RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 9 november 2023 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De raadscommissies
bereiden deze vergadering voor.

Vergaderdata
Maandag 30 oktober 2023 – raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dinsdag 31 oktober 2023 – raadscommissie Ruimte
Woensdag 1 november 2023 – raadscommissie Samenleving
Donderdag 2 november 2023 – raadscommissie Middelen

Bijwonen of meeluisteren
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Hulst.
U kunt deze bijwonen. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live luisteren kan via
www.gemeentehulst.nl. Klik op de homepage op ‘raadsinformatiesysteem’.

Meer informatie
De vergaderstukken van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn online te bekijken op
www.gemeentehulst.nl.

Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de
raadscommissies? Neem dan gerust contact op met de raadsgriffier, Dirk Van Bunder, bereikbaar
op telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2023-10-16T08:37:58+01:00