HERDENKEN OP 4 MEI

HERDENKEN OP 4 MEI

Donderdag 4 mei 2023 is de nationale Dodenherdenking. Op die avond luiden vanaf 19.45 uur de
klokken in de gehele gemeente Hulst. Om 20.00 uur houden we twee minuten stilte. In onze
gemeente zijn drie herdenkingsbijeenkomsten:

Herdenking Hulst
In Hulst begint de plechtigheid om 18.45 uur met een bijeenkomst in de H. Willibrordus Basiliek.
Burgemeester Ilona Jense-van Haarst houdt daar een toespraak. Er is muzikale opluistering door
Bierkaai Brass. Verkenners van scouting ’t Jagertje dragen gedichten voor in de Basiliek.
Daarna gaat het gezelschap om 19.15 uur naar het stadhuis; onder begeleiding van een tamboer
van Fanfare Weldoen door Vermaak. De burgemeester legt daar bloemen bij de gedenkplaten
van de Hulster Gevallenen en de Poolse bevrijders. Enkele muzikanten van The Young Ones
verzorgen de muziek.
Vervolgens gaat het in stille tocht naar het monument De Gevallen Krijger aan de Glacisweg in
Hulst. Daar klinkt de Taptoe, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna volgt het Wilhelmus. Als
laatste vindt de kranslegging bij het monument plaats. Burgemeester Jense-van Haarst legt
samen met raadslid Rob Lambert een krans.

Herdenking Kloosterzande
In Kloosterzande begint de plechtigheid om 18.30 uur met een dienst in de Hof te Zande Kerk. De
wethouders Jean-Paul Hageman en Gino Depauw zijn hierbij aanwezig. Aansluitend is om 19.15
uur op het Hof te Zandeplein een herdenkingsplechtigheid. Daar houdt wethouder Hageman een
toespraak. Kinderen van basisschool De Schakel uit Vogelwaarde dragen tekst/gedichten voor.
Om 19.30 vertrekt het gezelschap naar de begraafplaats aan de Hulsterweg. Hier leggen we
bloemen bij de graven van de gesneuvelde militairen. Daarna klinkt de Taptoe. Tenslotte gaat
het terug naar het Hof te Zandeplein. Daar houden we twee minuten stilte. Wethouder Hageman
legt daarna samen met raadslid Carry Nijskens een krans bij het herdenkingsmonument. Na de
kranslegging lezen kinderen de namen voor die op het monument staan. De Koninklijke Harmonie
St. Cecilia verleent haar muzikale medewerking aan de plechtigheid.

Herdenking Graauw
In Graauw vindt ook een herdenking plaats. De organisatie hiervan ligt in handen van Dorpsraad
Graauw. Wethouder Luc Mangnus vertegenwoordigt het gemeentebestuur. Hij houdt tijdens deze
herdenking een toespraak.
Om 19.45 uur is de samenkomst op het dorpspleintje. Daarna gaat het in stilte richting de
begraafplaats. Na de twee minuten stilte en het Wilhelmus legt wethouder Luc Mangnus samen
met raadslid Jos de Block een krans bij het monument van de oorlogsslachtoffers. Een leerling

van basisschool Ter Doest leest daarna een gedicht voor. Fanfare Nooit Gedacht verleent haar
muzikale medewerking.

 

 

(N.v.d.r.:
De dorpsraad Kloosterzande had het plan opgevat om bij het Pools gedenkteken ook een bloemenhulde te organiseren in naam van onze inwoners.
Omdat onze financiële middelen te beperkt zijn, hadden we hiervoor een bijdrage van de gemeente gevraagd, maar hiervoor blijkt geen extra geld beschikbaar te zijn.
We kregen de raad om dit bij een volgende subsidieaanvraag in te calculleren. We houden dit in gedachten.)

2023-04-21T07:23:47+01:00