SAMEN AAN DE SLAG MET TOEKOMST ACCOMMODATIES

SAMEN AAN DE SLAG MET TOEKOMST ACCOMMODATIES

Onze gemeente is veel verenigingen en stichtingen rijk. Samen gaan we aan de slag om te kijken
hoe we de accommodaties die zij gebruiken zo goed en slim mogelijk inzetten en organiseren.
Het plan – dat we samen gaan maken – heeft een blik op de toekomst én hart voor de
leefbaarheid in de diverse dorpen en wijken.

Uitgangspunten
Er zijn een aantal uitgangspunten op een rijtje gezet. Samenwerken is het belangrijkste
uitgangspunt. Zo is het streven om accommodaties zo optimaal mogelijk te gebruiken. Zijn er
samenwerkingen mogelijk? Zijn er slimme ideeën? Waar kan samenwerking versterken? Kunnen
we ruimten voor verschillende doelen gebruiken?
Een ander belangrijk uitgangspunt is het leefbaar houden van onze dorpen en wijken. De tijd
verandert. Het is belangrijk om daarop voor te sorteren en de blik ook op de toekomst te
hebben.

Samen aan de slag
Bij dit proces gaan we samen aan de slag. Samen met de verenigingen, stichtingen en inwoners.
Zij zijn de gebruikers van de verschillende ruimten. Zij kennen hun dorp/wijk het best. Zij zijn
deskundig wat betreft hun vereniging. Samen kijken naar het nu en de toekomst én
samenwerken.

Stappenplan
De eerste stap was verkennen. Hoe is de situatie nu? Dat staat – dankzij onderzoek – nu op een
rijtje. Met een gezamenlijke aftrap zetten we nu het proces verder in gang. Samen kijken we
naar de stappen die we de komende tijd gaan zetten. We bespreken ook de uitgangspunten.
We bekijken de kansen en mogelijkheden en gevolgen van keuzes en wensen. Dat doen we per
soort vereniging/stichting, maar ook per dorp/wijk en gemeente breed. Hiervoor is veel overleg
en samenwerking nodig. Daarna kijken we naar wat praktisch haalbaar is. Hoe zien de
verschillende scenario’s er uit? Vragen die nog om bijstelling? Welke keuzes maken we?
Deze stappen doorlopen we in de periode tot de zomer 2024.

Eindresultaat
Aan het eind van het traject hopen we een gedragen plan te hebben. Een plan dat ons vertelt
hoe om te gaan met de verschillende accommodaties in onze gemeente. Een plan dat ruim de
toekomst in kijkt en ook klaar is voor die toekomst.
Het streven is om begin 2025 te starten met de uitvoering van het plan.

2023-09-05T05:32:07+01:00