Mededeling dorpsraad: AANDUIDINGEN BIJ BERICHTEN OP DE WEBSITE

Mededeling dorpsraad: AANDUIDINGEN BIJ BERICHTEN OP DE WEBSITE

Recent gaf de publicatie van een persbericht van de gemeente op deze website aanleiding tot misverstanden. Persberichten van de gemeente worden op verzoek van de verschillende diensten gedeeld en dat gebeurt ook wel eens op verzoek van verenigingen. Blijkbaar is het niet altijd even duidelijk wie de auteur is.

Daarom zullen we voortaan vóór de titel aangeven van wie de tekst afkomstig is. Evt. reacties kunnen dan gericht worden aan de juiste persoon of instantie.

2023-05-17T16:01:58+01:00