AANPASSING BESTEMMINGSPLAN PERKPOLDER

AANPASSING BESTEMMINGSPLAN PERKPOLDER

In Perkpolder werkt Waterzande BV aan de ontwikkeling van een nieuw dorp aan de
Westerschelde. De bouw van de eerste woningen is in oktober gestart. Om het plan volledig uit
te voeren zoals de bedoeling is, is nog een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan geeft aan hoe we de grond op een bepaalde plaats mogen gebruiken. Om
het plan zoals gepland mogelijk te maken, moeten we het bestemmingsplan aanpassen. De
plannen passen namelijk niet in het huidige bestemmingsplan. Het ontwerp van het aangepaste
bestemmingsplan is klaar. Daarin staat wat er in de toekomst mag.

De aanpassingen
De aanpassing gaat over het verplaatsen van de mogelijkheden voor woningbouw binnen het
projectgebied. In de Westelijke Perkpolder verdwijnen bouwmogelijkheden. In het stranddorp
komen juist extra mogelijkheden. Verder vervalt de mogelijkheid om een golfbaan te realiseren
in de Westelijke Perkpolder. Het aangepaste plan maakt de ontwikkeling van natuur, groen- en
watergebieden in die polder mogelijk. Het maximum aantal hotelbedden is uitgebreid naar 250.
Daarnaast is er een uitbreiding van het aantal vestigingen en oppervlakte voor horeca,
detailhandel en dienstverlening.

Informatieavond
We vinden het belangrijk omwonenden goed te informeren. Dat vindt ook projectontwikkelaar
Waterzande BV. Daarom organiseren zij een informatieavond. Die is op maandag 18 december
2023 in het Veerhuis in Perkpolderhaven. U bent deze avond vanaf 18.30 uur welkom. Om 19.00
uur is er een toelichting op de aanpassingen. Uiteraard is vragen stellen mogelijk.

Ter inzage
Het bekijken van het plan is mogelijk tot en met woensdag 10 januari 2024. Dat kan online en in
de gemeentewinkel.
U vindt het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatie nummer:
NL.IMRO.0677.bpperkpolder2H-001O
Het plan ligt ook ter inzage in de Gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 in Hulst.

Uw mening
U kunt tot en met woensdag 10 januari 2024 uw mening (zienswijze) over het bestemmingsplan
geven.
Wilt u dat schriftelijk doen? Stuur dan uw brief naar: Gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560
AA Hulst.
Liever mondeling? Neemt u dan contact op met de collega’s van de afdeling Wonen & Werken op
telefoonnummer 14 0114.

2023-12-09T07:36:49+01:00