PER KERN AAN DE SLAG MET TOEKOMST ACCOMMODATIES

PER KERN AAN DE SLAG MET TOEKOMST ACCOMMODATIES

Onze gemeente is veel verenigingen en stichtingen rijk. Samen kijken we hoe we de
accommodaties die zij gebruiken zo goed en slim mogelijk inzetten en organiseren. In september
2023 was er een gezamenlijke startbijeenkomst. Nu gaan we per woonkern aan de slag. Daarbij
zijn Hengstdijk en Graauw als eerste aan de beurt. De andere kernen volgen in 2024.

Samen aan de slag
Bij dit proces werken we samen. Samen met de verenigingen, stichtingen en inwoners. Zij zijn
de gebruikers van de verschillende ruimten. Zij kennen hun woonplaats het best. En zij zijn
deskundig wat betreft hun vereniging. We gaan nu in eerste instantie aan tafel met de
verenigingen die een verenigingsgebouw hebben en met de besturen van de dorpshuizen. Daarbij
betrekken we ook vertegenwoordigers van de school en kerk. In tweede instantie betrekken we
ook alle inwoners er bij. Dat doen we in 2024 in een breder verband. Bij die bijeenkomsten gaan
we over meer onderwerpen praten.

Uitgangspunten
Het streven is om accommodaties zo optimaal mogelijk te gebruiken. Zijn er samenwerkingen
mogelijk? Zijn er slimme ideeën? Waar kan samenwerking versterken? Kunnen we ruimten voor
verschillende doelen gebruiken?
Een ander belangrijk uitgangspunt is het leefbaar houden van onze dorpen en wijken. De tijd
verandert. Het is belangrijk om daarop voor te sorteren en de blik ook op de toekomst te
hebben.
We kijken naar wat praktisch haalbaar is. Hoe zien de verschillende scenario’s er uit? Vragen die
nog om bijstelling? Welke keuzes maken we?

Planning
Eerst zijn de bijeenkomsten met de bovengenoemde verenigingen en stichtingen. In Graauw en
Hengstdijk zijn die nog voor de jaarwisseling. In de overige kernen gebeurt dat in het eerste
kwartaal van 2024. De uitnodigingen hiervoor versturen we steeds een maand op voorhand. De
bredere bijeenkomsten met de inwoners per kern vinden verdeeld over het jaar 2024 plaats.
Daarvoor maken we nog een planning.

Eindresultaat
Aan het eind van het traject hopen we een gedragen plan te hebben. Een plan dat ons vertelt
hoe om te gaan met de verschillende accommodaties in onze gemeente. Een plan dat ruim de
toekomst in kijkt en ook klaar is voor die toekomst.
Het streven is om begin 2025 te starten met de uitvoering van het plan.

2023-11-28T12:54:33+01:00