AANPASSING DORPSHUIS KLOOSTERZANDE

AANPASSING DORPSHUIS KLOOSTERZANDE

In het voorjaar 2015 opende Dorpshuis Binnendéur in Kloosterzande haar deuren. Er is behoefte
om het dorpshuis aan te passen. De vraag aan de gemeenteraad is om hiervoor geld beschikbaar
te stellen.

Gebruikers
Het dorpshuis heeft verschillende gebruikers. Denk daarbij aan activiteiten zoals bijvoorbeeld
biljarten, koersbal, tekenen, EHBO, kaarten, dansen en de jeugdsoos. Ook de Koninklijke
Harmonie Sint Cecilia is een gebruiker.

Gebrek aan ruimte
Het gebouw was oorspronkelijk een school; de Sandeschool. Het gebouw is in 2014/2015
verbouwd tot dorpshuis. Nu acht jaar later ervaren gebruikers een te kort aan ruimte; ruimte
voor hun activiteiten, maar ook ruimte om spullen op te bergen. Dat is onder andere bij de
harmonie en bij de jeugdsoos.

Aanpassing
Het plan is om het dorpshuis aan te passen, zodat er meer ruimte ontstaat voor de harmonie. Dit
plan vraagt onder andere ook om aanpassing van het verwarmingssysteem en de
inbraakbeveiliging. In totaal is een bedrag van zo’n 138.000 euro nodig. De raadscommissie
Samenleving buigt zich op 13 september 2023 over het plan.

2023-09-01T14:55:38+01:00