Viering Oranjefeest nieuwe opzet

Viering Oranjefeest nieuwe opzet

N.a.v. het voornemen van het gemeentebestuur om een Oranjefeest-nieuw-opzet te organiseren waarbij de feestelijkheden zouden beperkt worden tot het gemeentehuis in Hulst, richtten enkele medeburgers een schrijven aan burgemeester Jense – van Haarst. De tekst geven wij hieronder integraal weer.

Intussen hebben wij begrepen dat alles bij het oude zou blijven.

 

Onderwerp: Viering Oranjefeest nieuwe opzet

Portefeuillehouder: Burgemeester Jense – van Haarst

Vraag:

Is het college/de burgemeester evenals Groot Hontenisse-Hulst de mening toegedaan dat het
bezoek van het college op Koningsdag/Oranjereceptie te Kloosterzande een waardevolle
bijeenkomst is ?

Is het college/burgemeester het met ons eens dat dat afschaffen van deze bijeenkomst afbreuk
doet aan de viering van Koningsdag/Oranjereceptie binnen onze gemeente en met name te
Kloosterzande ?

Is het college/burgemeester bereid de ingezette actie terug te nemen ?

Is het college/ de burgemeester het met Groot Hontenisse-Hulst eens dat deze bijeenkomst
voortgezet moet worden ?

Aanleiding voor de vraag:

De aanleiding voor de schriftelijke vragen is de mail die we ontvingen van de Koninklijke Harmonie
St Cecilia. Het betreft een radicale wijziging van het Oranjefeest te Kloosterzande. Na de geboorte
van de nieuwe gemeente Hulst 2003 is er voor gekozen om de traditie van aubade, bezoek van het
college aan Kloosterzande voort te zetten. Dit als respect richting de voormalige gemeente
Hontenisse. Het was immers een waardevol, sfeervol en zeer gewaardeerd moment.
Een bijeenkomst die ook na 2003 die waarde heeft bewezen.

In de mail van de gemeente worden redenen genoemd om hiermee te stoppen. Redenen waarin wij
ons niet kunnen vinden.

Groot Hontenisse-Hulst vindt het dan ook een erg vreemde handeling. Wij vinden dat aan deze
traditie niet getornd kan worden.

Uit de mailwisseling blijkt dat alleen de burgemeester genoemd wordt. Het is ook enkel een mail.
Geen officiële brief.

Groot Hontenisse-Hulst stelt voor om de viering van Koningsdag/Oranjereceptie te Kloosterzande
voort te zetten.

Indiener(s),
Groot Hiontenisse-Hulst
Frank van Driessche
Paul van Kerckhoven
Tom Willaert

2023-03-25T12:40:28+01:00