PB Gemeente: FLEXIBELE OPVANGLOCATIE IN HULST

PB Gemeente: FLEXIBELE OPVANGLOCATIE IN HULST

Nederland heeft te maken met een groeiend aantal asielaanvragen van vluchtelingen uit de hele
wereld. Daarnaast blijft opvang nodig voor Oekraïense vluchtelingen door de nog steeds
voortdurende oorlog. Alle Zeeuwse gemeenten nemen hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid om een deel van deze vluchtelingen op te vangen. Ook de gemeente Hulst
doet dat. De regie in eigen handen houden vinden we belangrijk. Daarom bereiden we aan de
Spoorweg in Hulst een tijdelijke duurzame opvanglocatie voor.

Zeeuwse asielopdracht
Dit jaar (2023) moeten we in Zeeland minimaal 814 asielzoekers opvangen. Dat aantal verhoogt
het Rijk in 2024 met 658 extra opvangplaatsen. In 2025 komt er waarschijnlijk nog een
verhoging. De Zeeuwse gemeenten spraken af de opvangplaatsen eerlijk te verdelen. Voor
Zeeuws-Vlaanderen betekent dit dat er in 2024 in totaal 400 opvangplaatsen nodig zijn. De
Zeeuws-Vlaamse gemeenten bereiden zich hier samen op voor.
In Zeeuws-Vlaanderen vangen op dit moment in totaal 110 asielzoekers op. In Hulst is er sinds
oktober 2022 crisisnoodopvang voor 35 asielzoekers in Reynaertland.

Opvang Oekraïense vluchtelingen
Op dit moment bieden we in onze gemeente op verschillende locaties opvang aan vluchtelingen
uit Oekraïne. Deze locaties zijn tijdelijk beschikbaar. Sloop en herontwikkeling van deze
woningen staan gepland. Landelijk is er een tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen uit
Oekraïne. Aan alle gemeenten is gevraagd om mee te denken in oplossingen. Daarom ligt ook
hier een uitdaging.

Nieuwe flexibele locatie
We hebben een flexibele locatie nodig voor een periode van 10 tot maximaal 15 jaar. Flexibel
zodat de locatie ook daarna nog voor andere doelgroepen bruikbaar is.
Een gecombineerde opvang voor zowel asielzoekers als Oekraïense vluchtelingen heeft de
voorkeur. Deze opvanglocatie realiseren we aan de rand van een grotere kern. Daar zijn
voorzieningen die voor de opgevangen gezinnen en personen noodzakelijk zijn.
Voor de realisatie van de gecombineerde opvanglocatie is een locatie aan de Spoorweg in Hulst
in beeld.

Planning
Bij het realiseren van de opvanglocatie komt heel wat kijken. Dat neemt tijd in beslag. We
verwachten dat de realisatietijd ongeveer een jaar in beslag neemt.

De crisisnoodopvang in Reynaertland verlengen we uiterlijk tot de nieuwe locatie aan de
Spoorweg klaar is.

Informeren omwonenden
Burgemeester Ilona Jense-van Haarst bracht de direct omwonenden van de locatie aan de
Spoorweg op de hoogte. Zij gaat met hen aan tafel voor een persoonlijk gesprek. Vragen en
aandachtspunten zijn voor iedereen anders. De burgemeester vindt het belangrijk daar
voldoende ruimte voor te bieden. In het persoonlijke gesprek was die ruimte er.
Vandaag verspreidden we een nieuwsbrief in een ruimere kring rondom de locatie (onder andere
Stationsplein en Absdaalseweg).

We kunnen ons voorstellen dat er behoefte is aan uitleg en dat er vragen zijn. Op dit moment
hebben we enkel de locatie op het oog. Al het andere moeten we nog invullen. Dat doen we
samen met de klankborgroep die we gaan vormen.

Op woensdag 20 december 2023 is er in het stadhuis aan de Grote Markt in Hulst een
inloopavond. Deze is van 18.30 tot 20.30 uur. Belangstellenden lopen die avond op een tijdstip
naar keuze binnen. Die avond is er ruimte om samen van gedachten te wisselen. Uiteraard is
vragen stellen mogelijk en eventuele aandachtspunten kan men met ons delen.

Klankbordgroep
In januari 2024 vormen we een klankbordgroep. Deze groep bestaat uit omwonenden, lokale
ondernemers, politie en andere maatschappelijke partners. Samen gaan we praten over de
realisatie en inrichting van de opvanglocatie aan de Spoorweg. Meer informatie hierover kunt u
in de nieuwsbrief lezen.

2023-12-14T07:58:17+01:00