Oproep van de dorpsraad Kloosterzande: UW MENING GRAAG

Oproep van de dorpsraad Kloosterzande: UW MENING GRAAG

Van de gemeente Hulst kregen we de volgende vraag i.v.m. de hervorming van het openbaar vervoer in de gemeente.
Omdat we iedereen de kans willen geven tot inspraak, vragen wij u tips, bedenkingen, aandachtspunten, … aan ons door te sturen zodat we die kunnen meenemen in het overleg, eind van de maand juni. Uw reacties mogen gemaild worden naar ons secretariaat.

Beste leden van dorps- en wijkraden,

De huidige concessie voor het openbaar vervoer (bussen van 13-18 m lang) in Zeeland loopt eind 2024 af. De provincie dient deze opnieuw aan te besteden. De procedure hiervoor is al gestart.  Om te voorkomen dat er zoals nu heel veel bussen leeg of nagenoeg leeg rond rijden, zal er, naast de “grote” bussen, een systeem worden ingericht met vraag afhankelijk vervoer, flexnet genoemd. Dit systeem lijkt op de huidige haltetaxi maar met betere voorwaarden. Het reserveren zal straks mogelijk zijn via een aantal Maas-apps (zoals nu bijvoorbeeld al beschikbaar is van NS) en telefonisch via de vervoerscentrale (zoals nu ook voor de haltetaxi en WMO). Via deze apps of de centrale kun je dan je volledige reis in  1x boeken en betalen. Om het flexnet gebruiksvriendelijker en beter bruikbaar maken zal, in tegenstelling tot de huidige haltetaxi, ook binnen de kern gereisd mogen worden (met een min. afstand van 1 km) en er worden opstappunten op ongeveer 500m van elke voordeur aangebracht. Het is de bedoeling de ritten van het flexnet met het zelfde materieel te gaan rijden als het WMO en de haltetaxi. Het is tevens de bedoeling dat er met het flexnet gereden kan worden voor hetzelfde tarief als in het openbaar vervoer. Het flexnet mag niet concurrerend zijn voor de buslijnen dus zal er voor langere reizen een combinatiereis nodig zijn waarbij de flextaxi je naar de bushalte brengt en bij de uitstaphalte weer verder brengt (indien nodig) naar je bestemming. De precieze voorwaarden wanneer men nog wel met het flexnet mag reizen of een combinatiereis nodig is, is nog niet helemaal duidelijk.

Voor het bepalen van de locaties van de opstappunten willen we graag jullie hulp in roepen. Onze insteek is om opstappunten te maken bij de (voornaamste) voorzieningen in de kernen en/of wijken en van daaruit de overige opstappunten te bepalen op basis van de voorwaarde van ongeveer 500m van de voordeur.
Aangezien jullie de kern en/of wijk het beste kennen willen we jullie vragen om aan te geven bij welke voorzieningen er volgens jullie een opstappunt zou moeten komen. We zouden deze informatie graag uiterlijk eind juni ontvangen. De informatie die we nodig hebben is de naam van de voorziening en het adres.

2023-06-09T14:21:17+01:00