Persmededeling van de gemeente: NIEUWE INWONERS WORDEN WELKOM GEHETEN

Persmededeling van de gemeente: NIEUWE INWONERS WORDEN WELKOM GEHETEN

Het gemeentebestuur van Hulst verwelkomt binnenkort weer haar nieuwe inwoners. Het gaat om
de nieuwe inwoners die zich in de periode december 2019 tot mei 2023 in de gemeente Hulst
hebben ingeschreven. Het gaat in totaal om zo’n 1425 personen. Zij worden uitgenodigd voor
een kennismakingsbijeenkomst op zaterdag 1 juli 2023. Uitnodigingen zijn inmiddels verzonden.
Corona zorgde er voor dat de bijeenkomsten de afgelopen jaren niet doorgingen.

Kennismaken & rondrit
Tijdens de welkomstmiddag wil het gemeentebestuur van Hulst kennismaken met haar nieuwe
inwoners. Ook verstrekt het gemeentebestuur informatie over de gemeentelijke organisatie én
zeker ook over Hulst als woongemeente.

De bijeenkomst op zaterdag 1 juli 2023 begint om 14.00 uur in Den Dullaert, Sportlaan 24 in
Hulst. Na een kopje koffie of thee introduceert het college van burgemeester en wethouders
zichzelf.
Daarna laat het gemeentebestuur van Hulst tijdens een busrit de gemeente zien. Een gids vertelt
dan allerlei wetenswaardigheden over onze gemeente.
De middag sluiten we af met een drankje en hapje in Den Dullaert.

Aanmelden
Bent u in de periode december 2019 tot mei 2023 in de gemeente Hulst komen wonen en geen
uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Hulst via telefoonnummer 14
0114 of e-mail info@gemeentehulst.nl. Dit kan tot uiterlijk 9 juni 2023.

2023-05-22T09:56:07+01:00