GELD VOOR WEGEN IN GEMEENTE HULST

GELD VOOR WEGEN IN GEMEENTE HULST

Het verbeteren en vernieuwen van wegen is ook de komende jaren belangrijk. Dat vindt het
college van burgemeester en wethouders. Daarom maakten zij een voorstel om te investeren in
wegen in de gemeente.

Voor 2024 is zo’n 2,6 miljoen euro nodig. Dat is bedoeld voor zowel de voorbereiding als
uitvoering van werkzaamheden. Daarvan stelde de gemeenteraad eerder al 2,2 miljoen
beschikbaar. Voor het resterende bedrag van 436.000 euro is nog een besluit van de raad nodig.

Projecten in 2024
De afgelopen jaren voerden we voor een aantal projecten al voorbereidende werkzaamheden
uit. Maar de feitelijke uitvoering van deze projecten moet nog gebeuren. Dat is het geval bij de
volgende projecten:
• Kloosterzande: Irenestraat, Pastoor Smuldersstraat, Leliestraat, Crocusstraat,
Hyacintstraat, Dahliastraat, Anjerstraat en Anemoonstraat.
• Lamswaarde: Jacobus de Waalstraat en Roverbergsepad.
• Hulst: het Scharnier, Steenstraat en deel wijk Nieuw Hulst.
• Vogelwaarde: Rapenburg, Populierenstraat, Eikenhof, Iepenhof, Beukenstraat,
Meidoornstraat en Elzenstraat.
• Kapellebrug: Gentsevaart.

De uitvoering van deze werken starten – als het gaat zoals gepland – in 2024. Veel van deze
projecten lopen nog verder in 2025. Het extra benodigde geld (436.000 euro) is voor circa de
helft bedoeld voor de herinrichting van de Steenstraat. Dat project breiden we uit. Daarom is
meer geld nodig. Het andere deel van het geld is nodig voor de andere projecten.

Projecten in 2025, 2026 en 2027
Er is in 2024 ook geld nodig om projecten die we in de komende jaren willen uitvoeren voor te
bereiden.

In 2025 staan op de planning:
• Ossenisse en Zeedorp: Lageweg, Zeedorp en deel Weststraat.
• Hulst: Truffinoweg, deel Zandstraat, Paardenmarkt en Absdaalseweg.

In 2026 zijn aan de beurt:
• Vogelwaarde: Bossestraat en Schoolstraat.
• Hulst: aanleg van een Ravelijn, voetpad in het park, deel Dullaertwijk en de Grote Markt.
• Sint Jansteen: Oude galgenstraat, Visserijstraat, Puttingstraat en Van Hovestraat.

Ook voor 2027 staan al een aantal projecten op de planning. Dat zijn:• Vogelwaarde: Elzenstraat, Olmenstraat en Wilhelminastraat.
• Hulst: Zomerstraat, deel Dullaertwijk en Gentsepoort.
• Walsoorden: Stoofstraat.
• Nieuw Namen: Hombachstraat.
• Sint Jansteen: Roskamstraat en Heerstraat.

Besluitvorming
De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 5 december 2023 over het voorstel. Het streven
is dat de gemeenteraad tijdens haar vergadering van donderdag 21 december 2023 een besluit
neemt en het benodigde geld beschikbaar stelt.

2023-11-25T07:24:27+01:00