RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 21 december 2023 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De raadscommissies
bereiden deze vergadering voor.

Vergaderdata
Maandag 4 december 2023 – raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dinsdag 5 december 2023 – raadscommissie Ruimte
Woensdag 6 december 2023 – raadscommissie Samenleving
Donderdag 7 december 2023 – raadscommissie Middelen

Bijwonen of meeluisteren
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Hulst.
U kunt deze bijwonen. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live luisteren kan via
www.gemeentehulst.nl . Klik op de homepage op ‘raadsinformatiesysteem’.

Meer informatie
De vergaderstukken van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn online te bekijken op
www.gemeentehulst.nl.

Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de
raadscommissies? Neem dan gerust contact op met de raadsgriffier, Dirk Van Bunder, bereikbaar
op telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2023-11-25T07:17:48+01:00