Persbericht van de gemeente: RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Persbericht van de gemeente: RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 13 juli 2023 vergadert de gemeenteraad van Hulst. Deze vergadering wordt – zoals
gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Vergaderdata raadscommissies:
Maandag 26 juni 2023 Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dinsdag 27 juni 2023 Raadscommissie Ruimte
Woensdag 28 juni 2023 Raadscommissie Samenleving
Donderdag 29 juni 2023 Raadscommissie Middelen

U kunt de vergaderingen bijwonen. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live
luisteren kan via www.gemeentehulst.nl . De raadscommissies beginnen om 19.30 uur.

De resultaten van het overleg in de vergaderingen van de raadscommissies, bespreekt het
presidium op donderdag 6 juni 2023. In het presidium zitten alle fractievoorzitter van de
politieke partijen uit de raad. Zij maken samen de voorlopige agenda van de raadsvergadering.
De vergaderstukken van de raadscommissies, presidium en raad zijn online te bekijken op
www.gemeentehulst.nl.

Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de
raadscommissies? Neem dan contact op met de raadsgriffier, Dirk Van Bunder, bereikbaar op
telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2023-06-18T06:01:07+01:00