN HUN TOEKOMST

De gemeente Hulst telt veel kerken. Gebouwen die ook beeldbepalend zijn voor de verschillende
dorpen. Hoe moet het met die gebouwen in de toekomst? Die vraag staat centraal tijdens de
startbijeenkomst, die op maandag 21 februari 2022 plaatsvindt.

Uitdaging
Het aantal kerkbezoeken loopt terug. Daardoor zijn er onvoldoende inkomsten voor het
onderhoud van de gebouwen. Het gemeentebestuur van Hulst vindt het belangrijk dat de
kerkelijke gebouwen behouden blijven, maar is zich bewust van de grote uitdaging die dat met
zich meebrengt. Daarom wordt in de loop van dit jaar een visie op de kerkgebouwen opgesteld.

Startbijeenkomst kerkenvisie
Tijdens de startbijeenkomst van maandag 21 februari 2022 buigen kerkeigenaren en
kerkbesturen zich samen met de gemeente Hulst over de toekomst van de kerkgebouwen in de
gemeente. Bedoeling is om samen tot een visie op de kerkgebouwen te komen. Daarin worden de
gegevens over de verschillende gebouwen op een rij gezet en aangevuld. Bedoeling is dat de
visie mogelijke oplossingen voor de toekomst biedt. Het streven is de kerkenvisie voor het eind
van 2022 klaar te hebben.

2022-02-22T11:08:10+01:00