BOUWRIJP MAKEN HOF TE ZANDEPLEIN START DIT NAJAAR

BOUWRIJP MAKEN HOF TE ZANDEPLEIN START DIT NAJAAR

Het Hof te Zandeplein in Kloosterzande krijgt een nieuwe invulling. Dat is het plan. Het
bouwrijp maken van het eerste deel start dit najaar.

De locatie
Het plan gaat over de locatie waar vroeger Weemaes mechanisatiebedrijf was en over het
agrarische land dat er achter ligt. Ook gaat het over de locatie waar woningen stonden – die we
al eerder sloopten – én de locatie waar op dit moment de feestzaal van Hotel De Linde is.

Nieuwe invulling
Het plan is om op het plein 37 woningen te bouwen. Daarvan zijn er 22 voor sociale huur.
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaat die bouwen. Daarnaast komt er een plein. We hopen dat dit
zich ontwikkelt tot een waar dorpsplein voor allerlei activiteiten plaatsvinden.

Bestemmingsplan aangepast
Om de nieuwe invulling mogelijk te maken, was een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Dat plan is inmiddels definitief (onherroepelijk). Een bestemmingsplan geeft aan hoe we de
grond op een bepaalde plaats mogen gebruiken en wat we op de grond mogen bouwen.

Uitvoering
Eerste stap in de uitvoering is het bouwrijp maken van het eerste gedeelte. Dat is het zuidelijke
deel. Daar komen de woningen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Dat zijn 22 woningen. De
aannemer start hiermee op maandag 2 oktober 2023. DNWG gaat vanaf midden november 2023
aan de slag met de kabels en leidingen.

De huidige gebouwen op deze plek slopen we in november/december 2023. Dat zijn de nummers
8 en 8a. De bouw van de sociale huurwoningen kan daarna starten.
Tussen de N689 en het Hof te Zandeplein komt een geluidsscherm. Dat scherm plaatsen we eind
september 2023.

Het tweede deel van het gebied is het noordelijk deel. Daar moeten we eerst de
brandweerkazerne slopen. Dat kan pas als de nieuwbouw van de kazerne klaar is. Deze komt aan
de Hulsterweg 44 in Kloosterzande. Dat is naast Mechanisatiebedrijf Weemaes. We gaan er
vanuit dat we de locatie van de huidige kazerne midden 2025 bouwrijp kunnen maken.
In het noordelijke deel komen uiteindelijk vier rijwoningen en een twee-onder-een kapwoning.
Daarnaast zijn er ook twee vrije bouwkavels.

2023-09-01T14:52:03+01:00