KENT U EEN LEVENSREDDER?

KENT U EEN LEVENSREDDER?

Eerste hulp is van cruciaal belang bij noodsituaties. Het komt regelmatig voor dat iemand een
leven redt door snel en goed te handelen. Bijvoorbeeld door direct te starten met reanimeren als
iemand een hartaanval krijgt. Of door een bewusteloos persoon uit een brandend huis of een
auto te water te redden. Dat gebeurt ook weleens in onze gemeente.

Waardering
Deze levensbelangrijke daden waarderen we heel erg. Daarom zetten we personen die een
levensreddende handeling verrichtte, graag in het zonnetje. Dan doen we ook dit jaar. Op
vrijdagmiddag 10 november 2023 is er daarvoor een speciale bijeenkomst in het stadhuis.

Meld iemand aan
Kent u een niet-professionele levensredder uit uw omgeving? Meld deze bij ons aan!
Dat kan tot en met 1 september 2023 op e-mail info@gemeentehulst.nl. U kunt ook bellen op
telefoonnummer 14 0114.
Alle aanmeldingen bekijken we zorgvuldig.

2023-03-30T13:25:15+01:00